De sociale zekerheid is van het volk

De sociale zekerheid is van het volk

maandag 9 maart 2015 11:18
Spread the love

Wanneer het over de groep van 10 gaat wordt nogal eens
geopperd : ”De middenveldorganisaties mogen niet in de plaats van de regering
beslissingen nemen daar voor hebben ministers die steunen op een parlementaire
meerderheid een mandaat.”

Deze redenering is kort door de bocht  en kan ontkracht worden door even terug te
keren in de geschiedenis.

Decennia geleden verenigden arbeiders zich in ziekenfondsen
en vakorganisaties om op een solidaire manier elkaar te beschermen tegen onheil
inzake gezondheid en werkgelegenheid . De overheid maakte er een verplichte
verzekering van, dit precies omwille van het feit dat het hier om een degelijk
opgezet systeem ging. De overheid trad op als organisator met ziekenfondsen,
vakbonden en werkgevers als partners in het beheer van wat we nu de RSZ-noemen.

De groep van 10 heeft het voornamelijk, zo niet uitsluitend,
over materies die de sociale zekerheid aanbelangen. Stellen dat vakbonden en
patroons het op een akkoordje gooien en de belastingbetaler laten betalen is
erg kortzichtig. Werknemers beschouwen de sociale zekerheid terecht als hun
eigendom waarover ze zelf in samenspraak met werkgevers kunnen beslissen. De
overheid als organisator is er om dit uit te voeren.

We weten dat de stortingen in de kas van sociale zekerheid ontoereikend
zijn. De overheid past bij via een deel van de BTW en de algemene middelen. Hier moet de overheid wel over de brug komen, maar dit is niet de schuld van de
vakbonden. De torenhoge werkloosheid zorgt voor minder inkomsten en meer dan
normale uitgaven. We moeten met de vinger wijzen naar de overheid en de
werkgevers, want de eerste bouwt de tewerkstelling in overheidsdiensten af en de
andere steekt de notionele intrest in zijn zakken en verzuimt om werkgelegenheid
te creëren.

take down
the paywall
steun ons nu!