Foto: rainbow-ambassadors.be

Rainbow Ambassadors vragen meer aandacht voor vergeten LGBTQI+-senioren

De zorg- en seniorensectoren gaan nog te vanzelfsprekend uit van de premisse dat alle senioren heteroseksueel en cisgender zouden zijn. Met specifieke medische en sociale noden wordt bijna geen rekening gehouden. In een manifest vraagt de organisatie Rainbow Ambassadors specifieke aandacht voor de vergeten groep van LGBTQI+senioren.

vrijdag 13 mei 2022 15:32
Spread the love

 

Voor het ogenblik gaan de zorg- en seniorensector nog te vanzelfsprekend uit van de premisse dat alle senioren heteroseksueel en cisgender zouden zijn. Met specifieke medische en sociale noden van LGTBQI+-senioren wordt bijna geen rekening gehouden.

De organisatie Rainbow Ambassadors lanceert op 13 mei 2022 zijn Manifest ‘Geef LGBTQI+-Senioren een stem’. Met vijf eisen vraagt de organisatie meer aandacht van de Vlaamse en de federale overheid voor de noden van LGBTQI+-senioren.

  1. Creatie van een werkbaar kader voor de implementatie van het mentaal en fysiek welzijn van de LGBTQI+-senioren.
  2. Toevoeging van een non-discriminatieclausule in de werkingsregels van alle instellingen voor ouderenzorg.
  3. Aangepaste vorming van het bij seniorenzorg betrokken personeel (artsen, zorgpersoneel en vrijwilligers).
  4. Aanduiden van referentiepersonen voor informatiedoorstroming aan een vertrouwenspersoon.
  5. Budgetten die deze voorstellen realiseren.

LGTBQI+-senioren ondervinden zoals alle senioren de nadelen van een maatschappij waar alle aandacht gaat naar jonge en productieve mensen. Ook zij lijden onder de stereotyperende vooroordelen dat senioren geen behoefte of interesse meer zouden hebben voor seks en/of intimiteit.

Logo: rainbow-ambassadors.be

Daarbovenop ondervinden zij ook de nadelen van een maatschappelijke context die bijna vanzelfsprekend uitgaat van heteroseksualiteit, en de specifieke noden van al wie niet aan dit stereotypische beeld beantwoordt, negeert of discrimineert.

De huidige generatie senioren zijn nog opgegroeid toen homoseksuele, lesbische en biseksuele oriëntatie werden beschouwd als een mentale ziekte. Een aantal van hen is door het leven gegaan zonder ooit ‘uit de kast’ te komen en hebben zich pas op latere leeftijd kunnen losmaken van het heteroseksuele verwachtingspatroon.

Anderen hebben er voor gekozen om hun seksuele oriëntatie openbaar te maken en waren voorvechters voor gelijke rechten. Heel veel van deze voorvechters hebben als senior de neiging zich op zichzelf terug te plooien en terug ‘onzichtbaar’ te worden. Een aantal van hen heeft omwille van hun geaardheid en/of hun activisme het contact met familie en vrienden verloren. Tijdens de zorg durven zij ook niet altijd te wijzen op specifieke medische noden, zoals hun hiv-status.

Om aan al deze problemen een antwoord te bieden, publiceren de Rainbow Ambassadors hun Manifest. De hierin vermelde eisen kunnen een belangrijke kwalitatieve verbetering bieden in de zorgsector voor senioren. Daar hebben uiteindelijk alle senioren baat bij.

 

Op 19 mei 2022 om 15 uur wordt de fototentoonstelling ‘LGBTQI+-seniors, here we are!’ geopend in woonzorgcentrum Huize Sint-Monika, Blaasstraat 91, 1000 Brussel.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!