Foto: WeMove Europe
Stop Ecocide Belgium en Greenpeace

Federale regering stemt in met erkenning van ecocide als misdaad in het strafwetboek: “Een stap vooruit voor de natuur”

Stop Ecocide Belgium en Greenpeace verwelkomen de erkenning van ecocide als misdaad in het nieuwe strafwetboek. Dat werd donderdag 20 juli goedgekeurd in tweede lezing door de federale ministerraad. “Hoewel de wet beperkter is dan we hadden gehoopt, is het een belangrijke stap in de goede richting,” zegt Patricia Willocq, oprichtster en directrice van Stop Ecocide Belgium. “Nu is het aan het Parlement om de wet te versterken.”

maandag 24 juli 2023 15:32
Spread the love

 

Stop Ecocide Belgium en Greenpeace verwelkomen de erkenning van ecocide als misdaad in het nieuwe strafwetboek. Dat werd donderdag 20 juli goedgekeurd in tweede lezing door de federale ministerraad. “Hoewel de wet beperkter is dan we hadden gehoopt, is het een belangrijke stap in de goede richting,” zegt Patricia Willocq, oprichtster en directrice van Stop Ecocide Belgium. “Nu is het aan het Parlement om de wet te versterken.”

Hoewel de milieuorganisaties nog uitgebreidere informatie afwachten over het wetsvoorstel, zijn ze voorzichtig positief. “De erkenning van ecocide als misdrijf is noodzakelijk om verdere vernietiging van onze leefomgeving te voorkomen”, aldus Ruth-Marie Henckes, campagneleider biodiversiteit bij Greenpeace. “Ecocide is een misdaad tegen ons allemaal, die tot nu toe nauwelijks bestraft werd. Het voorstel van de ministerraad geeft ons de kans om wie ernstige schade aan de natuur in België toebrengt, te bestraffen met wel 20 jaar celstraf. Zo kunnen we de natuur beter beschermen. ”

Na het advies van de Raad van State werd het wetsvoorstel sterk beperkt in draagwijdte tot enkel milieukwesties die onder federale competenties vallen. “Dat is teleurstellend, en we onderzoeken verder wat de implicaties hiervan zijn voor de impact van de wet,” zegt Willocq. “Toch is het sowieso een stap in de juiste richting. Van zodra de wet goedgekeurd is op nationaal niveau, kan België de diplomatieke procedures starten om ecocide als internationale misdaad te erkennen bij het internationaal strafhof, om zo waardevolle ecosystemen over heel de wereld te beschermen.”

Nu is het aan het federaal parlement om zich te positioneren over het nieuwe strafwetboek. “In 2021 stemde het federaal parlement reeds voor een ambitieuze resolutie om ecocide als internationale en nationale misdaad te erkennen, met een veel sterkere definitie van ecocide dan het huidige wetsvoorstel. Ondertussen tekenden meer dan 33.000 burgers onze petitie met de eis om de definitie van ecocide van het parlement over te nemen in het nieuwe strafwetboek,” zegt Henckes. “Wij rekenen dus op het parlement om de wet te versterken.”

Ecocide is de vernietiging of ernstige schade aan ecosystemen die langdurig of grootschalig is, als gevolg van al dan niet opzettelijke menselijke activiteiten.

Een coalitie van meer dan 20 klimaat- en milieuorganisaties pleit al lang voor de erkenning van ecocide als misdrijf, waaronder Canopea, Rise for Climate, Youth for Climate, Climate Justice for Rosa, de Klimaatcoalitie, de Fondation Européenne pour le droit du vivant, Extinction Rebellion, en de Grootouders voor het Klimaat.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!