Actiegroepen en Vlaamse regering vinden elkaar rond ‘Oosterweel light’

21 jaar nadat er in politieke kringen voor het eerst openlijk gepraat werd over een Oosterweelverbinding en bijna 8 jaar na het referendum waarin het Oosterweel-tracé werd verworpen, zou er dan toch een doorbraak zijn in het Oosterweeldossier.

woensdag 15 maart 2017 16:49
Spread the love

Oosterweel moest de verkeerschaos in en rond Antwerpen verlichten, maar actiegroepen als Ademloos en stRaten-generaal eisten dat het doorgaan verkeer rond de stad en door de haven moest gestuurd worden in plaats van dwars door de stad.

De actiegroepen voerden een verbeten strijd. Ze verbluften de tegenstander met hun dossierkennis en bouwden daarbij heel wat krediet op bij een pak Antwerpenaren. De voorbije jaren kregen ze het gezelschap van de burgerbeweging Ringland die de droom van een overkapping van de Ring op de agenda zette.

De politieke meerderheid had jarenlang één devies: walk and don’t look back (zoals voormalig burgemeester Patrick Janssens het ooit samenvatte). Maar het bleek almaar moeilijker om de tienduizenden aanhangers van de actiegroepen te negeren. Bovendien schuwden die laatste de juridische weg niet.

Een nieuw referendum (waarvoor nu al genoeg handtekeningen werden ingezameld) en een klacht bij de Raad van State hingen als een zwaard van Damocles boven Oosterweel. De Vlaamse regering haalde er eind 2015 architect en stedenbouwkundige Alexander D’Hooghe bij die als intendant de overkapping moest bestuderen en die de actiegroepen tot mildheid moest stemmen.

Maar door de druk van het referendum en de angst voor de uitspraak van de Raad van State die de Oosterweelverbinding weer voor lange tijd zou blokkeren, werd er naar een compromis gezocht. Dat compromis – het Toekomstverbond voor bereikbaarheid en leefbaarheid – werd vandaag gesloten en voorgesteld door de actiegroepen, de regering en de intendant.

Light

Nieuw in het dossier is dat er een Oosterweel-light komt met de helft minder voertuigen dan voorzien. Dat zal enkel dienen voor het stadsverkeer en krijgt minder rijstroken in de kanaaltunnels. Dat verhoogt de leefbaarheid en maakt ook een overkapping mogelijk. Het verkeer uit de haven en de voertuigen die niet in de stad moeten zijn, worden langs de stad geleid via de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel en de aan te leggen ondertunnelde A102 tussen Ekeren en Wommelgem.

Bovendien belooft de regering een modal shift: 50 procent van de verplaatsingen moeten met de fiets of het openbaar vervoer gebeuren. In het akkoord is ook sprake van de ‘overkapping van de volledige Ring’. Voor de eerste grote fase van de volledige overkapping trekken de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf alvast 1,250 miljard euro uit.

Na het sluiten van dit akkoord is het niet de bedoeling dat de actiegroepen aan de kant gaan staan. Er wordt een ‘Werkgemeenschap’ opgericht waarin de actiegroepen, de regering en de administratie als partners erkend worden.

Burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos hebben het over een ‘reuzenstap’ en een ‘historisch moment’. Zij beloven hun klacht bij de Raad van State in te trekken.

Minister Crevits had het over een ‘wankel evenwicht’. Wellicht is dit voor de actiegroepen het begin van een nieuwe fase in hun strijd. Er zijn immers nog veel vragen. Zo belooft de tekst wel de volledige overkapping, maar in de oorspronkelijke plannen van de regering zou er ter hoogte van het Sportpaleis een sleuf zonder dak komen. Dat zou meteen een klap zijn voor de leefbaarheid in de wijken rond het Sportpaleis. Over dat soort details wordt er niet gerept in de tekst.

Hoe dan ook is dit een overwinning voor de actiegroepen. Het is ongezien dat de regering burgerbeweging nauw betrekt bij de uitwerking van grote infrastructuurplannen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!