Elke dag gaat 33.000 hectare landbouwgrond verloren

Elke dag gaat 33.000 hectare aan vruchtbare landbouwgrond verloren. Dat tempo is dertig keer sneller dan vroeger. “Droogte is niet langer een crisis, het is een permanent risico en vergt dus niet langer crisisaanpak maar risicobeleid.”

vrijdag 19 augustus 2016 14:02
Spread the love

Wetenschappers berekenden dat het aandeel vruchtbare grond dat aangetast wordt door droogte met 10 tot 15 procent toenam in 1970. In het jaar 2000 was dat al gestegen tot 30 procent en dat aandeel groeit nog steeds.

Vandaag gaat er jaarlijks 12 miljoen hectare landbouwgrond verloren, oftewel 33.000 hectare per dag, dat is 30 tot 35 keer sneller dan vroeger.

Leren om droogte te overleven

Droogte is op alle continenten voelbaar maar houdt vooral Afrika in de ban. Volgens het UNCCD, het VN-agentschap dat verwoestijning bestrijdt, is twee derde van de Afrikaanse landbouwgrond vandaag veranderd in woestijn of extreem droog land.

Afrika is het tweede grootste continent ter wereld en telt 1,2 miljard inwoners in 54 landen.

“Overal ter wereld is de droogte merkbaar maar vooral de impact ervan, de migratie, is wereldwijd voelbaar. De Afrikaanse naties zijn er het ergst aan toe”, zegt Daniel Tsegai, programmadirecteur bij UNCCD op de Conferentie over Droogte in Afrika, die vandaag sluit in Windhoek, de hoofdstad van Namibië.

Op deze conferentie werd vooral de veerkracht besproken waarmee landen die het hardst getroffen worden, kunnen reageren. De bedoeling is dat deze naties droogteperiodes leren overleven en in staat zijn om op eigen kracht terug te keren naar een toestand van voor de droogte.

Risicobeleid

“Droogte is niet langer een tijdelijk probleem. Het is zelfs geen crisis”, zegt Tsegai. “Droogte is een toestand die Afrika langer, sterker en ernstiger zal beïnvloeden. Het is een risico dat permanent aanwezig is. We moeten dus niet langer reactief zijn maar proactief. We hebben geen crisisaanpak nodig maar risicobeleid.”

Concreet betekent dat volgens hem dat investeringen nodig zijn op het vlak van droogtemonitoring en vroege waarschuwingssystemen (voor droogte en de impact ervan), een betere kennis van de kwetsbaarheid van elk land en de implementatie van maatregelen zoals duurzame irrigatie voor oogst en vee, een goed waterbeleid met inbegrip van het recycleren en het hergebruik van afvalwater, en betere kennis over droogteresistente gewassen.

De uitkomst van de conferentie zal gecommuniceerd worden aan de Afrikaanse Unie en de Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders. De bedoeling is ook om sterkere Zuid-Zuid-partnerschappen voor droogtestrategie en waterbeheer op te zetten.

Auteur: Baher Kamal

take down
the paywall
steun ons nu!