Verslag, Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek, België -

ABVV gaf Rudy De Leeuw indrukwekkend afscheid en balt meteen de vuist tegen de regering

Rudy De Leeuw kreeg een indrukwekkend afscheid op het ABVV-congres in de Heizel. Een minutenlange staande ovatie was er voor hem, maar ook veel woede over het beleid van deze regering.

vrijdag 1 juni 2018 16:40
Spread the love

Om de vier jaar vult het ABVV de grootste zaal op de Heizel voor een vierjaarlijks congres. 1.500 militanten leggen dan de koers vast voor de komende jaren. De editie van dit jaar was speciaal door de vele wijzigingen aan de top van de vakbond en het afscheid van voorzitter Rudy De Leeuw, die na twaalf jaar kopmanschap op pensioen gaat.

Tijdens de allerlaatste toespraak op een ABVV-congres van Rudy De Leeuw ging het schild van de vakbondsleider, die zelden het achterste van zijn tong liet zien en de boel moest bijeenhouden in een complexe organisatie met heel veel verschillende meningen en temperamenten, even naar beneden.

Toen hij zijn gezin en familie bedankte, werd de krop in de keel zelfs te groot en stapte hij abrupt het podium af om zijn naasten te omhelzen. Er volgde een minutenlange staande ovatie. De Leeuw had voor dat emotionele moment nog eens gehamerd op het belang van sociale democratie. “Het is de enige doeltreffende manier waarop mensen samen zaken in beweging kunnen doen brengen. Wie zich verzet oefent een fundamenteel mensenrecht uit.”

Historische fout

Maar net die rechten liggen volgens de oud-voorzitter hard onder vuur. “Onder deze regering worden vakbondsmensen vervolgd, journalisten worden met processen bedreigd en klokkenluiders krijgen het hard te verduren. Maar als één van ons vervolgd wordt, raakt men aan ons allen. Dat toelaten zou een historische fout zijn”, aldus De Leeuw. De afscheidnemende voorzitter citeerde ook de Zweedse minister van Onderwijs Aida Hadzialic, die ooit als vluchtelinge uit Bosnië in Zweden aankwam. “Ik heb het kwaad gezien, en het kwaad is nationalisme.”

Rudy De Leeuw laat een organisatie achter die alvast aan de top vervrouwelijkt is. Het 7-koppige federaal secretariaat telt drie vrouwen. Zowel het Brusselse als het Vlaamse ABVV wordt geleid door een vrouw en Miranda Ulens werd verkozen tot nieuwe algemeen secretaris. Aan de zijde van de nieuwe voorzitter Robert Vertenueil wordt zij als Nederlandstalige de facto het nieuwe gezicht van het ABVV in Vlaanderen.

Ulens legt de lat alvast hoog, ook wat betreft de interne werking van de vakbond. “We nemen ons voor om verder werk te maken van meer genderevenwicht in onze structuren. We willen samen met de intergewestelijken en de jongerenwerkingen meer jongeren lid maken en we moeten ook aandacht hebben voor en werken met de senioren. We willen de belangen nog beter verdedigen van groepen die zwakker staan op de arbeidsmarkt: uitzendkrachten, deeltijdsen, werknemers in de platformeconomie. We gaan voor gelijke rechten en gelijke kansen, voor vrouwen en mannen, jong en oud, van gelijk welke origine of geaardheid. We zullen onze dienstverlening versterken. En onze communicatie moet moderner en de mensen aanspreken met vuur en overtuiging.”

Schande

In zijn eerste en felle publieke toespraak als ABVV-voorzitter ontpopte Robert Vertenueil zich meteen tot een ideoloog die de heldere en harde taal niet schuwt. “Op een bepaald moment moet je de diplomatische bewoordingen stoppen en moet je de zaken benoemen zoals ze zijn. Dat is ook syndicalist zijn”, zei Vertenueil en dat deed hij ook. Wat in Israël gebeurt, noemt hij een ‘apartheidspolitiek’. Mensen zonder papieren noemde hij slachtoffers die beschermd moeten worden en niet opgejaagd.

Indrukwekkend werd het toen het over het tweejarige meisje ging dat op een Belgische snelweg werd doodgeschoten. Daar stond Vertenueil met ogen vochtig van de tranen en achter hem de naam van het meisje Mawda in grote letters. In naam van het ABVV betuigde hij de ouders innige deelneming. En er kwam ook een harde uithaal naar MR en CD&V. “Honte à Kris Peeters et à Michel die medeplichtig zijn aan deze extreemrechtse politiek.”

Arbeidsduurvermindering

Verteneuil grasduinde ook door de congresteksten die de voorbije dagen bediscussieerd en gestemd werden. “Geen vage beloftes of een catalogus, maar de leidraad van ons werk de komende jaren”, aldus Verteneuil. Zo wil de vakbond nog meer inzetten op een arbeidsduurvermindering. De precieze invulling laat het ABVV over aan de sectoren, maar het moet wel gaan om minder werken met behoud van loon en er moet solidariteit zijn met sectoren die minder kapitaalkrachtig zijn.

Het ABVV ijvert ook om het vaderschapsverlof te verhogen tot 20 dagen en ook het recht op tijdskrediet zonder motief opnieuw in te voeren. De vakbond wil ook greep krijgen op het zogenaamde platformkapitalisme (de Ubers en Deliveroos) en vindt dat robotisering een hefboom moet zijn voor sociale vooruitgang (betere arbeidsomstandigheden en minder werken). Op vlak van pensioenen pleit de vakbond voor een volledige loopbaan na 40 jaar en een minimumpensioen van 1.500 euro.

De nieuwe ABVV-voorzitter verdedigde ook de acties tegen deze regering. “Als het moet, zullen we opnieuw staken, desnoods een algemene staking. En ja, we doen aan politiek. Et alors? Wie ons dat wil beletten, heeft een heel eng concept van wat democratie en politiek is.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!