Foto: Han Soete
Video -

ACV Puls en BBTK stap dichter bij herstel recht op sociale actie tegen Delhaize

Na de rechtbank in Nijvel heeft nu ook de rechtbank in Gent het eenzijdig verzoekschrift van Delhaize ongeldig verklaard, na klachten door ACV-Puls en BBTK. Omdat het om verzoekschriften gaat voor slechts twee provincies moet ook het verzoekschrift van Delhaize voor het hele Belgische grondgebied nog door de rechtbank ten gronde worden beoordeeld. Het conflict blijft ondertussen aanslepen.

donderdag 15 juni 2023 13:16
Spread the love

 

Op vrijdag 9 juni heeft de rechtbank van eerste aanleg in Nijvel een eenzijdig verzoekschrift van de top van Delhaize tegen de sociale acties van de vakbonden voor de provincie Waals-Brabant ongegrond verklaard. Nu doet de rechter in Gent hetzelfde, met een gelijkaardig verzoekschrift van Delhaize voor de provincie Oost-Vlaanderen.

In Nijvel oordeelde de rechter onder meer dat er geen noodzaak was voor een eenzijdig verzoekschrift “omdat de staking op geen enkele manier gepaard ging met strafbare feiten”. De rechter in Gent velde op woensdag 14 juni eenzelfde vonnis.

De bijna identieke argumentatie van beide vonnissen wijst er op dat ook andere eenzijdige verzoekschriften van Delhaize zullen worden afgewezen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront meent dat Delhaize niet langer eenzijdige verzoekschriften kan indienen.

 

Wat is een eenzijdig verzoekschrift? Op welke juridische gronden is het gebaseerd? Hoe kan het worden aangevochten? Jan Buelens en Hind Riad leggen het uit in deze video (15:17, NL ondertitels, icoon onderaan rechts in beeld):

 

Een na de twee eerste ingediend eenzijdig verzoekschrift dat geldt voor het hele Belgische grondgebied moet nog voor de rechtbank beoordeeld worden. Men mag er redelijkerwijze van uitgaan dat ook dit verzoekschrift ongegrond zal worden verklaard.

Social lawfare

De hardnekkigheid waarmee de top van Delhaize het eenzijdig verzoekschrift heeft ingezet gaat uit van een doordachte juridische strategie, die er op gericht is de sociale acties te destabiliseren en te ontmoedigen.

De juridische adviseurs van het bedrijf zijn niet dom. Zij weten vanaf dag één dat hun eenzijdige verzoekschriften uiteindelijk zullen worden afgewezen voor een rechtbank waar de tegenpartij wél recht op tegenspraak, op verdediging heeft.

De echte doelstelling van deze verzoekschriften is met andere woorden niet het behalen van een juridisch gelijk, maar het doelbewust misbruik van juridische procedures om sociale acties te ontmoedigen en uit te putten.

Nieuw is deze strategie van lawfare niet. In de VS worden al tientallen jaren gelijkaardige juridische procedures ingezet, niet alleen om sociale acties te ondermijnen, maar ook om het recht op bestaan van vakbondsafdelingen in de bedrijven aan te vechten.

Ondertussen blijft het sociaal conflict aanslepen. Delhaize weigert de wettelijke procedures voor collectief ontslag toe te passen. De vakbonden zijn nog steeds bereid met het bedrijf constructie aan tafel te gaan zitten.

Je vindt nog meer uitleg in dit uitgebreid interview met Hind Riad en Jan Buelens.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!