Impact besparingen beperkt?

Impact besparingen beperkt?

zondag 14 december 2014 11:53
Spread the love

Een ploeg van het financiële dagblad De Tijd heeft berekend dat de “impact besparingsmaatregelen voorlopig
beperkt” is. Op de voorpagina lezen we in een rood kader zelfs: Koopkracht gezinnen stijgt licht in 2015

Waartegen voeren die vakbonden en de socialisten nu eigenlijk actie,
zal iedereen denken, want deze berichtgeving is de blikvanger op de zaterdag
vlak voor de algemene staking van 15 december. Het zou dankzij de verhoogde
aftrek van de forfaitaire beroepskosten zijn dat gezinnen méér overhouden, ondanks
de besparingen op andere posten.

Voor die berekening is De Tijd uitgegaan van een gezin van
tweeverdieners in de private sector met twee schoolgaande kinderen, met een
bruto maandinkomen van 7.300 euro. Hoeveel gezinnen vallen in deze categorie?
Alvast niet de zelfstandigen (want geen forfaitaire beroepskosten), niet de
ambtenaren (gaan achteruit door de indexsprong), niet wiens kinderen hogere
studies doen, noch wie in 2015 een huis koopt – zoals De Tijd zelf aangeeft.

Maar nog vele anderen zijn er minder goed aan toe: de gezinnen met
één loontrekkende kostwinner, de werkzoekenden (een half miljoen in België), de deeltijds en interim
werkenden, de zieken en gepensioneerden en de leefloners – omdat de hogere aftrek
van beroepskosten voor al deze catgeorieën niet speelt. En wat met de gezinnen die geen 7.300
euro verdienen, en bij wie de forfataire aftrek dus lager ligt?

Maar die mensen lezen De Tijd toch niet. Onbetrouwbare journalistiek
is dit, in feite manipulatie tegen de vakbondsacties.

(deze blog werd ook gestuurd naar De
Tijd
– staat al online bij het commentaar).

take down
the paywall
steun ons nu!