Climate Strike
Reportage - and

Climate strike met Greta Thunberg: “Als massa veroorzaken we de grootste beweging”

Jongeren uit heel Europa zijn met de Zweedse activiste Greta Thunberg samengekomen op straat om actie te voeren voor het klimaat. “We vinden het belangrijk om hier te zijn omdat we als massa de grootste beweging kunnen veroorzaken”, vertellen Marthe (26) en Anouk (21), activistes bij de milieuorganisatie Extinction Rebellion.

zaterdag 7 maart 2020 10:06
Spread the love

“De Europese Unie doet veel te weinig om de klimaatverandering tegen te gaan”, vinden Marthe en Anouk. “Zolang zij niets beters ondernemen, blijven wij op straat komen. De doelstellingen van 2030 moeten in de wet verankerd worden, anders zullen landen geen actie ondernemen.”

Climate Strike

Verschillende organisaties samen, waaronder Youth For Climate, Avaaz, Greenpeace Belgium, Fridays for future en Extinction Rebellion, organiseerden de internationale staking. Ze zetten de actie op poten om aandacht te vragen voor de Europese Green Deal die meer ‘green bullshit’ bleek na grondige analyse.  

De Europese Green Deal zou de toonaangevende deal moeten zijn van de eeuw inzake klimaatverandering. Ze zou van Europa het eerste klimaatneutrale continent maken tegen 2050. Maar de klimaatdoelstellingen die naar voor geschoven worden door de Green Deal, bewijzen het tegendeel: de doelstellingen getuigen van weinig ambitie en slagen er niet in om de globale opwarming onder de vooropgestelde 1,5°C te houden. Erger nog, ze slagen er niet eens in om onder 2°C te blijven.

Climate Strike

“De uitvoering van de Green Deal dreigt oppervlakkig te worden”, zegt Petra De Sutter, Europees parlementslid voor Groen. “Woensdag 4 maart presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor een Europese klimaatwet. Hiermee wordt de doelstelling van een klimaatneutraal Europa tegen 2050 bindend gemaakt. Net zoals Greta Thunberg, zijn we echter teleurgesteld: de klimaatwet blijft te vaag over de ambities om de 2030-doelstelling aan te scherpen. Want 2030, dát is waar de focus moet liggen. Volgens het laatste IPCC-rapport zijn de komende tien jaar cruciaal om de opwarming onder 1,5°C te houden; voor treuzelen is dus geen tijd meer.”

Marie Christine (61) van Grootouders voor het Klimaat kwam de jongeren steunen. “Het is dringend nodig dat er iets gebeurt, voor onze kleinkinderen en voor alle kinderen ter wereld. De acties van de jongeren zijn altijd heel goed georganiseerd. Alleen jammer dat er zo weinig respons komt. Ik vind dat ze heel geduldig en heel verdraagzaam zijn ondanks alle kritiek op sociale media.”

Climate Strike

Enkele van deze jongeren zijn Sara-Luna (15) en Selma (14). “Vandaag zijn wij hier, omdat het klimaat onze toekomst bepaalt. De politiek doet er niets aan, terwijl er nu echt actie ondernomen moet worden. Als individu proberen we toch ook ons steentje bij te dragen. We letten er op dat we de verwarming niet te hoog zetten of niet te lang douchen. We gaan ook overal met de fiets naartoe.”

Bergbeklimmer Tist vreest ook voor zijn toekomst. “Vandaag ben ik hier omdat we zien dat er bij de onderhandelingen rond de Green Deal te veel invloed komt van de verkeerde kant. We moeten ervoor zorgen dat de klimaatopwarming toch echt onder die anderhalve graad blijft. Ik ben hier vandaag als bergbeklimmer. Tegen de tweede helft van deze eeuw kunnen alle gletsjers in de Alpen gesmolten zijn als ze verder doen zoals ze nu bezig zijn. Waar moeten wij als bergbeklimmer naartoe? Ik voel me bedreigd als bergbeklimmer en als mens.”

Climate Strike

Jongeren uit heel de wereld staakten mee. Anna (17) kwam helemaal vanuit Belfast in Noord-Ierland naar Brussel. “De staking is cruciaal omdat er vertegenwoordigers zijn vanuit elk Europees land. Het is de eerste keer ooit dat dit gebeurt. De uitstoot moet tegen 2030 met 65 procent verminderd zijn. Het nieuwe Europese wetsvoorstel is allesbehalve ambitieus. Daarom moeten we hen vandaag duidelijk maken dat wij verandering eisen. We zijn zelf minderjarig, dus we kunnen niet stemmen. Net daarom laten we vandaag onze stem extra luid horen. Wij willen deze beslissingen beïnvloeden. Het is ondertussen al de 27e week dat ik mee betoog.”

Climate Strike

Ook uitwisselingsstudenten Luke (25) en John (23) uit de Verenigde staten hebben kritiek op de Europese Unie. “Voor ons is het belangrijk om hier te zijn omdat klimaatverandering onze planeet om zeep aan het helpen is. Klimaatverandering gaat ons allemaal aan. Toch wordt er weinig actie ondernomen door de overheden. Het is geen toeval dat de Europese en de Amerikaanse politiek gefinancierd worden door grote vervuilende multinationals. Wij zijn zelf van Louisiana waar erg veel bodemvervuiling is. De overheid eet uit handen van bedrijven zoals ExxonMobil. Niets zal veranderen, tenzij wij het afdwingen. Als individuen proberen we bewust te leven maar uiteindelijk zijn het de grote bedrijven die 75 procent van alle CO2 uitstoten.”

Climate Strike

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!