Foto: Börje Svensson/CC BY-SA 4:0
BBTK

ING bespiedt privé-mails van vakbondsleden, BBTK dient klacht in

Het sociaal overleg loopt al geruime tijd moeilijk bij de bank ING, vooral sinds in februari de BBTK-hoofdafgevaardigde werd ontslagen omwille van zijn syndicaal werk. De directie heeft met dat doel de privé-mails van meerdere syndicale afgevaardigden bekeken, wat wettelijk verboden is. De BBTK dient klacht in bij het gerecht.

woensdag 26 april 2023 09:29
Spread the love

 

Gedurende twee maanden heeft de bank ING, op expliciete vraag van CEO Peter Adams en personeelsmanager Isabel Carrion, meer dan 2.000 e-mailadressen van het personeel doorzocht in het kader van een ontslagprocedure tegen de hoofdafgevaardigde bij het bedrijf van de Bond der Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK) van het ABVV.

Ironisch genoeg werd deze syndicale afgevaardigde ontslagen omdat hij volgens de directie vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld. De echte reden is echter dat de CEO iedereen wil buitenspel zetten die zich zou kunnen verzetten tegen de komende anti-sociale maatregelen.

Onze vakbondsafgevaardigde werd uitsluitend ontslagen omwille van zijn vakbondsactiviteit. ING ging volgens de BBTK veel verder dan wat het wettelijke kader toelaat, door de e-mails te lezen die betrekking hadden op zijn syndicaal werk van onze afgevaardigde.

CEO Adams weigert bovendien een psychosociaal onderzoek te laten uitvoeren in de bank ondanks verschillende interne klachten over de psychologische schade en burn-outs van een aantal personeelsleden, in hoofdzaak kaderleden.

De BBTK dient daarom klacht tegen de CEO en tegen de personeelsverantwoordelijke die door hun handelswijze de sociale dialoog in het bedrijf ondermijnen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!