Wie vreest de ‘doorkijkbelasting’ van de regering Michel?

Wie vreest de ‘doorkijkbelasting’ van de regering Michel?

zondag 12 oktober 2014 14:04
Spread the love

Zelfs fans van doorkijkkledij maken zich geen zorgen.

Van een miljonairstaks of een vermogensbelasting is er geen spoor te vinden
in het regeerakkoord. Zelfs van een vermogenswinstbelasting of een taks op de
meerwaarde van aandelen is geen sprake. Roland Duchâtelet hoeft dus niet te
verhuizen. Jammer, maar helaas. Die wist enkele weken geleden in De Zevende Dag
te vertellen dat zijn vertrek er aan kwam als de regering aan zijn centen zou
zitten: ‘Ik ben al gaan verkennen waar ik naartoe zou kunnen gaan.’

Wel komt er dus een ‘doorkijkbelasting’ op fortuinen die in een stichting
in het buitenland verstopt zitten. Dergelijke fiscale bedenksels zijn in het
verleden erg fraudegevoelig gebleken. Op de Kaaimaneilanden lachen ze zich een
kriek en ongetwijfeld zitten de fiscale adviseurs hier te likkebaarden. Die
passeren zeker langs de kassa: ze zijn wellicht nu al op zoek naar
achterpoortjes voor hun vermogende klanten. De bankenlobby komt straks ook
zeker met een aantal uitzonderingsgevallen aandraven. Met het regeerakkoord
wordt het lobbysysteem trouwens nog uitgebreid en helemaal gelegitimeerd.
Overal is er sprake van “overleg met betrokken actoren”. Dan weet je het wel
zeker?

Het idee van de doorkijkbelasting is nochtans niet nieuw. De vorige
regeringsploeg was het ook genegen. Maar het blijft dus de vraag hoe die
taxatie geïmplementeerd kan worden. De handige jongens die al jaren de offshore
paradijzen opzoeken, zitten absoluut niet te wachten op het betalen van
belastingen. Het zal niemand verwonderen als blijkt dat de regering hiermee
niet alleen een kemel heeft geschoten, maar ook en misschien vooral voor een
dode mus heeft gezorgd.

De vorige regering moest trouwens ook niet onderdoen inzake stupide
naamkeuzes. Die had het over een ‘rijkentaks’ – een benaming die de lading
helemaal niet dekte. De regering-Di Rupo voerde die in als een extra belasting
van 4 procent boven op de gewone taks, voor wie beleggingen heeft die meer dan
20.000 euro opbrengen. Aan die ‘rijkentaks’ was een opvallend voordeel
verbonden: door de betaling vermeed je dat de fiscus inzage zou vragen in uw
bankrekeningen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!