Brosbossers & Gillet Jaunes

Brosbossers & Gillet Jaunes

Dat er zoveel jonge mensen op straat komen en zich bewust zijn van de ecologische catastrofe maakt me warm. Dat verschillende politici het zo nodig vinden om paternalistisch te reageren, zegt vooral veel over de politici die doen of hun neus bloedt of erger nog: betweterig reageren … Waarom reageren politici zo gepikeerd?

vrijdag 18 januari 2019 17:53
Spread the love

Ode aan de democratie

Omdat jongeren ervaren dat ze macht hebben over hun leven als ze weigeren verder mee te draaien. Dàt is hetgeen politici en establishment stoort. Alsof politici willen zeggen: laat het werk maar aan de grote mensen over. Euhm? We wachten al een paar decennia op dat ‘échte werk’ in het kader van de klimaatverandering! En weet u: met het klimaat valt eigenlijk ook helemaal niet te onderhandelen! En nee, we zijn ook niet gediend met paternalisme en infantilisering. BROS!

Is dat niet crimineel? In naam van de onderdrukten van deze wereld tekenen wij protest aan. Het is onaanvaardbaar dat er mensen zijn die onze gemeenschappelijke leefomgeving bezoedelen en daar bovendien nog mee weg komen ook. De hele maatschappij betaalt mee voor de exuberante privileges die zij zichzelf toe-eigenen. In naam van onze nakomelingen tekenen wij protest aan, want ook zij hebben recht op een goed leven. In naam van de mondiale veiligheid tekenen wij protest aan, omdat sociale ongelijkheid en de schaarste ten gevolge van de klimaatverandering een ideale voedingsbodem zijn voor oorlog en extremistische filosofieën. In naam van onszelf tekenen wij protest aan, omdat wij, jongeren, als volwassenen een aarde zullen erven die heel wat minder gastvrij zal zijn dan die waar onze ouders en grootouders over beschikten 1.

De Standaard probeerde de beweging van #youthforclimate vandaag nog te kaderen als een protestbeweging die tegenover de Gillets Jaunes zou staan. De auteur van De Standaard schreef dat de Gillets Jaunes vrezen ‘dat de zorg om het klimaat hen in hun portefeuille zal treffen’.Graffiti te parijs

Na de woede komt de razernij

Huhum. Vandaag komen veel mensen in Frankrijk niet toe op het einde van de maand. De kapitalisten en politici laten steeds de kleine man opdraaien, omdat ‘iedereen’ een inspanning moet leveren. Als de dieselprijs elke dag opslaat, je die oude bolide écht wel nog nodig hebt om elke dag naar je werk te rijden en je op het eind van de maand dan alsnog je rekeningen niet meer kan betalen… Dan wordt je al eens boos en opstandig. Want geld voor een nieuwe auto is er al zeker niet. Maak zelf de som. In Frankrijk leven er zes miljoen mensen in armoede en zijn er vijfhonderduizend volledig werklozen. Je kan zelf uitrekenen hoeveel ‘werkende armen’ er dan zijn.

Misschien heeft het verzet van de Gillets Jaunes daar iets mee te maken? Het gaat er niet om dat ze ‘vrezen’ dat ze in hun portefeuille getroffen worden door nieuwe maatregelen. Sommigen kunnen vandaag geen eten kopen op het eind van de maand of hun facturen betalen. Dat is een wezenlijk verschil. Een abstracte formulering is niet hetzelfde als échte honger of je facturen niet meer kunnen betalen. De Gillets Jaunes is een uiting van klassenverzet, in de proletarische zin van het woord, met de allures van een landelijke oproer. Als Macron er dan niets beter op vindt om het geweld in de schoenen van de Gillets Jaunes te schuiven en louter symbolische maatregelen te treffen (de SMIC met 100 euro te verhogen, waarvan 50 euro eigenlijk al is toegekend), dan is het logisch dat het volk daar allesbehalve iets in ziet.

Er werden andere directe manieren ontwikkeld tijdens de beweging van de Gillets Jaunes om de koopkracht te verhogen (verkeerscamera’s die buiten werking werden gesteld, evenals péages, …) waarvan ik me afvraag of ze niet neerkomen op een koopkrachtsverhoging van meer dan honderd euro. 

De politie verminkt en doodt

Omtrent het geweld van de Gillets Jaunes kan je de vraag stellen wie er de granaten, flashballs, CRS, paarden, lacrymogène à volonté inzet? Of wie brandt er alle structuren van de Gillets Jaunes plat? Niet de Gillets Jaunes. De kapitalistische staat, haar politici, haar politie en haar leger. De repressie is snoeihard en het is belangrijk om de dingen bij naam te noemen. Op dit moment zitten er al honderden mensen in het gevang of in voorhechtenis. Er vielen verschillende doden aan de kant van de Gillets Jaunes en vele honderden geblesseerden. Vorige week zaterdag belandde er in Bordeaux nog iemand in een coma (hersenschade) door een vrij schot van de politie. De versie van de politie wordt volledig betwist door omstaanders. 

Nothing is more powerful than an idea whose time has come- Victor Hugo

Maar ik wilde de link leggen tussen enkele gelijkenissen van de Gillets Jaunes met het potentieel van de scholierenbeweging hier in België. Op verschillende ronde punten en in verschillende vergaderingen met de Gillets Jaunes werd ‘le social’ van het ronde punt aangekaart als een aardverschuiving. Een aardverschuiving in het sociale landschap van Frankrijk die, zoals Thomas Decreus stelt, ongezien is sinds mei ‘68. Wat bedoel ik met ‘le social’? Mensen bezetten een rond punt en beseffen dat ze niet de enige zijn die op het eind van de maand niet meer rond komt. Dat het rond punt een ontmoetingsplaats is, dat ze een gemeenschappelijk belang hebben, dat het een nieuwe sociale en politieke vorm is die de macht in vraag stelt. Dat ze via dialoog en het gebruiken van een publieke ruimte (een rond punt) tegelijk zelf bepalen wat hun plaats is in deze samenleving. Eigenlijk is dit de kern van een democratie. De macht van het volk. En het volk gebruikt haar macht héél letterlijk. Het rond punt is van het volk. En als de staat het rond punt wilt ontruimen is dat evenzeer een ontruiming van de democratie. De Gillets Jaunes vechten tegen arrogante wereldvreemde machtshebbers. Vanuit een échte honger.

Die échte honger naar verandering, die zie je nu ook terug bij de jongeren die opkomen voor een daadkrachtige en radicale klimaatrechtvaardigheid. Het protest is enorm verschillend op veel vlakken, maar er zijn gelijkenissen die duiden op hetzelfde tijdperk. Want ja, ook dit is de macht van het jonge volk. Als we nog in iets leven dat de naam democratie waardig is, dan is het aan ons om die term terug een radicale en reëele betekenis te geven. De macht is aan het volk. En dan moeten mensen niet komen leuteren over spijbelgedrag, adolescenten of andere muggezifterij.

De toekomst van deze planeet staat op het spel. The stakes are high.

Al de rest, de komma’s, zijn bijzaak. Erger nog in het kader van klimaatverandering: zelfmoord.

Enkele kenmerkende gelijkenissen omtrent de sociale vorm die de Gillets Jaunes als beweging aannemen en de Bosbrossers:

  • Ook bij de jongeren voor klimaatrechtvaardigheid zie je dat het protest van onderuit ontstaat en radicale eisen stelt. Een oproep door enkelen op sociale media, wordt opgepikt door velen. Omdat het beantwoordt aan een gedeelde ervaring en gevoel. Omdat de tijd er rijp voor is. En misschien is het zelfs al vijf na twaalf.
  • Het gaat uit van zelf-emancipatie. Vriendelijk in dialoog gaan en goedgelovig naar politici luisteren, is niet waar van wordt uitgegaan. Anders was er al lang iets verandert.
  • Het ontstaat los van politieke instituten, partijen of middenveldorganisaties en is terecht behoorlijk kritisch naar al die instellingen. Het plaatst fameuze kanttekeningen bij de suïcidaliteit van onze politieke economie.
  • Vastberaden. Het legt zich niet neer bij een wandeling in Brussel. Het vraagt om een wekelijkse herhaling. Het protest is menens. En neen, woensdagnamiddag is niet hetzelfde, heren politici. Of wat had u dan gedacht?
  • Het is breed. Verspreidt zich als een lopend vuurtje. T’is een beweging.

Eigenlijk zou iedereen (het volk) dit protest moeten zien aankomen, toejuichen en ondersteunen. De ecologische catastrofe is zo klaar als een klontje. Iedereen weet nagenoeg ook wel dat machtspolitici geen daadkracht rond klimaatrechtvaardige keuzes aan de dag leggen. De vraag is misschien niet waarom al deze jongeren in actie schieten maar veeleer omgekeerd: hoe verklaar je dat sommige mensen totaal niet bougeren?

Ik wil laatst kort een stuk aanhalen die duidelijk maakt dat verschillende initiatiefnemers zich heel bewust zijn van het crimineel en asociaal karakter van het huidige politieke systeem en discours. En de suïcidialiteit ervan. Om maar duidelijk te maken dat ze niet pleiten voor een ‘asociale groene taks’, maar veeleer radicale eisen rond klimaatrechtvaardigheid formuleren die te maken hebben met de herverdeling van de aanwezige rijkdom vandaag. Dat wordt ook gereflecteerd in hun voorstel tot hervorming naar een rechtvaardig financieel beleid. Protesteer mee. Tot donderdag!

De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Belg bedraagt 6,7 hectaren. Dat betekent dat elke Belg door zijn levensstijl 2 à 3 andere personen op aarde het recht op een behoorlijk leven ontzegt. Dit heeft extreme armoede en voortijdige sterfgevallen tot gevolg bij mensen die doorgaans het minst tot de klimaatverandering hebben bijgedragen. Daarenboven beschadigt dit de planeet die wij doorgeven aan onze kinderen en ondermijnen we dus ook hun welzijn door onze buitensporig spilzuchtige manier van leven. In werkelijkheid is een combinatie van beide het geval.

Ter illustratie: de huidige generatie gezaghebbers is zich onmiskenbaar aan het ontwikkelen tot migratiecritici. Ironisch genoeg werkt het ontoereikende milieubeleid van diezelfde leiders nóg grotere migratiestromen in de hand. De Environmental Justice Foundation voorziet tegen 2050 zo’n 150 miljoen klimaatvluchtelingen. Een categorie die tot voor kort nog niet eens officieel bestond.

Met andere woorden: klimaatbeleid gaat over ons. Niet de gevestigde orde, maar wij, jongeren, zullen de gevolgen moeten dragen van de beslissingen die vandaag al dan niet genomen worden. Daarom pleiten wij voor een grootschalige fiscale hervorming naar een economisch systeem dat niet fundamenteel steunt op de aantasting van onze toekomst.


Notes: 

1. https://drive.google.com/file/d/1PCX7NLmMjJJq3FnKJ1iZLBHhG7kawE33/view?fbclid=IwAR2YSiYQy76mNuHMDiSNVa5jMul7MeQN3vVYYM-MRtn0nIrk1-5Bs31zVRE

take down
the paywall
steun ons nu!