Foto: Eric De Mildt

Actie: Greenpeace kaapt twee reclamepanelen en eist verbod op fossiele reclame 

Greenpeace kaapte op donderdag 17 februari in Brussel een reclamebord van tien meter breed en drie meter hoog om een verbod op fossiele reclame te eisen. Tijdens de actie plakten de activisten beelden van klimaatrampen en de slogan ‘Deze reclame schaadt het klimaat’ over een advertentie voor een vervuilende auto. Een petitie voor een Europees verbod op fossiele reclame verzamelde intussen al meer dan 170.000 handtekeningen.

vrijdag 18 februari 2022 16:24
Spread the love

 

“Om de klimaatcrisis aan te pakken, moeten we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder bij Greenpeace België. “Dit is de enige oplossing, unaniem gesteund door de wetenschap, om de opwarming van de aarde onder de cruciale drempel van 1,5°C te houden.

“Het is dan ook onvoorstelbaar dat reclame en sponsoring voor fossiele brandstoffen en producten nog steeds wijdverspreid zijn.”

Het is dan ook onvoorstelbaar dat reclame en sponsoring voor fossiele brandstoffen en producten nog steeds wijdverspreid zijn. Wij eisen een verbod op alle fossiele reclame.”

De trucs van de tabakssector

De tabakssector heeft consumenten jarenlang doelbewust misleid over de schadelijke gevolgen van de sigaret. De fossiele brandstofindustrie gebruikt dezelfde technieken om haar impact op het klimaat en onze gezondheid te verhullen.

“De fossiele bedrijven gebruiken doelbewust beelden en boodschappen waarmee ze het publiek willen laten geloven dat een groene en leefbare wereld hand in hand kan gaan met fossiele brandstoffen.”

“De fossiele bedrijven gebruiken doelbewust beelden en boodschappen waarmee ze het publiek willen laten geloven dat een groene en leefbare wereld hand in hand kan gaan met fossiele brandstoffen”, vervolgt Joeri Thijs. “Zowel qua klimaat als qua volksgezondheid, is dit volstrekt onjuist. Dit is misleidende propaganda die ertoe leidt dat maatregelen tegen de klimaatcrisis keer op keer worden uitgesteld.”

Eén enkele reclamecampagne van Audi in Groot-Brittannië heeft de verkoop met maar liefst 132.700 auto’s doen stijgen.

Deze actie van Greenpeace is specifiek gericht tegen reclame voor fossiele auto’s. Ook deze advertenties schaden het klimaat, stelt de milieuorganisatie. Daarvoor verwijst Greenpeace naar een casestudy die tot de conclusie kwam dat één enkele reclamecampagne van Audi in Groot-Brittannië de verkoop met maar liefst 132.700 auto’s heeft doen stijgen.[1]

Europees burgerinitiatief

In oktober lanceerden meer dan 20 ngo’s een Europees burgerinitiatief, een grote petitie die vraagt om een nieuwe wet die fossiele reclame en sponsoring bant.

Meer specifiek gaat het over een verbod op alle reclame van en sponsoring door bedrijven die werken met fossiele brandstoffen. “Het gaat dus niet enkel om olie- en energiebedrijven, maar ook om bijvoorbeeld autoconstructeurs en luchtvaartmaatschappijen.”

Intussen telt het burgerinitiatief al 170.000 handtekeningen. Als er miljoen handtekeningen worden verzameld, is de Europese Commissie wettelijk verplicht om te antwoorden en te overwegen deze eisen om te zetten in wetgeving.

Noot:

[1] Casestudy van Global Carbon Project https://greatreset.com/files/Ecoffectiveness.pdf

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!