Assemblage van Browning-handwapens in 1944 voor het Amerikaanse bedrijf John Inglis (WikiMedia Commons)

Internationaal verdrag wapen-handel “kleine stap in goede richting”

Na jaren van moeizame onderhandelingen is het ATT-verdrag om wapenhandel te reguleren, in werking getreden. Wapenexporterende landen worden verondersteld voortaan te controleren of aankopers hun wapens inzetten bij schendingen van de mensenrechten of ze illegaal doorverkopen.

vrijdag 26 december 2014 15:22
Spread the love

Het
Arms Trade Treaty (ATT) werd in april 2013 goedgekeurd. Inmiddels
hebben 61 landen het geratificeerd in hun nationale parlementen.
Daarmee is een voldoende aantal toetredende lidstaten bereikt om het
verdrag als algemeen geldend over de hele wereld te doen aanvaarden.
Daarmee is een kleine stap in de goede richting gezet, zegt Allison
Pytlak van de campagne Control Arms. “Het ATT gaat over het
introduceren van verantwoordelijkheid in de wapenhandel, niet over
het stoppen van de handel zelf.”

Onder
het ATT vallen vrijwel alle soorten wapens, variërend van lichte
wapens tot oorlogsschepen, tanks, raketsystemen en
gevechtsvliegtuigen. Ook munitie en onderdelen vallen onder het
verdrag. Dagelijks komen tweeduizend mensen om door wapengeweld.
Gewapende conflicten zijn ook een aanjager van de wereldwijde
vluchtelingencrisis. Meer dan 26 miljoen mensen zijn wereldwijd
ontheemd als gevolg van gewapende conflicten.

De
tien grootste wapenbedrijven in de wereld zijn gevestigd in de VS
(6), Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië. Het zevende grootse
wapenbedrijf EADS is een samenwerkingsverband tussen Frankrijk,
Groot-Brittannië en een aantal kleinere Europese landen, waaronder
België.

De
VS is alleen goed voor meer dan de helft van alle wereldhandel in
wapens, in dalende orde gevolgd door Groot-Brittannië, Rusland,
Frankrijk, Duitsland, Italië en kleinere Europese producenten
waaronder België. De rest van de wereld buiten de EU, de VS en
Rusland is goed voor minder dan vijf procent van de totale
wereldhandel, daarvan is het grootste deel afkomstig uit China,
volgens de berekeningen van de Zweedse organisatie SIPRI.

De
studiedienst van het Amerikaans Congres baseert zich niet op volume
maar op de marktwaarde van de betrokken wapens om het aandeel van de
wapenproducenten te bepalen. Volgens deze berekeningen blijft de
hierboven aangehaalde volgorde grotendeels van kracht, zij het met
andere onderlinge verhoudingen.

Daarin
is de VS nog goed voor 39 procent van alle wapenhandel tussen 1999 en
2006, Frankrijk 9 procent, Groot-Brittannië 6 procent, Duitsland 5
procent, alle andere EU-lidstaten (waaronder België) zijn samen goed
voor 15 procent. Rusland vertegenwoordigde in diezelfde periode 17
procent van alle wapenhandel en China 3 procent. 6 procent van alle
wereldhandel in wapens in deze periode werd door tientallen andere
landen verzorgd.

In totaal waren de NAVO-lidstaten dus goed voor 74
procent van alle wapenhandel in de wereld tussen 1999 en 2006,
volgens het Amerikaanse Congres. China en Rusland samen stonden voor 20
procent van de wapenhandel.

Bronnen:

Years
in the Making, Arms Trade Treaty Enters into Force

Worldwide
Arms Sales Agreements by Supplier 1999-2006

take down
the paywall
steun ons nu!