Is er nog nood aan (kritische) wereldburgers?

Is er nog nood aan (kritische) wereldburgers?

Net zoals in gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, …gaan besparingen in de sector van ontwikkelingssamenwerking steeds verder. Nu gaat ook de Informatiecyclus voor de bijl.

vrijdag 27 januari 2017 15:52
Spread the loveGroepsfoto van één van de vormingen. (c) Michael de Lausnay

Om in deze moeilijke tijden van weelderig tierende informatiemanipulatie het hoofd te bieden aan klimaatsverandering, migratie, groeiende ongelijkheid, oorlog en geweld, moeten we niet alleen internationale afspraken respecteren, maar hebben we ook meer dan ooit nood aan geïnformeerde kritische burgers. Mensen die klaarstaan om duurzame economische ontwikkeling te verbinden met vrede, rechtvaardigheid en solidariteit.

Sinds 50 jaar organiseert de Belgische ontwikkelingssamenwerking een tweetalige vormingsreeks die uniek is in België en zelfs Europa, de Infocyclus. Deze vormingsreeks, sinds 2001 georganiseerd door het Belgische ontwikkelingsagentschap (BTC), heeft zich door de jaren voortdurend aangepast aan de veranderende visies op ontwikkeling. Wat begon als verplichte voorbereiding van toekomstige Cooperanten op hun terreinwerk, evolueerde naar een brede vorming die inzicht biedt in actuele mondiale vraagstukken en de betrokkenheid van burgers stimuleert. Het huidige programma is volledig in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, onderschreven door de internationale gemeenschap in september 2015.

Infocyclus BTC onder vuur 

De infocyclus staat sinds 2001 voor meer dan 16000 deelnemers, gevormd door meer dan 500 gedreven sprekers uit zowel de private sector, als de universiteiten, de Ngo’s en het bredere middenveld. De deelnemers komen van diverse geografische- en socio-culturele achtergronden, van de vier uithoeken van België tot de rest van de wereld. Het feit dat deze unieke vorming gegeven wordt door een overheidsinstelling toont niet alleen het engagement van de overheid met betrekking tot globale maatschappelijke vraagstukken, het versterkt tevens de dialoog tussen overheid en civiele maatschappij.

Na de besparingen die vorig jaar de Zuid programma’s van BTC viseerde, wordt nu haar Noordwerking onder vuur genomen. Om een peulschil van het totale budget te besparen, dreigt de overheid nu dit unieke programma te doen verdwijnen evenals de overige BTC-Noordprogramma’s.

Besparingen zijn echter geen noodzakelijkheden, maar politieke keuzes. We verwachten op zijn minst van beleidsmakers dat ze dergelijke beslissingen duidelijk verantwoorden en dringen aan op een weloverwogen keuze. Deze wereld heeft meer dan ooit nood aan kritische wereldburgers.

De initiatiefnemers: Chafik ALLAL, Joséphine ARPAILLANGE, Namur CORRAL, Johan COTTENIE, Cécilia DIAZ, Joris DE BEER, Bart DE BRUYNE, Eric DEWAELE, Catherine EECKHOUT, Hanne FLACHET, Karlien GORISSEN, Florence KOHNEN, Søren STECHER-RASMUSSEN, Veerle STEPPE, Pieter VAN EECKE, Pierre VAN STEENBERGHE.

Ook deze mening toebedeeld? Laat jullie horen op www.facebook.com/Infocycle/ of infocycle@btcctb.org.

take down
the paywall
steun ons nu!