WHO-directeur Margaret Chan waarschuwt voor de gevolgen als niet snel en kordaat wordt opgetreden tegen een aantal gevaarlijke ziektes (UN/Violaine Martin)

Economische belangen schaden wereldgezondheid, meldt WHO

Prioriteit geven aan economische belang boven volksgezondheid leidt de wereld naar drie gezondheidsrampen die langzaam voortwoekeren, volgens Margaret Chan, directeur van de VN- Wereldgezondheidsorganisatie WHO, tijdens de jaarlijkse UN World Health Assembly in Genève.

woensdag 25 mei 2016 11:04
Spread the love

 De klimaatverandering, verkeerd en overmatig gebruik van antibiotica en de toename van zogenoemde lifestyle-ziekten door slechte voeding en gebrek aan beweging, het zijn groeiende gezondheidsproblemen die een gevolg zijn van onze sterke nadruk op economische belangen in plaats van op gezondheid, meldt Margaret Chan, directeur van de VN- Wereldgezondheidsorganisatie.

“Dit zijn geen natuurrampen. Het zijn door de mens veroorzaakte rampen, gevolgen van beleid dat economische belangen plaatst boven het welzijn van mens en planeet.” Chan sprak deze waarschuwing uit bij het begin van de 69ste World Health Assembly in Genève van 23 tot 28 mei.

Verwerkt voedsel

De verbranding van fossiele brandstoffen is een van de drijvende krachten van de economie, volgens Chan, en veroorzaakt mee de verandering van het klimaat, waardoor ziekten die worden overgedragen door tropische muggen zich steeds verder kunnen verspreiden. Daarnaast overlijden jaarlijks miljoenen mensen door de steeds maar toenemende luchtvervuiling.

“Verwerkt voedsel dat goedkoop, gemakkelijk en smakelijk is, verwerft een groter marktaandeel dan vers fruit en groenten”, voegde ze aan haar verklaringen toe. Daaruit voortvloeiende niet-overdraagbare ziekten zoals diabetes, obesitas en hartziekten, zijn nu wereldwijd “de grootste moordenaars.”

Resistentie tegen antibiotica is waarschijnlijk echter het probleem dat de wereldwijde gezondheidsgemeenschap de meeste zorgen baart, zei Chan. Als antibiotica niet meer werken, dreigt de wereld te worden teruggeworpen in de “de Middeleeuwen van de gezondheidszorg.” Te vaak antibiotica voorschrijven en incorrect gebruik hebben ertoe geleid dat het wondermiddel van ooit steeds vaker niet meer werkt.

Gele koorts

Chan wees er ook op dat infectieziekten steeds agressiever worden en dat het wereldwijde gezondheidssysteem niet voorbereid is op een mondiale noodsituatie. Ze noemde in dat verband recente oplevingen van infectieziekten zoals ebola1, zika2, dengue3, gele koorts4 en chikungunya5. De verspreiding van de door muggen overgebrachte virusziekte dengue is volgens haar de “prijs die we betalen voor het falende beleid van de jaren 1970.”

WHO-directeur Chan is zeer kritisch over het huidige falende optreden tegen gele koorts in Afrika. De uitbraak van de laatste jaren wordt door de WHO nauwlettend gevolgd. Volgens haar zijn het de slechte levensomstandigheden in de steden die de huidige uitbraak voeden. Zij noemt deze situatie een “kruitvat.”

“Al langer dan tien jaar waarschuwt de WHO dat door veranderingen in demografie en landgebruik in Afrika de ideale omstandigheden zijn gecreëerd voor explosieve uitbraken van gele koorts in de stedelijke gebieden”. Een uitbraak in Angola in december 2015, voor het eerst na 28 jaar, verspreidde zich naar buurland Democratische Republiek Congo. In China en Kenia werden geïmporteerde besmettingen vastgesteld.

Naast de mislukking om de muggenpopulatie onder controle te krijgen, reflecteert de nieuwe uitbraak van gele koorts ook de mislukking om adequaat te vaccineren tegen de ziekte. “De wereld faalde om een uitstekend preventiemiddel op een goede manier strategisch in te zetten”, zei Chan. Er bestaat nochtans sinds 1937 een veilig en goedkoop vaccinatiemiddel tegen gele koorts.

Bron: Economic Interests Harming Global Health: WHO Chief

1   Ebola is een virale infectie van het bloed die door contact wordt doorgegeven. Besmetting is levensbedreigend. Alleen snel herkennen en behandelen kan redding brengen. De ziekte sloeg de voorbije jaren vooral hard toe in landen en regio’s waar geen adequate gezondheidszorg voorhanden was (nvdr).

2   Op zichzelf is zika een vrij ongevaarlijke ziekte met symptomen gelijkaardig aan een zware griep, die met rusten genezen raakt. Het virus kan echter zeer zware misvormingen veroorzaken aan foetussen van zwangere vrouwen die de ziekte krijgen (nvdr).

3   Een eerste besmetting met dengue is ongevaarlijk op voorwaarde dat er degelijke verzorging is. Het lijkt op mazelen. Een tweede besmetting wordt gevaarlijker en een derde besmetting is bijna altijd dodelijk. De VN laat medewerkers na één besmetting niet meer werken in risicogebieden (nvdr).

4   Een virale infectie die zonder behandeling 50 procent dodelijk is. Preventieve inenting tegen gele koorts is in meerdere landen verplicht als voorwaarde om het land binnen te mogen. Vaccinatie geeft levenslange bescherming. Sommige personen hebben hevige allergische reacties op het vaccin. Het vaccin is in de praktijk echter dikwijls alleen beschikbaar voor westerse reizigers en rijke Afrikanen, ook al is het vaccin goedkoop en zeer efficiënt (nvdr).

5   Een ziekte die eveneens door muskieten wordt overgedragen en net als dengue leidt tot hoge koorts, hevige gewrichtspijnen en huidonstekingen. De symptomen kunnen jarenlang aanhouden en vooral bij ouderen uiteindelijk tot de dood leiden (nvdr).

take down
the paywall
steun ons nu!