“Sociale dumping door de Stad Antwerpen, nA is ‘t genoeg!”

“Sociale dumping door de Stad Antwerpen, nA is ‘t genoeg!”

woensdag 22 maart 2017 11:29
Spread the love

Open brief van ABVV Bouw aan het Stadsbestuur van Antwerpen

In april 2016 pleitte ABVV Bouw reeds voor de invoering van een ‘Charter tegen Sociale Dumping’. Met militanten trokken we daarvoor langs verschillende werven van de Stad Antwerpen. Er gingen de afgelopen jaren al tienduizenden jobs verloren in de bouwsector door sociale dumping. Vandaag, een jaar later zien we geen verbetering. Integendeel.

Het beoogde charter moet een gedragscode inhouden waarbij de stad niet gewoon voor de laagste kostprijs gaat, maar ook met andere, socialere en rechtvaardigere criteria rekening houdt. De stad zou onder meer abnormaal lage offertes kunnen uitsluiten, aannemers én onderaannemers verplichten om relevante sociale wetten en cao’s na te leven en een uitwisselingsplatform van informatie tussen de inspectie en de politiediensten voorzien.

Op die manier zou Stad Antwerpen in navolging van andere steden en gemeenten het goede voorbeeld kunnen geven: stevig inzetten om komaf te maken met sociale dumping en jobafbraak op o.a. verschillende belangrijke bouwwerven. De linkse oppositie in de Antwerpse gemeenteraad pikte ons voorstel op en diende het in. Meerderheidspartijen N-VA, VLD en CD&V vonden het echter niet nodig dat zo’n charter werd aangenomen en stemden tegen. Toenmalig Schepen van Openbare Werken Philip Heylen vond dat de Stad al genoeg deed.

Nu, een jaar later, doet het ABVV Bouw wekelijks controles op belangrijke stadswerven en stelt met eigen ogen vast dat sociale wetten en cao’s nog steeds met de voeten worden getreden door buitenlandse onderaannemers, in uitvoering van Belgische bouwbedrijven en in opdracht van Stad Antwerpen. De inbreuken werden de voorbije weken telkens per brief aan Burgemeester De Wever, Schepen Bastiaens en aan de Sociale Inspectie overgemaakt. De Sociale Inspectie liet ons prompt weten dat ze onze vaststellingen zouden onderzoeken. Van het Stadsbestuur kregen we echter géén antwoord, niet eens een ontvangstmelding.

Daarom : nA is ‘t genoeg!

ABVV Bouw roept het Stadsbestuur en in het bijzonder Burgemeester De Wever en Schepen Bastiaens op, om een einde te maken aan de sociale dumping op hun eigen stadswerven en daarvoor het Charter tegen sociale dumping op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hun boodschap van april vorig jaar ‘dat ze al genoeg deden’ klopt duidelijk niet. Hoog tijd dus om een duidelijk signaal te geven: geen sociale dumping op werven van de Stad Antwerpen. Eerlijke en correcte omgang met bouwvakkers in plaats van de ogen te sluiten en misbruiken te laten verder bestaan.

We roepen ook alle Antwerpenaars op om deel te nemen aan de nationale manifestatie tegen sociale dumping komende vrijdag om 11 u op het Luxemburgplein in Brussel. In het belang van álle werknemers moet er een einde komen aan malafide sociale dumpingpraktijken!

ABVV Bouw

Ronny Le Blon | secretaris | Algemene Centrale Antwerpen-Waasland

Gerd Callebaut | secretaris | Algemene Centrale Antwerpen-Waasland

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!