Bernard Merckx (Waste Free Oceans) en zijn gerecycled 'Ecover' flesje.

Debat statiegeld op drankverpakkingen, Ecohuis Antwerpen

In het Ecohuis Antwerpen vond zaterdag 29 november een interessant debat plaats. Het werd georganiseerd in het kader van de Europese week van de afvalvermindering door 'Let's Do It! Belgium'. Dit vrijwilligerscollectief houdt zich bezig met de globale zwerfvuilproblematiek door het organiseren van nationaal gecoördineerde opruimacties. Hiermee willen ze het probleem van zwerfvuil, dat België en andere landen wereldwijd overspoelen, op de kaart zetten.

woensdag 3 december 2014 18:21
Spread the love

Het Ecohuis Antwerpen zette zijn deuren open voor een verhelderende uiteenzetting over een toch wel complex probleem als afval. Diverse sprekers gaven via een powerpointpresentatie een zicht op hun werking. In juiste volgorde waren dit Toon Eerdekens, afvalkunstenaar en activist, met de resultaten van een onderzoek naar het exact aantal aangetroffen stukken zwerfvuil langs Vlaamse wegen. Dit in schril contrast met cijfers aangeboden door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) en FostPlus (Verpakkingsindustrie België). Limburg.net, de Limburgse afvalintercommunale gaf bij monde van Annick De Paepe een kijk op de zwerfvuilproblematiek in Limburg. Hun campagne ‘Straat.Net’ en de hieruit voortvloeiende cijfergegevens (totale hoeveelheid zwerfvuil) bleken de sussende woorden van FostPlus omtrent afvalvermindering door juist te sorteren, jammerlijk te overtreffen. Tot zover het probleem en het al bij al lakse optreden van overheidsinstanties als OVAM en FostPlus.

Mogelijke oplossingen

Tijd voor oplossingen. Bernard Merckx, Nederlander, gepokt en gemazeld in de kunststoffenindustrie, geeft te kennen dat het probleem deels de oplossing bevat. Zijn initiatief, Waste Free Oceans, toont aan dat kunststoffen verpakkingen gaande van lege petflesjes tot massaal in zee achtergelaten visnetten gemakkelijk omgezet kunnen worden in duurzamere materialen zoals zitbanken, draagtassen en drinkbussen. Dit dankzij moderne technologie, massale strandopruimingen én het statiegeldsysteem voor drankverpakkingen in Nederland, Duitsland en Scandinavië. 

Debat

Tijd voor een debat met enkele politieke afgevaardigden: Tom Wassenberg (sp.a), Hermes Sanctorum (Groen), Bart Nevens (N-VA), Frederik Meulewaeter (Jong CD&V) en Bart Neys (Referendumpartij). Een debat dat zijn vruchten blijkt af te werpen. De Vlaamse Regering maakte inmiddels bekend een studie uit te vaardigen waarin het de mogelijkheid onderzoekt tot het invoeren van een statiegeldsysteem voor (drank)verpakkingsmateriaal. Goed nieuws voor een mogelijkheid die zwerfvuil en sluikstorten toch enigzins kan terugdringen.

take down
the paywall
steun ons nu!