Opinie -

Burgerkabinet: democratie of marketing?

Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz wil een burgerkabinet samenstellen dat burgers uit diverse lagen van de samenleving de kans biedt mee te denken over het Vlaamse cultuurbeleid. Een goed idee?

dinsdag 10 maart 2015 10:51
Spread the love

De achterliggende gedachte van het burgerkabinet? “De Dorpsstraat
verbinden met de Wetstraat”. Het burgerkabinet moet een antwoord bieden op diverse
vragen over cultuurbeleid: “Waarom nemen burgers deel aan culturele
activiteiten of waarom net niet?”. “Hoe kan de drempel voor
cultuurparticipatie verlaagd worden?”.

Dat is een op het eerste
zicht sympathiek idee, waarvoor Gatz de mosterd haalde bij de
burgertop G1000 van David Van Reybrouck en heel wat andere
gelijkaardige initiatieven die burgers inspraak moeten bieden in het
beleid.

Een kniesoor die
zich tegen dergelijke deugdelijke en über-democratische
participatie-initiatieven uitlaat.

En toch.

Wie de cultuursector
van wat dichterbij volgt, kan niet anders dan zich afvragen of het de
minister misschien is ontgaan dat er in het hart en de marge van die
sector heel wat beweegt. Dat er al een tijdje duchtig en ernstig
wordt nagedacht, gedebatteerd, geprotesteerd en geïnterageerd. Dat de
vragen die de minister opwerpt en aan het geplande burgerkabinet wil
voorleggen al her en der op tafel liggen en zelfs worden beantwoord.

We moeten ons dan
ook afvragen waarom de minister niet eerst en vooral in dialoog gaat
met de talloze nu reeds bestaande initiatieven die zich al geruime tijd over
die prangende vragen buigen.

Demos vzw bijvoorbeeld levert al jaren uitstekend
werk als kenniscentrum inzake cultuurparticipatie voor kansengroepen.
The State of the Arts is een open Brussels platform waarbinnen
artiesten, organisaties en iedereen die zich betrokken voelt bij
cultuur en cultuurbeleid, nadenken over de sector en alternatieven
uitwerken als antwoord op complexe vragen. Dit platform organiseerde
onlangs een open reflectiedag waarop de minister hartelijk welkom
was, maar afwezig bleef. De burgerbeweging Hart boven Hard verenigt
de cultuursector, de sociale sector en individuele, sociaal
betrokken burgers. Binnen het sociaal-cultureel werk wordt er al
jaren intensief nagedacht over het actiever betrekken van alle
burgers, met lovenswaardige resultaten.

Al deze organisaties
en initiatieven willen maar al te graag met de minister en met de
samenleving in dialoog gaan en hun good practices met hem delen.

Daarenboven doet het
vragen rijzen dat de minister middelen blijkt te kunnen vrijmaken
voor een burgerkabinet in tijden van harde besparingen in de
cultuursector, besparingen met verregaande gevolgen voor heel wat
organisaties.

Een en ander doet
dan ook het vermoeden rijzen dat het burgerkabinet vooral een
uitgekiende pr-stunt is van een minister die ongemakkelijk ligt bij
zijn eigen sector en diens sympathisanten.

Als de minister van
Cultuur democratie en participatie werkelijk hoog in het vaandel
draagt, dan zou hij zich misschien in de eerste plaats kunnen wenden
tot alle reeds bestaande waardevolle en boeiende initiatieven die deze principes
dagelijks in de praktijk brengen.

take down
the paywall
steun ons nu!