(blog.fooducate.com)

“Minder vlees eten goed voor mens én klimaat”

Een wereldwijde verschuiving naar een dieet met minder vlees is niet alleen goed voor de volksgezondheid, maar ook essentieel om een gevaarlijke klimaatverandering afwenden. Daar kan de consument van overtuigd worden, blijkt uit een rapport van de Britse denktank Chatham House.

woensdag 25 november 2015 15:22
Spread the love

Op 30 november 2015 start de cruciale klimaattop COP21 in Parijs, maar er is nog altijd een grote kloof tussen de vermindering van CO2-uitstoot die nodig is en wat regeringen tot nog toe beloofd hebben. Een verandering in de eetpatronen zou een kwart van die kloof kunnen dichten en zo de wereld dichter bij de cruciale drempel van 2 graden Celsius brengen, zo staat in het rapport Diet and Climate Change: Assessing Public Understanding and Behavior van de Britse denktank Chatham House. 

De auteurs van dit rapport wijzen er op dat de wereldwijde veestapel nu al verantwoordelijk is voor 15 procent van de uitstoot van alle broeikasgassen en dat die nog zal aangroeien als de toenemende wereldwijde vraag naar vlees niet wordt gestopt.

Impact op volksgezondheid

Bovendien heeft een dergelijke dieetverandering erg grote voordelen voor de volksgezondheid. De gemiddelde consumptie van vlees ligt wereldwijd al boven de gezonde hoeveelheid en in geïndustrialiseerde landen is dat zelfs tweemaal te hoog. Teveel rood vlees en bewerkt vlees verhoogt immers de kans op kanker, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

“Een vermindering van de vleesconsumptie is een win-win voor zowel de volksgezondheid als de strijd tegen de klimaatverandering”, zegt auteur van het rapport Laura Wellesley. “Nu regeringen op zoek zijn naar strategieën om de uitstootkloof tussen wat al toegezegd is en wat nodig is in Parijs te dichten, moet een dieetverandering op de lijst met oplossingen staan.”

Uit het rapport blijkt echter ook dat de regeringen deze kans negeren. Verminderingen van vleesconsumptie komt in geen enkel van de nationale klimaatplannen voor. De regeringen lijken bang om zich te mengen in de levensstijl van hun burgers, uit vrees voor electorale gevolgen.

Informatie verandert de opinie

Die vrees is ongegrond, zo blijkt uit enquêtes van Chatham House in twaalf landen en uit onderzoek van focusgroepen in Brazilië, China, Groot-Brittannië en de VS. Als consumenten zich eenmaal bewust zijn van het verband tussen vleesconsumptie en de klimaatverandering, accepteren ze de noodzaak van verandering. Zelfs ogenschijnlijk onpopulaire maatregelen zoals een CO2-belasting op vlees krijgen minder weerstand als de bevolking de redenering achter dergelijke maatregelen begrijpt.

De auteurs pleiten daarom voor sensibiliseringscampagnes die het bewustzijn van de bevolking verhogen over de negatieve gevolgen van vleesconsumptie voor volksgezondheid en klimaat. Tegelijk moeten regeringen inzetten op een brede strategie om de eetgewoontes te veranderen, inclusief het gebruik van CO2-labels, wetgeving en belasting.

“Bewustmaking van de impact van vleesconsumptie op klimaat en gezondheid is een belangrijke eerste stap, maar het zal op zich niet tot een belangrijke gedragsverandering leiden”, zegt Wellesley. “Regeringen moeten meer doen om de vastgeroeste eetgewoontes te beïnvloeden.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!