BRICS
Informele bijeenkomst van de BRICS-landen in 2019. Foto: Alan Santos/PR, Wikimedia Commons / CC-BY-2.0
Analyse -

De BRICS-landen ontpoppen zich meer en meer als alternatief voor de Westerse overheersing

De voorbije dagen was er een belangrijke top van de zogenaamde BRICS-landen: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Net voor de bijeenkomst van de G7 en de NAVO-top op einde van de maand juni, werpen deze landen zich meer en meer op als tegenhanger van de Westerse hegemonie.

vrijdag 24 juni 2022 16:14
Spread the love

 

Echt multilateralisme

Tijdens zijn openingstoespraak noteerde de Chinese president Xi Jinping dat tijdens de moeilijke economische heropleving het BRICS-mechanisme veerkracht en vitaliteit toonde. Tijdens de eerste vijf maanden van 2022 steeg de totale invoer en uitvoer van China met andere BRICS-landen met 12,1 procent op jaarbasis en zelfs een stijging van 20 procent met Rusland en 10 procent met India.

Xi zei: “We moeten de internationale gemeenschap aanmoedigen om echt multilateralisme te beoefenen en het internationale systeem te handhaven met de VN als kern en de internationale orde die wordt ondersteund door het internationale recht.

We moeten tevens de wereld aansporen om de Koude Oorlog-mentaliteit en blokconfrontatie te weigeren, zich verzetten tegen eenzijdige sancties en misbruik van sanctie, en ook de kleine kringen verwerpen die rond hegemonie zijn opgebouwd door één grote familie te vormen die behoort tot één gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid.”

“We moeten de wereld aansporen om de Koude Oorlog-mentaliteit en blokconfrontatie te weigeren.”

De sneer naar de ‘kleine kringen’ was een verwijzing naar de Quad[1] en AUKUS.[2] Xi vroeg de BRICS samen te werken met het Global Security Initiative dat China voorstaat.

President Poetin verklaarde “Het BRICS-formaat heeft zijn prestige en internationale invloed voortdurend vergroot. Dit is een objectief proces, aangezien de vijf BRICS-landen, een enorm politiek, economisch, wetenschappelijk, technisch en menselijk potentieel hebben. We hebben alles wat we nodig hebben om samen te werken en resultaten te boeken voor wereldwijde stabiliteit en veiligheid, duurzame groei en welvaart en een beter welzijn voor onze mensen”, aldus nog Poetin.

De Indische premier Modi hield zich wat op de vlakte met: “BRICS is opgericht opdat deze groep opkomende economieën zou kunnen gedijen als motoren van wereldwijde groei. Vandaag, wanneer de wereld zich richt op post-COVID-herstel, wordt de rol van BRICS-landen erg belangrijk”.

De Braziliaanse president Bolsonaro benadrukte dat de sancties een verlammende invloed kunnen hebben op de ontwikkelingslanden.

Na de top namen de leiders van de 5 landen de BRICS 2022-verklaring van Beijing aan, die onder meer betrekking heeft op ‘Versterking en hervorming van mondiaal bestuur’, ‘Solidariteit werken om COVID-19 te bestrijden’, ‘Vrede en veiligheid waarborgen’, ‘Economisch herstel bevorderen’, ‘Bespoedigen van de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling’ en ‘Verdieping van intermenselijke uitwisselingen’ en “Institutionele ontwikkeling.

Business Forum

De Chinese president Xi Jinping riep woensdag tijdens zijn eerdere toespraak voor het BRICS Business Forum het BRICS-bedrijfsleven op om de samenwerking op het gebied van handel, investeringen en financiën te verbeteren, de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende e-commerce, logistiek, lokale valuta en kredietwaardigheid uit te breiden en industriële en toeleveringsketens veilig en vrij te houden.

Hij haalde uit tegen het Westen meer bepaald tegen de Rusland sancties die van de wereldeconomie een wapen maken. “Het is al bewezen dat sancties boemerangs en tweesnijdende zwaarden zijn die de wereldeconomie politiseren, instrumentaliseren en bewapenen”, betoogde Xi in een video boodschap aan het forum.

“Het is al bewezen dat sancties boemerangs en tweesnijdende zwaarden zijn die de wereldeconomie politiseren, instrumentaliseren en bewapenen.”

“Zij die hun leidende positie in het internationaal financieel en monetair systeem gebruiken om roekeloos sancties op te leggen zullen uiteindelijk anderen en zichzelf schaden en mensen over de hele wereld doen lijden”, meende hij.

De Russische president Poetin vulde aan dat “de Westerse partners de basisprincipes van een markteconomie, vrijhandel en de onschendbaarheid van privé-eigendom aantasten. Er is sprake van opzettelijke vernietiging van samenwerkingsbanden; transport- en logistieke ketens worden vernietigd. En dit alles is in strijd met het gezond verstand en de fundamentele economische logica, het ondermijnt de zakelijke belangen op wereldschaal en heeft een negatief effect op het welzijn van mensen, in feite van alle landen” beaamde hij.

Business Beijing Initiative

Deelnemers uit de zakenkringen van 13 landen vonden eveneens dat de ontkoppelingstrend en de Westerse sancties de wereldwijde toelevering- en productieketens zouden kunnen schaden en schadelijk zullen zijn om wereldwijd het herstel te realiseren.

Donderdag 23 juni lanceerden 1000 tal deelnemers het BRICS Business Beijing Initiative. Het initiatief is voorstander van een open, transparant, eerlijk, inclusief, niet-discriminerend en op regels gebaseerd multilateraal handelssysteem.

Het roept de BRICS-landen op om de samenwerking op het gebied van handel en investeringsfacilitering te vergroten, de transparantie van het ondernemingsklimaat te vergroten en de uitwisselingen op het gebied van e-commerce, intellectuele eigendomsrechten, handel in diensten, micro-, kleine en middelgrote bedrijven en economische en technische samenwerking te verdiepen.

De BRICS-landen zijn goed voor meer dan 40 procent van de wereldbevolking en voor 24 procent van het wereldwijde BBP.

Het drong ook aan op het bevorderen van wereldwijde duurzame ontwikkeling en het versnellen van de groene transitie, het omarmen van de digitale economie en het versterken van de veerkracht van de industriële en toeleveringsketens. Er zal ongetwijfeld in de zakenkringen ook worden gediscuteerd over een alternatief internationaal betalingssysteem nu verschillende Russische banken uit SWIFT zijn gebannen.

De BRICS-landen zijn goed voor meer dan 40 procent van de wereldbevolking en voor 24 procent van het wereldwijde BBP en 18 procent van de wereldhandel en 25procent van de buitenlandse investeringen. Ondanks de langdurige impact van COVID-19 bereikte het totale handelsvolume van goederen van BRICS-landen in 2021 bijna 8.550 milard dollar, een stijging van 33,4 procent op jaarbasis.

Ondertussen bedroeg de bilaterale handel van China met andere BRICS-landen in totaal $ 490 miljard een stijging van 39,2 procent op jaarbasis. Onderminister van Handel Wang Shouwen opperde het idee dat de BRICS-landen zouden streven naar een vrijhandelszone.

New Development Bank

Aan deze 14de BRICS top namen ook vertegenwoordigers deel van Indonesië en Argentinië. Van 26 tot 28 juni vindt een top plaats van de G7 waar president Biden wil uitpakken met een soort tegenhanger van de Chinese zijderoutes.

Het door de VS geïnitieerde partnerschap zal betrekking hebben op wereldwijde infrastructuur, fysieke gezondheid en digitale infrastructuur, en zal ‘een alternatief bieden voor wat de Chinezen aanbieden’, aldus Bloomberg.

Terwijl het VS-initiatief nauwelijks aan de geboorte toe is, werkt de door de BRICS opgerichte New Development Bank (NDB) met hoofdkwartier te Shanghai sinds 2015. Deze week opende overigens een Indische regionale afdeling. De NDB had in mei 2021 al meer dan 80 projecten in de lidstaten goedgekeurd, met een totale portefeuille van zo’n $ 30 miljard.

President Biden wil uitpakken met een soort tegenhanger van de Chinese zijderoutes.

Volgens de bank zal het van 2022 tot 2026 $ 30 miljard aan financiële steun verstrekken aan de lidstaten, waarbij 40 procent zal worden gebruikt om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Dit jaar werd het BRICS-initiatief gelanceerd ter versterking van de samenwerking op het gebied van toeleveringsketens en het initiatief inzake handel en investeringen voor duurzame ontwikkeling. Er was ook een overeenkomst inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken en de strategie voor samenwerking op het gebied van voedselzekerheid werd goedgekeurd. Tenslotte werd een hoge bijeenkomst georganiseerd over klimaatverandering.

Dit jaar volgden het ‘Forum voor de ontwikkeling van industrieel internet en digitale productie’ en het ‘Forum voor big data voor duurzame ontwikkeling’

Daarnaast werd te Xiamen het BRICS Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) Innovation Center opgericht om de BRICS-landen te steunen qua technologische innovatie en digitale omvorming.

Tussen het centrum en de NDB werd een voorakkoord getekend waarbij beide partijen prioriteit zullen verlenen aan samenwerking op gebieden als kunstmatige intelligentie, het industriële internet, energiebesparing en milieubescherming door middel van gezamenlijk onderzoek, opleiding van personeel en het delen van informatie over infrastructuur en duurzame programma’s.

Qua gezondheidszorg en strijd tegen COVID werken de BRICS samen aan het BRICS Vaccine Research and Development Center dat in maart werd gelanceerd.

 

Dit artikel verscheen eerder op chinasquare.be.

Bronnen: Global Times, Peoples Daily, Xinhua, SCMP, morningstaronline.co.uk

 

Notes:

[1] Quad is het partnerschap tussen de VS, Japan, India en Australië. (n.v.d.r.)

[2] AUKUS is een strategische militaire alliantie tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS. (n.v.d.r.)

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!