Nieuwe campagne tegen Europese wapenhandel

Niemand kon ernaast kijken de afgelopen maanden. De gruwel van oorlog en geweld slaat ons om de oren. “Doe iets”, roept iedereen. Vredesactie roept jou op om mee in actie te schieten.

vrijdag 21 november 2014 11:58
Spread the love

Onze Europese wapenhandel heeft mee ontembare monsters geschapen.
Het opduiken van Europese wapens bij conflicten en
mensenrechtenschendingen blijkt schering en inslag. Van de
eenenvijftig regimes die door de Economist Intelligence Unit’s
Democracy Index 2012 als ‘autoritair’ bestempeld worden, konden
er drieënveertig in de Europese Unie wapens kopen. Het toont aan dat
een laks Europees wapenexportbeleid als katalysator kan fungeren voor
conflicten wereldwijd.

Terwijl Europa pleit voor vrede en beschaving, gaan in het
Midden-Oosten Europese wapens van hand tot hand. Dat is niet
verwonderlijk. Wapenbedrijven en hun lobbyisten zijn kind aan huis in
de Europese politieke instellingen. Ze bepalen mee het beleid. En
méér wapenhandel wordt door onze politici dan weer gezien als goed
voor de economie. Of een beleid op maat van de wapenindustrie zorgt
voor een veiligere wereld – die vraag wordt niet gesteld.

Als de EU echt wil bijdragen aan vrede, democratie en meer respect
voor de mensenrechten, moet ze dringend werk maken van een
waterdichte wapenexportregeling. “Doe iets” kan dan ook heel
duidelijk zijn: ‘Stop wapenhandel’.

Met de nieuwe campagne
Ik stop wapenhandel.eu
haalt Vredesactie de wapenhandelaar uit de anonimiteit en
intervenieert daar waar we wapens kunnen stoppen. Meedoen? Meer
weten? Kom naar de startdag op 6 december om 14u in de Pianofabriek
in Brussel.
Je ontmoet er andere wapenhandelstoppers, maakt kennis
met de campagne en gaat zelf aan de slag in verschillende
werkgroepen. ‘s Avonds is er een lekkere maaltijd én een gezellig
feest.

take down
the paywall
steun ons nu!