Bron: Handicap International
Opinie - Handicap International

Internationale petitie: stop de uitsluiting van kinderen met een beperking

Nu het nieuwe schooljaar voor de deur staat, lanceert Handicap International een petitie om de uitsluiting van kinderen met een beperking in het onderwijs een halt toe te roepen. Door de petitie te ondertekenen kunnen de Belgen de overheid oproepen om kinderen met een beperking bovenaan de agenda voor ontwikkelingshulp te plaatsen en om meer inspanningen te leveren met het oog op de vierde duurzame ontwikkelingsdoelstelling: kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen tegen 2030.

vrijdag 28 augustus 2020 18:32
Spread the love

 

In de armste landen kan de helft van de kinderen met een beperking niet naar school gaan. Volgens een recent onderzoek in 14 landen hebben mensen met een zintuiglijke, lichamelijke of verstandelijke handicap 2,5 keer minder kans om ooit naar school te gaan dan hun leeftijdsgenoten zonder handicap. Kinderen die geen toegang krijgen tot onderwijs zijn kwetsbaarder en lopen meer risico op armoede, sociale uitsluiting, geweld en discriminatie. Met deze petitie roept Handicap International de Belgische regering op om meer steun te bieden voor kwaliteitsvol inclusief onderwijs in de lage-inkomenslanden, zodat ook kinderen met een beperking naar school kunnen en volop aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen.

Inclusief en kwaliteitsvol onderwijs tijdens en na de COVID-19-crisis

Als gevolg van de sluiting van de scholen in een poging de verspreiding van COVID-19 in te dijken, hebben anderhalf miljard kinderen en jongeren momenteel geen toegang tot onderwijs. “De impact van de crisis op het onderwijs voor talloze kinderen en jongeren brengt ongeziene risico’s met zich mee”, vertelt Sandrine Bohan Jacquot, experte inclusief onderwijs voor Handicap International. “Die risico’s zijn des te groter voor kwetsbare groepen (kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, vluchtelingenkinderen, meisjes, kinderen met een handicap of kinderen uit kansarme gezinnen), en dan vooral in lage-inkomenslanden.”

“Bijna 10 miljoen kwetsbare kinderen en jongeren dreigen niet meer terug naar school te gaan wanneer de crisis voorbij is. En dat bovenop de 250 miljoen kinderen en jongeren die voorheen al geen toegang hadden tot onderwijs. Vandaag moeten we het dus meer dan ooit opnemen voor onderwijs, als basisrecht waarop vaak als eerste wordt bespaard in geval van een gezondheidscrisis.”

Leerkrachten op de radio in de DRC

In de Democratische Republiek Congo (DRC) heeft het ministerie voor basis-, secundair en technisch onderwijs (MEPST) een programma opgezet voor afstandsonderwijs via de radio en televisie, om zo de continuïteit van het onderwijs te waarborgen voor kinderen die zijn getroffen door de COVID-19-crisis. Voor kinderen en jongeren in het basis- en secundair onderwijs die geen toegang hebben tot deze media werden oefenboekjes uitgegeven.

Handicap International streeft er momenteel naar de verschillende leermogelijkheden toegankelijk te maken voor alle kinderen, ook zij die leven met een beperking. “Het gaat bijvoorbeeld om een reeks maatregelen die de toegankelijkheid van de boodschappen moeten vergroten (ondertitels bij videoberichten, vertalingen naar gebarentaal, de transcriptie van oefenschriften naar braille). We waken er ook over dat de pedagogische inhoud tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen”, aldus Sandrine Bohan Jacquot.

Druk uitoefenen op de (inter)nationale autoriteiten

In oktober – tijdens de volgende jaarlijkse bijeenkomst van Educaid rond inclusief onderwijs – wil Handicap International de petitie overhandigen aan de Belgische beleidsmakers, opdat de overheid inclusief onderwijs een centrale plaats zou geven in de ontwikkelingshulp en internationale organisaties oog zouden hebben voor kinderen met een beperking in hun beleid en hun acties.

Sandrine Bohan Jacquot: “Inclusief onderwijs betekent meer dan beter onderwijs voor kinderen met een beperking. Het beoogt beter onderwijs voor alle kinderen. Het moet kinderen leren streven naar en voorbereiden op een betere samenleving, waarin er plaats is voor iedereen. Wanneer kinderen samen kunnen leren, ongeacht hun onderlinge verschillen, leren ze ook samen te leven, en dat komt op lange termijn de hele maatschappij ten goede.”

Gemeenschapswerk

Handicap International werkt nauw samen met de hele gemeenschap, en in de eerste plaats met de kinderen zelf. De organisatie sensibiliseert de ouders en de gemeenschap voor het belang van onderwijs en leidt leerkrachten op zodat zij kinderen met specifieke behoeften (zoals visuele of auditieve beperkingen) beter kunnen begeleiden. Handicap International past daarnaast het pedagogisch materiaal en de schoolinfrastructuur aan om de klassen toegankelijker te maken. De organisatie helpt kinderen met een beperking en hun ouders door hen gepaste mobiliteitshulpmiddelen aan te bieden  zoals rolstoelen, krukken, protheses enz.

Handicap International is al sinds 1998 actief in de onderwijssector. Vandaag heeft de organisatie 52 projecten lopen in 27 ontwikkelingslanden. De projecten zijn voornamelijk gericht op kinderen met een beperking. De aanpak steunt op inclusief onderwijs waarin alle kinderen samen kunnen leren en rekening wordt gehouden met hun verschillen en individuele behoeften.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!