Joseph Stiglitz (Creative Commons)
Opinie - Joseph Stiglitz, Thomas Piketty et al

Economen pleiten voor gezond verstand en menselijkheid

Joseph Stiglitz, Thomas Piketty en vele andere gerenommeerde economen pleiten in de Financial Times voor redelijkheid om de Griekse crisis op te lossen. “Wij geloven dat er een verschil is tussen hervormingen en austeriteit.” Zes maand halsstarrig vasthouden aan austeriteit heeft de hervormingen van Syriza ondermijnd, volgens hen.

vrijdag 5 juni 2015 14:50
Spread the love

Volgens
een groep economen heeft de EU zich, in plaats van Griekenland te
helpen, verzet tegen de Griekse voorstellen om belastingontwijking en
corruptie te bestrijden. Syriza geraakt zo in de onmogelijke positie
dat het zijn hervormingen niet kan doorvoeren en Griekenland niet uit
de crisis kan krijgen.

“Het
is verkeerd van Griekenland te eisen dat het zich neerlegt bij een oud
programma dat aantoonbaar gefaald heeft, door de Griekse kiezers is
verworpen en dat volgens talloze economen (onder wie wijzelf) van bij
het begin gedoemd was om te mislukken.”

“Syriza
is de enige hoop voor legitimiteit in Griekenland. Als een compromis
met zijn regering niet kan worden bereikt, dan zal dat de democratie
ondermijnen en zal de EU geconfronteerd worden met veel radicalere en
disfunctionele uitdagingen, die vijandig zullen staan tegenover de
EU.”

“Een
snelle ommezwaai naar een positief programma voor herstel in
Griekenland (en de EU) met behulp van de financiële slagkracht van
de Eurozone zal jonge Europeanen redden van massale werkloosheid, zal
groei brengen en meer werkgelegenheid. Dat kan de economische
performantie van de EU veranderen en van de EU terug een bron van
trots maken voor de Europese burgers.”

Prof
Joseph Stiglitz,
Columbia
University, Nobelprijs Economie 2001

Prof
Thomas Piketty,
Paris
School of Economics

Massimo
D’Alema,
voormalig eerste minister Italië, voorzitter
Foundation
of European Progressive Studies

Prof
Stephany Griffith-Jones,
IPD
Columbia University

Prof
Mary Kaldor;
London
School of Economics

Hilary
Wainwright,
Transnational
Institute, Amsterdam

Prof
Marcus Miller,
Warwick
University

Prof
John Grahl,
Middlesex
University, London

Michael
Burke,
Economists
Against Austerity

Prof
Panicos Demetriadis,
University
of Leicester

Prof
Trevor Evans,
Berlin
School of Economics and Law

Prof
Jamie Galbraith,
Dept
of Government, University of Texas

Prof
Gustav A Horn,
Macroeconomic
Policy Institute (IMK)

Prof
Andras Inotai,
Emeritus
and former Director, Institute for World Economics, Budapest

Sir
Richard Jolly,
Honorary
Professor, IDS, Sussex University

Prof
Inge Kaul,
Adjunct
professor, Hertie School of Governance, Berlin

Neil
MacKinnon,
VTB
Capital

Prof
Jacques Mazier,
University
of Paris

Dr
Robin Murray,
London
School of Economics

Prof
Jose Antonio Ocampo,
Columbia
University

Prof
Dominique Plihon,
University
of Paris

Avinash
Persaud,
Peterson
Institute for International Economics

Prof
Mario Pianta,
University
of Urbino

Helmut
Reisen,
Shifting
Wealth Consultancy

Dr
Ernst Stetter, secretaris-generaal

Foundation fro European Progressive Studies

Simon
Wren-Lewis,
Merton
College Oxford

Dit
is een samenvatting van de open brief In the final hour, a
plea for economic sanity and humanity
in de
Financial Times van 5 juni 2015, vertaald door Lode Vanoost.
Overname voor niet-commerciële doeleinden mits vermelding van de
originele bron en van deze vertaling.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!