VN-IPCC-klimaatrapport schetst nog grimmiger beeld

De snel toenemende uitstoot van broeikasgassen doet alle politieke inspanningen teniet en verhoogt het risico op "ernstige, diepgaande en onomkeerbare gevolgen". Dat is de conclusie van het nieuwe rapport van het klimaatpanel van de VN.

woensdag 27 augustus 2014 16:18
Spread the love

Het rapport 2014 van het
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN
wordt pas op
2 november 2014 officieel voorgesteld, maar The New York Times en
Bloomberg konden het ontwerp al inkijken, dat nog naar
regeringen wordt gestuurd ter controle. De meeste waarschuwingen in
het rapport zijn niet nieuw, stelt The New York Times vast, maar het
taalgebruik van de klimaatwetenschappers is opvallend “urgenter
en directer” geworden.

Zo laten de auteurs nog weinig
twijfel bestaan over de oorzaken van de klimaatverandering. “De
menselijke invloed is vastgesteld in de opwarming van de atmosfeer en
de oceaan, in veranderingen van de wereldwijde watercyclus, in de
vermindering van sneeuw en ijs, en in de stijging van de zeespiegel”,
stelt het rapport. “(deze menselijke invloed) is extreem
waarschijnlijk de dominante oorzaak van de gemeten opwarming sinds
het midden van de twintigste eeuw.”

Abrupt en onomkeerbaar

Nu al is de wereldwijde
temperatuur met 0,85 graden gestegen sinds 1880, stellen de
klimaatwetenschappers. Dat is sneller dan de verandering die 10.000
jaar geleden een einde maakte aan de laatste ijstijd. De auteurs
waarschuwen dan ook dat “het risico op abrupte en onomkeerbare
veranderingen toeneemt, naarmate de temperatuur verder stijgt”.

Het klimaatpanel wijst er ook
op dat de graanproductie wereldwijd nu al afneemt en dat een
stijgende zeespiegel, extreme hittegolven en overvloedige neerslag
zich al doen voelen. De wereld nadert mogelijk nu al de temperatuur
waarbij de ijskap op Groenland verdwijnt, stellen de auteurs van het
rapport. Het zal nog eeuwen duren voor die helemaal is weggesmolten,
maar het proces is niet meer te stoppen en doet de zeespiegel met 7
meter stijgen.

Discipline

“Veel van de aspecten van
de klimaatverandering en de gevolgen daarvan zullen nog eeuwen
doorgaan, zelfs als we de uitstoot van broeikasgassen kunnen
stoppen”, stelt het rapport. Toch denken de auteurs dat het nog
mogelijk is om de stijging te beperken tot maximaal 2 graden Celsius,
als er heel snel wordt ingegrepen.

De auteurs wijzen erop dat
bedrijven en overheden reserves aan fossiele brandstoffen hebben die
in totaal vier keer groter zijn dan wat op een veilige manier
verbrand kan worden om de klimaatverandering onder de drempel van 2
graden te houden. Wil de wereld het risico voor toekomstige
generaties beperken, dan zullen landen de discipline moeten opbrengen
om het merendeel van die brandstoffen in de bodem te laten zitten.

Draft
Of Upcoming IPCC Report Presents Stark View Of The Future As Climate
Change Rages On

take down
the paywall
steun ons nu!