Bron: Pixabay
Health for Future - Belgium

Gezondheidssector in de bres voor het klimaat: geen gezonde mensen op een zieke Aarde

Na de klimaatjongeren, de grootouders voor het klimaat en tal van organisaties en groeperingen, gaat nu ook de gezondheidssector op straat voor het klimaat. Daartoe roept het onlangs, door een handvol artsen opgerichte collectief Health for Future - Belgium alle Belgische gezondheidswerkers op om op 10 oktober in het wit gekleed af te zakken naar Brussel, voor de eerste klimaatmars sinds het begin van de coronacrisis. “Het wordt hoog tijd dat we onze stem laten horen: de klimaat- en ecologische noodtoestand is ook een noodtoestand voor de volksgezondheid”.

donderdag 7 oktober 2021 13:29
Spread the love

 

De Wereldgezondheidsorganisatie laat geen twijfel bestaan: de klimaat- en ecologische crisis is de belangrijkste bedreiging voor de menselijke gezondheid in de 21ste eeuw. Als we naar ons land kijken spreken we over hittegolven, toegenomen luchtvervuiling en de opmars van tropische virussen. Dat leidt tot o.a. beroertes, hartziekten, vroeggeboortes, longziekten, allergieën en infectieziekten. En dan is er nog de impact op de mentale gezondheid, en het natuurgeweld, zoals de overstromingen deze zomer.

“Als gezondheidswerkers hebben wij de plicht op te komen voor een gezond leefmilieu”, stelt Dr. Richard Duport van Health for Future – Belgium. “De gezondheid van de mens kan niet los worden gezien van de gezondheid van de planeet: niet minder dan 70% van onze gezondheid wordt bepaald door ons leefmilieu. De gezondheid van de planeet in gevaar brengen betekent de gezondheid van de mens in gevaar brengen”.

“Onze gezondheid wordt nu reeds bedreigd”, waarschuwt Health for Future. “We eisen dan ook van onze beleidsmakers dat er zonder verder uitstel werk wordt gemaakt van de noodzakelijke mitigerende en adapterende maatregelen. We kijken daarbij ook naar onszelf: ook de medische sector dient zo snel mogelijk CO2-neutraal en milieuvriendelijk te worden”.

“We richten ons eveneens tot bedrijven, organisaties, instellingen en particulieren: iedereen kan actief deelnemen in het duurzame transitieproces, en gedragsverandering op het individuele niveau kan een incentive betekenen op beleidsniveau. We staan voor de grootste uitdaging in de menselijke geschiedenis: enkel met een radicale duurzame transitie kunnen we hopen op een leefbare en gezonde toekomst voor mens en planeet. Maar het moet wel nú gebeuren”.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!