Lijnbus van de Amerikaanse staat Nebraska op soya-olie (WikiMediaCommons)

Biodiesel doet CO2-uitstoot nog meer stijgen

Het gebruik van biodiesel voor transport is veel minder goed voor het milieu dan tot nog toe werd beweerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de leefmilieuorganisatie Transport & Environment. Dat gebeurt indirect. BIodiesel eist immers enorme oppervlaktes landbouwgrond op die anders voor voedselgewassen dienen, wat tot massale ontbossingen leidt.

woensdag 27 april 2016 14:22
Spread the love

Enkele jaren terug werd biodiesel nog als een van de oplossingen voorgesteld om de CO2-uitstoot van het transport terug te dringen, maar het omgekeerde blijkt waar, zegt de Europese milieuorganisatie Transport & Environment in zijn rapport Globiom: the basis for biofuel policy post-2020.

De organisatie analyseerde de cijfers van de Europese Commissie in het EU-rapport The land use change impact of biofuels consumed in the EU.Daaruit blijkt dat biobrandstoffen de totale CO2-uitstoot van de transportsector zelfs 4 procent zullen doen stijgen.

“Het geneesmiddel is erger dan de ziekte”

Die bijkomende CO2-uitstoot – vergelijkbaar met 12 miljoen meer auto’s op de weg – komt er indirect door de manier waarop biodiesel wordt gewonnen: omdat landbouwgrond gebruikt wordt voor de productie van biodiesel is er minder plaats voor de productie van voedsel. Daardoor neemt de kap van bossen toe om nieuw landbouwareaal te creëren. Op die manier zal biobrandstof tot 80 procent schadelijker worden dan de gewone diesel die ze vervangt.De reële CO2-uitstoot van biodiesels is nog groter dan van diesel uit fossiele brandstoffen (transportenvironment.org)

“De Europese commissie heeft hiermee in feite zelf toegegeven dat de Europese politiek om slechte biobrandstoffen te stimuleren nog spectaculairder mislukt is dan tot nog toe werd gedacht”, meldt Jos Dings, woordvoerder van Transport & Environment. “Het geneesmiddel is erger dan de ziekte.”

 

Volgens de organisatie moet er worden ingezet op biobrandstoffen die niet geproduceerd worden op basis van voedselgewassen en die geen landbouwareaal afnemen. Daarom vindt Transport & Environment het goed dat er een Europees maximaal plafond van 7 procent is voor biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen, maar moet dat aandeel nul worden tegen 2020.

“We zouden de subsidiëring van deze brandstoffen na 2020 op Europees en nationaal niveau moeten afschaffen en mogen ze niet langer zien als klimaatneutraal”, aldus nog Jos Dings.

Bron:  Biodiesel’s impact: emissions of an extra 12m cars on our roads, latest figures show

take down
the paywall
steun ons nu!