Amerikaanse overheid moet rekening houden met klimaat

Alle federale agentschappen in de VS moeten voortaan bij hun beslissingen rekening houden met de impact op het klimaat. Dat heeft de regering-Obama beslist.

vrijdag 5 augustus 2016 13:13
Spread the love

Amerikaanse agentschappen moeten zich al sinds de jaren zestig aan de National Environmental Protection Act (NEPA) houden. Die bepaalt dat ze rekening moeten houden met de gevolgen voor het milieu als ze beslissen over bijvoorbeeld grote infrastructuurprojecten, vergunningen voor steenkoolwinning of bosbeheer. Nu heeft de regering-Obama de wet zo aangepast dat ook de gevolgen voor het klimaat in rekening moeten worden gebracht.

Obama had dat in 2010 ook al eens geprobeerd, maar toen leidde het voorstel tot erg veel politieke deining en werd het uitgesteld. Producenten van fossiele brandstoffen en Republikeinse congresleden bleven zich de voorbije jaren hevig verzetten, maar de regering-Obama hield voet bij stuk en duwde de aanpassingen er deze week door.

Het Witte Huis noemt de nieuwe richtlijnen “belangrijk om in te schatten hoe alle federale ingrepen gevolgen hebben voor de klimaatverandering, en het land weerbaar te maken tegen de gevolgen ervan.”

Juridisch wapen

De beslissing kan belangrijke gevolgen hebben voor de strijd tegen de klimaatverandering, want milieugroeperingen hebben de wet in het verleden al vaak gebruikt om te pogen om projecten tegen te houden als er grote milieuschade mee gepaard ging. De wet wordt nu een nog sterker wapen en zal in de komende jaren ongetwijfeld gebruikt worden tegen vervuilende of klimaatonvriendelijke projecten.

Amerikaanse milieuverenigingen zijn dan ook erg blij met de beslissing van de regering-Obama. “De uiteindelijke richtlijnen zijn een ‘game-changer’”, zegt Rhea Suh, voorzitter van de Natural Resources Defense Council in de VS. “Nu moeten agentschappen de klimaatimpact van hun beslissingen volledig en diep gaan analyseren. Dat betekent dat ze geen nieuwe steenkoolmijnen kunnen goedkeuren die het klimaat vernielen, noch instemmen met de bouw van bruggen die weggespoeld zullen worden. De klimaatverandering is het centrale thema van onze tijd, en deze richtlijnen kunnen de weg plaveien voor een slim beleid dat onze kinderen, gezondheid en gemeenschappen beter beschermt tegen gevaarlijke broeikasgassen en een klimaatcatastrofe.”

take down
the paywall
steun ons nu!