Activisten voor vrouwenrechten speelden een belangrijke rol bij de democratische omwenteling van 2006 en eisen nu de opheffing van genderdiscriminatie in het voorstel van nieuwe grondwet (IPS/Post Bahadur Basnet)

Minderheden Nepal tegen voorstel nieuwe grondwet

Na een politieke impasse van een jaar tekenden de grootste politieke partijen van Nepal in juni 2015 een overeenkomst die de weg vrij moet maken voor een nieuwe grondwet. Etnische minderheden, vrouwenbewegingen, dalits en hindoe-nationalisten keren zich echter tegen dit voorstel voor een nieuwe grondwet.

woensdag 29 juli 2015 11:40
Spread the love

Het
is de eerste maal sinds de maoïstische opstand en de regimewisseling
in 2006 dat de betrokken partijen zo’n belangrijke overeenkomst over
een voorstel voor een nieuwe grondwet bereikten. De grondwetgevende
vergadering heeft een eerste concept inmiddels ter beschikking
gesteld voor bespreking en commentaar. Talloze maatschappelijke
groepen uiten nu kritiek op het voorstel, dat werd voorbereid door de
politieke partijen die ongeveer 90 procent van de zetels hebben in de
601-leden tellende vergadering.

Volgens
critici is er in het voorstel te weinig aandacht voor identiteit en
maatschappelijke integratie. Een serie hoorzittingen tijdens de week
van 20-24 juli 2015 riep meerdere heftige reacties op. In sommige
delen van het land werden zelfs kopieën van de tekst van het
voorstel verbrand.

Autonome
provincies

Vier
maatschappelijke groeperingen in het bijzonder keren zich tegen de
komst van deze nieuwe grondwet in zijn huidige vorm: etnische
minderheden, vrouwen, dalits (de klasse van arme ‘onaanraakbaren’) en
hindoe-nationalisten. In het voorstel van grondwet staat dat het land
een federatie wordt. Hoe dat precies zou moeten verlopen zal gebeuren
op basis van aanbevelingen door een nog te vormen panel van experts.

Anil
Kumar Jha, een van de leiders van de Nepalese Sadbhawana Partij1
(NSP) stelt dat de grote politieke partijen gedomineerd worden door
mannen uit de hogere hindoe-kasten, die niet bereid zijn de macht te
delen met etnische groepen en de oprichting van een federale staat
willen uitstellen. “Wij willen krachtige, autonome provincies.
Als de federale regering de meeste macht in handen houdt, heeft
federalisering geen zin. Daarom kunnen we dit voorstel van grondwet
niet accepteren.”

Activisten
uit de belangrijkste etnische minderheden willen dat het land
gefedereerd wordt volgens etnische scheidingslijnen. Dat is echter
geen eenvoudige zaak, omdat het land meer dan 125 etnische groepen
telt en de meeste regio’s een gemengde bevolking hebben. De grote
partijen stellen de kwestie uit, in de hoop dat het enthousiasme voor
etnisch federalisme langzaam zal afnemen.

Marginalisering

Sommige
etnische groepen worden al gemarginaliseerd sinds de vorming van de
Nepalese staat aan het einde van de achttiende eeuw. Zij beschouwen
de vorming van autonome provincies als een bevrijding.

De
nieuwe staat Nepal stimuleerde de Nepalese taal, hindoeïsme en de
bergcultuur als assimilatiebeleid tijdens de vorming van de staat.
Dat leidde tot de huidige dominantie van de hindoe-kaste. Het land
nam een integratiebeleid aan na de regimewisseling in 2006, maar
etnische groepen willen nog steeds meer autonomie en het recht op
zelfbeschikking om hun taal, cultuur en economische rechten te
vrijwaren.

Vrouwen

Activisten
voor vrouwenrechten zijn op hun beurt tegen het voorstel omdat de
tekst discriminerend is en vrouwen niet als gelijke burgers
beschouwt. In de tekst staat letterlijk dat “burgerschap door
geboorte” alleen wordt toegekend aan mensen wiens moeder én
vader Nepalese burgers zijn.

Dat
betekent dat vrouwen de identiteit van de vader van hun kinderen
moeten aantonen. Voor alleenstaande moeders is dat problematisch. In
Nepal wordt een aanzienlijk aantal kinderen opgevoed door
alleenstaande moeders. Voor deze kinderen is het moeilijk het
Nepalese staatsburgerschap te krijgen, als de vader onbekend is of
als hij het kind niet erkent.

Participatie
van vrouwen in de Nepalese politiek is erg laag. De huidige
voorlopige grondwet schrijft voor dat 33 procent van beleidsmakers
vrouw moet zijn, maar dit aantal wordt niet gehaald. Vrouwen hebben
ook een achterstand op het gebied van onderwijs. Van de vrouwen in
Nepal kan slechts 57,4 procent lezen en schrijven, tegenover 75
procent van de mannen.

In
het nieuwe voorstel van grondwet worden de quota van 33 procent
echter wel gehandhaafd.

Dalit

Ook
activisten van de dalit-gemeenschappen vinden dat ze niet
democratisch vertegenwoordigd zijn in de federale en provinciale
politiek. Het aantal zetels dat ze mogen bezetten in politieke
organen, komt niet overeen met hun percentage van de bevolking.

Bron: Key
Constituencies Call for Inclusion in Nepal’s Draft Constitution

1
De SNP is een socialistische partij die opkomt voor de rechten van
de Madhesi-minderheid en voor de erkenning van Hindi als nationale
taal (nvdr).

take down
the paywall
steun ons nu!