Mohammed Rashid Qabbani, Groot-Moefti van Libanon, is een van de ondertekenaars van de Islamitische Verklaring over het Klimaat (kateeb.org)

Klimaatverklaring Islamitische leiders roept op tot actie

Moslimleiders en -geleerden uit twintig landen hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin ze de ernst van het klimaatprobleem onderstrepen.

donderdag 20 augustus 2015 12:54
Spread the love

Moslimleiders roepen regeringen op over
te stappen op 100 procent hernieuwbare energie of een
nulemissie-strategie. Ze doen in het bijzonder een beroep op
olierijke moslimlanden om een leidende rol te spelen in het
uitfaseren van fossiele brandstoffen, “niet later dan in het
midden van deze eeuw.”

Deze oproep tot actie, gebaseerd op de
islamitische leer, werd aangenomen tijdens het Internationale
Islamitische Symposium over Klimaatverandering
van 17-18 augustus
2015 in Istanboel.

“Onze soort, die geselecteerd is
om ‘khalifah’ (beheerder) van de aarde te zijn, is de oorzaak van
verderf en verwoesting van de aarde, in dergelijke mate dat het
gevaar bestaat dat het leven zoals we het nu kennen op de planeet,
tot een einde komt”, staat in de verklaring.

De moslimleiders waarschuwen in een gemeenschappelijke verklaring (Islamic Declaration on Global Climate Change) dat het
delicate ‘m?z?n’ (evenwicht) op aarde binnenkort wellicht verloren
gaat. “We roepen alle groepen op om met ons samen te werken en
tot vriendschappelijke competitie te komen in deze onderneming en we
verwelkomen de aanzienlijke bijdrage van andere geloven, want we
kunnen allemaal als winnaars uit de bus komen in deze race.” Het
doel van het symposium was het bereiken van een “breed gedragen
eenheid” in de islamitische gemeenschap over de verklaring.(islamicclimatedeclaration.org)

Christiana Figueres,
secretaris-generaal van de VN-Klimaatconventie (United Nations
Framework Convention on Climate Change – UNFCC) verwelkomt deze
verklaring. “Een toekomst met schone, duurzame energie voor
iedereen wordt uiteindelijk gebouwd op een fundamentele verandering
in de manier waarop we onze omgeving en elkaar waarderen”, zei
ze in een reactie.

“De leerdoelstellingen van de
islam, waarin de menselijke plicht om voor de aarde te zorgen en de
rol van de leraar om correct gedrag te begeleiden worden benadrukt,
verschaffen een leidraad voor de juiste klimaatactie.”

De islamitische verklaring wordt onder
anderen gesteund door de grootmoefti’s van Oeganda en Libanon (foto hierboven)
en overheidsvertegenwoordigers uit Turkije en Marokko. De UNFCC wijst
erop dat religieuze leiders van alle religies druk uitoefenen op hun
regeringen om de uitstoot van CO2 drastisch terug te dringen en
armere landen te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering.
Ze doen dat in de aanloop naar de cruciale klimaatconferentie COP21
in december 2015 in Parijs, waar een belangrijk klimaatverdrag tot
stand moet komen.

Meerdere religies sluiten zich hier bij aan

In juni 2015 bracht paus Franciscus een
encycliek uit waarin hij de 1,2 miljard rooms-katholieken in de
wereld oproept de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan. De
algemene synode van de Church of England drong er recentelijk bij
wereldleiders op aan om overeenstemming te bereiken over een
routekaart naar een CO2-arme toekomst. De Church of England is een
van de christelijke groepen die heeft beloofd zijn geld terug te
trekken uit de fossiele brandstoffenindustrie en te investeren in
schone energie.

Hindoeleiders komen later in 2015 met
een verklaring en ook de boeddhistische gemeenschap werkt aan een
verklaring. Een paar honderd rabbijnen ondertekenden de eind mei
uitgebrachte ‘Rabbijnse Brief over de Klimaatcrisis’. De Dalai Lama
heeft zich ook geregeld uitgesproken over de noodzaak van
klimaatactie, gekoppeld aan de noodzaak het wereldwijde economische
systeem te hervormen.

Tasneem Essop van het Wereldnatuurfonds
(WWF), zegt dat de islamitische oproep een impuls geeft aan de morele
aspecten in het klimaatdebat en opnieuw een belangrijke bijdrage is
vanuit religieuze groepen. “Klimaatverandering is niet langer
alleen een wetenschappelijke kwestie. Het wordt steeds meer een
morele en ethische kwestie. Het klimaat beïnvloedt de levens, het
bestaan en de rechten van iedereen, vooral van de armen,
gemarginaliseerden en meest kwetsbare groepen.”

Islamic Declaration Turns Up Heat Ahead
of Paris Climate Talks

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!