Zonnepaneel in een veld zonnebloemen - het symbool van de anti-kernergiebeweging. Foto: Micha Jost/CC BY-SA 3:0
IPS

Recordgroei hernieuwbare energie blijft onvoldoende voor klimaatherstel

Ondanks de globale onzekerheden, zette hernieuwbare energie zijn groei in 2021 gestaag voort. Een ongeziene 81 procent van alle nieuw gebouwde capaciteit was groen, zo blijkt uit het jaarrapport van het Internationale Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA). “Ondanks deze bemoedigende trend is deze energietransitie verre van snel of wijdverbreid genoeg is om de ernstige gevolgen van klimaatverandering af te wenden”

zondag 17 april 2022 10:33
Spread the love

 

Hernieuwbare energiebronnen waren eind 2021 goed voor 38 procent van de totale opwekkingscapaciteit op aarde. Het aandeel hernieuwbare energie in de totale capaciteitsuitbreiding bereikte vorig jaar met 81 procent een absoluut record. 

Op het einde van 2021 bedroeg de wereldwijde opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie voor het eerst 3064 gigawatt, een stijging van 9,1 procent tegenover 2020. Ter vergelijking, in 2020 was de gezamenlijke capaciteit van alle kerncentrales die wereldwijd in bedrijf zijn ongeveer 392,6 gigawatt.

Wind en zon in opmars

“Deze voortdurende vooruitgang is nog maar eens een bewijs van de veerkracht van hernieuwbare energie”, meent Francesco La Camera, directeur-generaal van het International Renewable Energy Agency IRENA. “De sterke prestatie van 2021 betekent meer kansen voor landen om de vruchten te plukken van de vele sociaaleconomische voordelen die hernieuwbare energiebronnen bieden.”

“Door de toename in alle wereldregio’s is de totale zonnecapaciteit nu groter dan de capaciteit van windenergie.”

Waterkracht was met 1230 gigawatt goed voor het leeuwendeel van de wereldwijde totale opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie. De nieuw geïnstalleerde opwekkingscapaciteit bestond echter voornamelijk uit wind- en zonne-energie.

Beide technologieën maakten in 2021 88 procent uit van alle hernieuwbare capaciteitsuitbreiding. De zonnecapaciteit nam wereldwijd met 19 procent toe, windenergie met 13 procent.

Door de toename in alle wereldregio’s in de voorbije jaren is de totale zonnecapaciteit nu groter dan de capaciteit van windenergie. Dat blijkt uit het rapport World Energy Transitions – Outlook 2022 dat IRENA publiceerde op 11 april 2022.

“Deze energietransitie is verre van snel of wijdverbreid genoeg is om de ernstige gevolgen van klimaatverandering af te wenden”

Zestig procent van de nieuwe capaciteit werd gerealiseerd in Azië, met een totale hernieuwbare capaciteit van 1,46 terawatt. China alleen heeft 121 gigawatt bijgedragen.

Europa en Noord-Amerika namen de tweede en derde plaats in, met respectievelijk 39 en 38 gigawatt aan extra capaciteit. De capaciteit voor hernieuwbare energie in Afrika groeide met 3,9 procent. In Midden-Amerika en het Caribisch gebied slechts met 3,3 procent. IRENA benadrukt de noodzaak om investeringen in de elektriciteitsmarkten van de laatste twee regio’s te stimuleren.

Niet snel genoeg

“Ondanks de bemoedigende wereldwijde trend, toont ons rapport echter aan dat de energietransitie verre van snel of wijdverbreid genoeg is om de ernstige gevolgen van klimaatverandering af te wenden”, waarschuwt La Camera.

De IRENA-topman wijst erop dat de grote voorraad aan niet-hernieuwbare energie die nu nog in omloop is, betekent dat veel landen nog voor jaren vastzitten aan energieopwekking met een grote CO2-voetafdruk. Dat houdt in dat velen van hen beslissingen moeten nemen om elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen buiten bedrijf moeten stellen lang voor het einde van hun levensduur.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten hernieuwbare energiebronnen sneller groeien dan de vraag naar energie, aldus het rapport. Veel landen hebben dit punt echter nog niet bereikt, ondanks een aanzienlijke toename in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor elektriciteitsopwekking.

“Onze huidige energiecrisis draagt ook bij aan het bewijs dat de wereld niet langer op fossiele brandstoffen kan vertrouwen om aan haar energievraag te voldoen”, vindt La Camera. “Geld dat in elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen wordt gepompt, levert ondankbare resultaten op, zowel voor het voortbestaan van een land als van de planeet.”

“Hernieuwbare energie moet wereldwijd de norm moeten worden. We moeten de politieke wil mobiliseren om het traject van 1,5 graad opwarming te versnellen.”

IPS

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!