Sociale correcties zouden overbodig moeten zijn

Sociale correcties zouden overbodig moeten zijn

zondag 19 april 2015 22:20
Spread the love

Bij
verschillende regeringsmaatregelen die ingrijpend zijn en brede lagen van de
bevolking treffen haast men zich om er bij te voegen dat er sociale correcties
voorzien zijn. Op die manier probeert men zich een sociaal imago aan te praten.
Het is allemaal zo erg niet, we sparen de zwaksten in de samenleving is het
moto.

Het feit
dat men een beleid voert waarbij sociale correcties nodig zijn impliceert een
algemene asociale regeringspolitiek.

Wanneer men
sterk progressieve belastingschalen zou hanteren, zowel op arbeid als vermogen
kan men via de algemene middelen die de overheid int herverdelen.

Goederen en
diensten die levensnoodzakelijk zijn zoals er zijn : energie, zorg, wonen,
onderwijs, openbaar vervoer, toegang tot de digitale media en universele
postbedeling, kunnen dan tegen een prijs die iedereen kan betalen (voor
gezondheidszorg kan dat nul € zijn) ter beschikking gesteld worden van de ganse
bevolking zonder uitzondering.

Geen enkele
bevolkingsgroep moet zich nog gestigmatiseerd voelen omdat ze gebruik maakt van
die sociale correcties . Iedereen heeft dan het gevoel van erbij te horen en
dat is essentieel in onze samenleving. Mensen die vinden dat ze er niet bij horen
radicaliseren en vallen makkelijk ten prooi aan fundamentalisten van allerlei
slag.

take down
the paywall
steun ons nu!