Geen Zweedse maar IKEA-coalitie

Geen Zweedse maar IKEA-coalitie

zondag 21 september 2014 07:32
Spread the love

Je kunt de
politieke klasse en de papegaaiende media moeilijk een gebrek aan
vindingrijkheid verwijten. In een interview met De Tijd (26 juli, jawel) vertelde
Gwendolyn Rutten (Open VLD), euforisch omdat ze alsnog was toegelaten om als
vijfde wiel aan de wagen deel te nemen aan de regeringsonderhandelingen: “Noem
het alstublieft geen kamikazecoalitie, maar een Zweedse. Of een IKEA-coalitie
voor mijn part. Grappig was toen N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens een van
onze vergaderingen vertelde dat hij twee linkerhanden heeft en zijn IKEA-kasten
nooit in elkaar krijgt. Na afloop trok ik naar ons partijbureau met de
boodschap: alle stukken liggen op tafel en moeten alleen nog ineen worden
gezet. Maggie De Block zei spontaan: ‘Je bent precies over een IKEA-kast
bezig.’

Dat was einde juli! We zijn nu al bijna oktober en nog
is er geen regering. Geen nood, want De Tijd melde gisteren (20 september) in
een redactioneel stuk dat IKEA ons ‘niet meer doet draaien of vijzen, wel
klikken’. De krant was zelfs zo vriendelijk er onderaan aan toe te voegen: “Op
tijd.be/ikeakast kunt u zien hoe het kliksysteem werkt.” Vriendelijk van de
redactie dat ze de haar zo geliefkoosde regeringscoalitie van haar idool Bart
De Wever ter hulp snelt. Je mag al eens iets als tegenprestatie doen in ruil
voor informatie uit de eerste hand.

Het is me overigens opgevallen dat in diezelfde,
ondanks alles zeer degelijke krant tegenwoordig ook geregeld de welbekende
zegswijze ‘de rubicon oversteken’ wordt gebruikt. Het is natuurlijk niets niks
als je dagelijks aandringt op de noodzaak van forse bezuinigen.

Wie de oorsprong van die uitdrukking wil kennen,
verwijs ik naar Wikipedia. Daar wordt niet alleen geschreven over een
Italiaanse rivier met een roemrucht verleden – ten zeerste aanbevolen lectuur –
en een ondergrondse bijrivier van de ‘Waalse’ Amblève. Bovendien ook naar een boek van de Britse historicus Tom Holland dat in het Nederlands is
vertaald als Rubicon. Het einde van de Romeinse Republiek (Athenaeum-Polak
& Van Gennep). Een turf van maar liefst 423 bladzijden met verdomd klein
lettertype, waarvoor de vertaler een werkbeurs kreeg van de Stichting Fonds
voor de Letteren. De stuntelig knutselende Bart De Wever heeft dit boek ongetwijfeld
gelezen.

Enkele jaren geleden ging een redacteur van De Tijd met
Bart De Wever op reis naar Rome. Hij deed daarover verslag in de editie van 29
augustus 2009, waaruit volgende passage: “Bart De Wever (38) is al
zijn hele bewuste leven lang ‘redelijk fanatiek’ in de ban van Rome, blijkt al
snel. ‘Als kind verzamelde ik strips’, vertelt hij. ‘Honderden had ik er. Suske
& Wiske, De Rode Ridder, Nero, Lucky Luke… Alle klassiekers, behalve één:
Asterix. Die achterlijke barbaren die die superieure Romeinen belachelijk
maakten: ik werd daar pisnijdig van. Ik kan dat nog altijd niet goed
verdragen.”

take down
the paywall
steun ons nu!