Prijs voor elektriciteit steeg met 40,6 procent

België is inflatiekampioen van West-Europa. Terwijl de gemiddelde inflatie in onze buurlanden tijdens het vorige kwartaal stilviel tot 0 procent, steeg ze in België tot 1,6 procent. Het verschil wordt onder meer veroorzaakt door de consumptieprijzen voor elektriciteit die met 40,6 procent de hoogte in schoten.

maandag 1 augustus 2016 17:28
Spread the love

Op jaarbasis steeg de prijs voor elektriciteit met 40,6 procent. Dat is des te opmerkelijker aangezien de kost voor het aanmaken van energie (inclusief de kosten voor groene energie) met 3,4 procent daalde.

Naar een schuldige is het niet lang zoeken, schrijft het Prijzenobservatorium in het driemaandelijkse rapport. “Deze forse prijsstijging t.o.v. een jaar eerder vloeit hoofdzakelijk voort uit het optrekken van de btw-tarief van 6 procent naar 21 procent sinds september 2015 en uit de stijging van de andere taksen (voornamelijk de in maart besliste verhoging van de bijdrage Energiefonds in het Vlaams Gewest).” Die zogenaamde ‘verhoging van de bijdrage Energiefonds in het Vlaams Gewest’ is beter bekend onder de naam Turteltaks.

“In het Vlaams Gewest is de elektriciteitsfactuur voor een doorsneehuishouden verhoogd met 286 euro op een jaar tijd, om dit kwartaal uit te komen op 1022 euro”, zo rekent het Prijzenobservatorium voor. In het Brussels en Waals gewest zijn de elektriciteitsconsumenten er beter aan toe. Daar stegen de prijzen met respectievelijk 41 euro en 91 euro op jaarbasis.

Ook de prijs van bewerkte levensmiddelen steeg fors en ook hier zijn de hogere taksen de hoofdreden. “Het hoge inflatiecijfer voor deze productgroep resulteert uit de optrekking van de accijnzen op alcoholische dranken in november 2015 en op tabak in januari.”

De diensten werden ook duurder en ook hier speelden extra taksen een grote rol. De horecaprijzen stegen onder meer door “de verhoging van de accijnsrechten op alcoholische dranken en van de invoering van de suikertaks”, aldus het Prijzenobservatorium.

Het Prijzenobservatorium werd in 2008 in de schoot van de FOD Economie opgericht en publiceert vier keer per jaar een kwartaalverslag van de evolutie van de prijzen in België.

take down
the paywall
steun ons nu!