Nieuws, Economie, Politiek, België -

Hoe goed doet de regering het? Ontnuchterende reality check met cijfers

Het ABVV dook in de rapporten van internationale en nationale instellingen en viste daar straffe cijfers op over de sociaaleconomische toestand van ons land. “Achter de goednieuwsshow van de regering zit een donkere realiteit. De levenskwaliteit in ons land gaat achteruit”, zegt Miranda Ulens, algemeen secretaris van de socialistische vakbond.

woensdag 10 oktober 2018 15:23
Spread the love

De vakbond pakt met de cijfers uit twee dagen na de regeerverklaring van Charles Michel en slaat meteen gaten in de peptalk van de premier. Zo blijkt bijvoorbeeld dat België op vlak van economische groei sinds het aantreden van de regering één van de zwakste leerlingen van de Europese klas is. Voor Michel zat ons land altijd een stuk boven het gemiddelde. Dit jaar duiken we bijna 1 procent onder dat gemiddelde. Het IMF liet deze week weten dat volgend jaar maar één land het slechter zal doen dan België en dat is het door een extreemrechtse regering geplaagde Italië.
Ja, maar ‘jobs, jobs, jobs’, zal Michel tegensputteren. Ook dat valt tegen. De aangroei van de tewerkstellingsgraad is slechts in drie Europese landen lager. Op de kwaliteit van die extra jobs valt ook wel iets aan te merken. In 2017 ging het bij slechts 58 procent van de nieuwe banen om een vast contract. Het aantal werknemers dat afhankelijk is van heel onzekere dagcontracten in de uitzendsector steeg tot 16.081. Dat is 2.500 meer dan drie jaar geleden. Het ABVV herinnert er ook nog eens aan dat de RVA bij de officiële cijfers zo’n 150.000 werkzoekenden niet meetelt. Daarbij zitten onder meer de 42.000 pas afgestudeerden die zich inschreven als werkzoekende maar die geen recht op een uitkering hebben.

Koopkracht neemt duik

Maar is dit niet de regering die er voor zorgde dat mensen meer koopkracht hebben? Ook hier scoort België bijzonder slecht. In 2016 en 2017 leverden de Belgische werknemers 1,7 procent koopkracht in. In alle landen die ons omringen was er een aanzienlijke stijging van de reële koopkracht. “De reden daarvoor zijn de indexsprong en de lage marges bij de loononderhandelingen, maar ook de vele verhogingen van taksen en accijnzen”, zegt Miranda Ulens.
Dat zorgt er voor dat werknemers niet meer krijgen waar ze recht op hebben. Sinds 1996 steeg de productiviteit met meer dan 20 procent. De lonen groeiden met slechts 10 procent. Dat legde de aandeelhouders geen windeieren. Het aandeel van kapitaal in het BBP sluipt richting 45 procent terwijl het loonaandeel blijft dalen. CEO’s blijken ook geen last te hebben van krappe loonmarges. Het inkomen van de CEO’s van de BEL20 steeg vorig jaar met 13 procent. Het ABVV stelt voor om het verschil tussen het laagste en hoogste loon in een bedrijf te beperken tot een ratio van 14. Bij een bedrijf als Proximus is dat nu veel hoger.

Dure energie

Om de lonen ademruimte te geven, mikt het ABVV op het loonakkoord waar eind dit jaar over onderhandeld wordt. “Vrije onderhandelingen moeten mogelijk zijn en ook de minimumlonen moeten omhoog”, aldus Ulens. De vakbond wijst er ook op dat bedrijven nu al bijna evenveel subsidies krijgen (13,6 miljard) als dat ze vennootschapsbelasting betalen (14,5 miljard).

Deze regering bracht ook geen heil voor werknemers die kreunen onder werkdruk. Sinds de regering aantrad, steeg het aantal mensen dat kampt met een depressie of een burn-out van 70.000 tot ver boven de 80.000. Het totale aantal langdurig zieken piekte in 2017 op 405.000. Dat is een stijging met 73 procent in vergelijking met 10 jaar geleden.

Dat België kampt met grote mobiliteitsproblemen en een energiecrisis blijkt ook geen toeval te zijn. Wat openbare investeringen in infrastructuur en mobiliteit betreft, zit ons land ver onder het Europese gemiddelde. Dat laat zich voelen. Op 10 jaar tijd steeg de elektriciteitsprijs met net geen 72 procent. Niet iedereen heeft last van die hoge prijzen. Gezinnen betalen maar liefst 150 keer meer heffingen dan de grote bedrijven. Zo hoest een gezin 54 euro op per megawattuur verbruik. Voor een groot industrieel bedrijf is dat slechts 36 eurocent.

Alle cijfers en gegevens vindt u op www.abvvbarometer.be. De cijfers zullen voortaan ook een regelmatige update krijgen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!