Open brief -

Regeerakkoord niet zonder klimaatbeleid (en ambitie)!

In een open brief vragen 71 Ambassadeurs van Grootouders voor het Klimaat aan de onderhandelaars dat de nieuwe federale regering een krachtig klimaatbeleid onderschrijft. Ze horen over de lopende regeringsvorming berichten dat klimaatmaatregelen er nauwelijks ter sprake zouden komen. Dat verontrust hen heel erg. Omdat de klimaatcrisis almaar duidelijker wordt. En er dus verregaande maatregelen moeten komen in het belang van alle kleinkinderen ter wereld. De overheden hebben geluisterd naar de virologen. De ambassadeurs hopen dat ze ook naar de klimaatwetenschappers luisteren. Onder de ambassadeurs zijn er rectoren, wetenschappers, academici, oud politici van alle democratische partijen, kunstenaars en mensen uit het middenveld..

woensdag 12 augustus 2020 10:41
Spread the love

 

De hittegolven nemen in frequentie toe. Die van vorig jaar veroorzaakten in ons land 700 voortijdige doden. De droogte schaadt de landbouw en brengt de voedsel­zekerheid en het inkomen van boeren in het gedrang. Vijf van de zes voorbije jaren (2015-2019) behoren tot de heetste tien sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel. Vorig jaar steeg het warmterecord (op 25 juli) met meer dan 3 graden tot 39,7°C.

Hitterecords gebroken

Over de hele wereld worden voortdurend hitterecords gebroken. Bosbranden teisteren andermaal Californië en het Amazonewoud. De poolkappen smelten in ijltempo en in Siberië ontdooit de permafrost (de eeuwig bevroren ondergrond). Daardoor wordt de opwarming nog versterkt, omdat donker zeewater sneller dan sneeuw en ijs door de zon wordt opgewarmd; en uit de permafrost ontsnapt methaan, een krachtig broeikasgas.

Om de engagementen van het klimaat­akkoord van Parijs (2015) een kans te geven en de gemiddelde wereldwijde temperatuur­stijging tot ruim onder 2°C te beperken, en het liefst tot 1,5°C, moeten we de uitstoot van broeikasgassen drastisch reduceren, en wel met onmiddellijke ingang. Talmen kan nu echt niet meer.

In die omstandigheden zijn wij, als Ambassadeurs van Grootouders voor het Klimaat, erg bezorgd omdat we geen signalen krijgen dat de klimaatproblematiek bij de regeringsonderhandelingen ernstig wordt besproken.

Wij zijn bekommerd om de toekomst van alle jongeren en hun nakomelingen. Wij zijn ons bewust van onze zorgplicht voor de volgende generaties. Daarom roepen wij alle regeringsonderhandelaars op om “het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu” (art. 23, 4° van de Belgische Grondwet) zeer ernstig te nemen.

Europese Green Deal

De nieuwe federale regering kan dat doen door de Europese Green Deal krachtig te steunen en na de coronacrisis een herstelbeleid te voeren dat de economie weer op gang trekt op een ecologisch duurzame basis. Overheids­steun en -investeringen moeten daarom naar de duurzame economie van de toekomst gaan. Vele studies hebben duidelijk gemaakt dat die economie veel duurzame werk­gelegenheid schept. En subsidies kunnen niet bedoeld zijn voor de fossiele industrie die het broeikaseffect verder aanjaagt.

Onze jongeren kwamen in 2019 massaal op straat en ze blijven in 2020 (coronaproof, dus vooral online) betogen voor een kordaat klimaat­beleid. Grootouders voor het Klimaat steunt hen, zoals ze ook de vele initiatieven steunt van andere burgerbewegingen, ondernemingen, organisaties en overheden. We rekenen erop dat de federale regering om het constructieve elan van de jongeren te onderbouwen met een consequent ambitieus klimaat­beleid.

Willen we ons land en de wereld leefbaar houden, dan moet de uitstoot van broeikas­gassen drastisch en snel naar beneden. De klimaatwetenschap is daarover duidelijk. We moeten echt naar de wetenschap luisteren. Zoals we naar de virologen luisteren tijdens de gezondheids­crisis.

 

Bernard Hubeau, co-voorzitter Grootouders voor het Klimaat
Hugo Van Dienderen, co-voorzitter Grootouders voor het Klimaat

en deze 71 Ambassadeurs van Grootouders voor het Klimaat:

 

Reinhilde Decleir, actrice
Herman Van Goethem, rector UAntwerpen, jurist, historicus
Luc Van Kunkelsven, norbertijn, landbouwpublicist, vzw Wervel
Kristien Hemmerechts, auteur
Jean-Paul Van Bendegem, filosoof
Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad
Jan Hautekiet, producer, radiomaker, muzikant
Herman Balthazar, ere-gouverneur provincie Oost-Vlaanderen
Wim Distelmans, hoogleraar VUB, oncoloog
Leo Van Broeck, prof. ir-architect, voormalig Vlaams Bouwmeester
Willy Miermans, prof. em. UHasselt, mobiliteit
Aviel Verbruggen, prof.dr. emeritus UAntwerpen, energie-efficiëntie
Norbert de Batselier, ere-voorzitter Vlaams Parlement
Marc de Bel, jeugdauteur
Rudy De Leeuw, oud-voorzitter ABVV
Gie Goris, hoofdredacteur MO*
Eric Corijn, hoogleraar VUB, planologie
Alma De Walsche, medewerkster MO*
Geert Van Istendael, auteur, dichter, publicist, essayist
Gunther Pauli, duurzaamheidseconoom
Jan Peumans, ere-voorzitter Vlaams Parlement
Wouter Torfs, ondernemer
William Sweetlove, kunstenaar
Luc De Schepper, rector UHasselt
Vera Dua, voorzitter Bond Beter Leefmilieu, voormalig minister
Lydie Van der Heyden, grootmoeder Anuna De Wever
Geertrui Windels, provincieraadslid
Dirk Dewachter, psychiater, KULeuven
Jean-Pascal Van Ypersele, klimatoloog UCL, voormalig ondervoorzitter van het IPCC
Herman Teule, oriëntalist KULeuven
Hilde Keteleer, auteur
Elisabeth Marain, auteur
Philippe Matthijs, voorzitter TRIAS
Walter Lotens, publicist
Rik Pinxten, hoogleraar UGent, antropoloog
Herman Kuppers, huisarts, vrijwilliger in India
Mieke Peeters, algemeen voorzitter OKRA
Joke Van Leeuwen, auteur-tekenaar-performer
Betty Elias, auteur
Luuk Gruwez, auteur
Frans De Clerck, medeoprichter Triodos Bank België
Leen Laenens , voorzitter Velt, voormalig volksvertegenwoordiger
Erik Vlaminck, auteur (Dikke Freddy)
Peter Holvoet-Hanssen, auteur, dichter-troubadour
Marie-Ann De Cocker, voormalig inspectrice onderwijs
Jul Geeroms, voorzitter Vlaamse Ouderenraad
Fernando Marzo, voorzitter ACLI-Vlaanderen
Jos Geysels, minister van staat
Walter Van den Broeck, auteur
Jan De Maeseneer, hoogleraar UGent, huisarts
Wivina Demeester, politica, oud-staatssecretaris
Lieven De Cauter, cultuurfilosoof
Brigitte Rasquin, historica, auteur
Ankie Vandekerckhove, kinderrechten-adviseur
Frank Beke, voormalig burgemeester Gent
Bart Staes, voormalig EU-parlementslid
Koen Nelissen, kunstenaar
Réginald Moreels, humanitair chirurg
Christina von Wackerbarth
Abied Alsulaiman, hoofddocent Arabisch en Cultuurgeschiedenis KU Leuven
Nelly Maes, voormalig politica
Linda Van Mieghem, jeugdauteur
Gerda Dendooven, auteur, illustrator
Leida Reinhout, antroploog
Paul Verhaege, hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse, UGent
Hein van den Brempt, getuige in ‘kinderen van de collaboratie’
Toon Van den Brempt, getuige in ‘kinderen van de collaboratie’
Warre Borgmans, acteur
Myriam Dumortier, senior researcher INBO
Dirk Vansintjan, bestuurder Ecopower, voorzitter REScoop.eu
Alain Platel, regisseur, choreograaf
Luc Cortebeeck, voormalig voorzitter ACV

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!