Bos+ gaat in beroep tegen nieuwe ontbossingsplannen Essers

Natuurvereniging Bos+ gaat in beroep tegen de nieuwe ontbossingsplannen van transportbedrijf Essers. Nadat het bedrijf eerder was teruggefloten door de Raad van State over zijn plannen om uit te breiden in beschermd bosgebied, wil het nu een ander bos in Genk rooien.

woensdag 16 oktober 2019 13:41
Spread the love

De nieuwe plannen van Essers richten zich op de site waar eerder de firma Hörmann zijn bedrijfsgebouwen had. Maar naast de reconversie van het bestaande bedrijfsgebouw moet ook 87.595 vierkante meter van het naburige bos wijken. Maar dat bos wordt op de Biologische Waarderingskaart van Vlaanderen grotendeels ingekleurd als Biologisch Zeer Waardevol, en de Natura 2000-habitatkaart uit 2016 spreekt van zeer waardevol, habitatwaardig gebied.

Ondanks eerder ingediende bezwaarschriften, waarin onder meer werd vastgesteld dat er aan een aantal voorwaarden voor de ontwikkeling van de site niet voldaan is, werd begin september dan toch een omgevingsvergunning afgeleverd aan Essers.

Brokkenparcours

Bossenorganisatie Bos+ spreekt van een “brokkenparcours” door het bedrijf: na de vernietiging van het Ferrarisbos in Wilrijk in 2013 om een parking aan te leggen, kwam het bedrijf in het nieuws omdat het in Genk wilde kappen in Natura 2000-gebied. De Raad van State floot Essers uiteindelijk terug. En nu heeft het bedrijf dus opnieuw rooiplannen.

“Je zou stilaan dan hopen dat dit tot voortschrijdend inzicht en meer respect voor het bos zou leiden”, zegt Bert De Somviele, directeur van Bos+. “Niet zo bij Essers, want na deze juridische nederlaag richt het bedrijf het vizier op alweer een ander waardevol bosgebied in Genk.”

De Somviele noemt het ironisch genoeg dat Genk de gemeente met de grootste oppervlakte beschikbare bedrijfsterreinen is van heel Vlaanderen. Het zou dus geen enkel probleem mogen zijn om in de buurt een geschikte locatie te vinden waarvoor niet moet ontbost worden. “Blijkbaar kan de uitbreidingshonger van Essers enkel gestild worden door het rooien van bossen.”

Milieu-effectenrapport

Bos+ had reeds eerder bezwaar ingediend tegen deze nieuwe ontbossingsplannen van Essers en betreurt het feit dat haar bezwaren bij de omgevingsvergunning niet tot een ernstige bijsturing geleid hebben.

De Somviele: “Onze argumenten uit het eerdere bezwaarschrift blijven overeind. Andermaal is voor ons het zogenaamde milieu-effecten-rapport (MER) de achilleshiel van een dergelijk dossier: normaal moet je voor elke ontbossing groter dan 3 hectare een MER uitvoeren, maar Essers heeft voor een ontbossing die bijna 3 maal zo groot is, een ontheffing van de MER-plicht gevraagd en gekregen.”

Dat betekent dat de normaal verplichte alternatievenstudie of een grondig onderzoek naar de gevolgen voor fauna en flora niet zijn uitgevoerd. In de ontheffingsaanvraag werd geen reden gegeven waarom andere locaties niet onderzocht worden.

Morsen met grond

“Critici van het beroepschrift kunnen er op wijzen dat de voorziene ontbossing zich in een bestemming industriegebied bevindt”, zegt De Somviele. “Maar voor veel Vlaamse bossen geldt natuurlijk dat zij al veel langer bestaan dan de ‘zonevreemde’ bestemming die men er in de tweede helft van de vorige eeuw aan gegeven heeft.”

Bos+ pleit ervoor om veel meer in te zetten op de reconversie van bedrijfsgronden die in onbruik zijn geraakt.

“Stilaan is nu wel algemeen aanvaard dat we ons niet langer kunnen permitteren om die vele tienduizenden hectare bos die men toen zonevreemd gemaakt heeft, vogelvrij te verklaren”, zegt De Somviele. “We moeten veel meer inzetten op sanering en hergebruik van eerder ontwikkelde bedrijfsgronden dan op het blijven ontginnen van onze schaarse natuur en open ruimte. Een bosarme regio als Vlaanderen kan zich dit gemors met haar beperkte bosareaal niet langer veroorloven.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!