Het hoofdkwartier van de Amerikaanse belastingdienst Internal Revenue Service (IRS) op Constitution Avenue in de hoofdstad Washington DC (foto wikimedia commons)

VS-wet lost belastingontduiking in Latijns-Amerika niet op

Een nieuwe Amerikaanse wet die de aangifte verplicht van Amerikaanse vermogens in het buitenland, zal het hardnekkige probleem van belastingontduiking in Latijns-Amerika niet zomaar oplossen. Bovendien is het een ongelijke deal, omdat de VS zelf minder informatie vrijgeven dan ze van andere landen eisen.

vrijdag 4 juli 2014 11:51
Spread the love

De Foreign Account
Tax Compliance Act
(FATCA)
 werd in maart 2010 goedgekeurd, maar trad na veel vertragingen pas in
werking op 1 juli 2014. Het gaat om een wet die bilaterale afspraken
mogelijk maakt, wat betekent dat andere landen ook te weten kunnen
komen welke burgers rekeningen hebben in de VS.

Grote vermogens

FATCA verplicht
regeringen en financiële instellingen wereldwijd om de financiële
informatie van VS-burgers die in het buitenland wonen of er
bankrekeningen hebben, te rapporteren aan de Amerikaanse
belastingdienst Internal Revenue Service (IRS).

Volgens FATCA moeten
banken, investeringsfondsen en andere financiële instellingen de
rekeningen van Amerikaanse burgers in het buitenland identificeren en
gegevens zoals rekeningnummers, balansen, namen, adressen en
paspoortnummers overdragen aan IRS.

De wet is van
toepassing op vermogens groter dan 50.000 dollar (36.000 euro). De
instellingen die zich niet aan de wet houden, lopen risico op een
boete van 30 procent op alle operaties die inkomsten genereren in of
via de VS.

Beperking voor
ontwikkelingslanden

“De beperking
voor ontwikkelingslanden is dat het om bilaterale afspraken gaat.
Mexico zou er bijvoorbeeld mee gediend zijn om informatie te
verkrijgen over Mexicanen die bankrekeningen hebben in de VS, maar
het is ook mogelijk dat deze Mexicanen rekeningen hebben in andere
landen dan de VS”, zegt analist Andrés Knobel van het Tax Justice
Network
in Londen.

Knobel en andere
experts stellen dat de fenomenen van belastingontwijking en
belastingontduiking zo alomvattend zijn, dat sterke nationale
beleidsmaatregelen en multilaterale instrumenten nodig zijn om ze
tegen te gaan. FATCA kan volgens hen een dergelijk beleid
ondersteunen, maar is niet voldoende.

Volgens Knobel
gaat het ook om een ongelijke afspraak, omdat de VS zelf minder
informatie vrijgeven dan ze van andere landen vragen. De
Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben van de
Verenigde Naties
(Cepal) schat de ontduiking van inkomstenbelasting op bijna 50
procent in Argentinië, 47 procent in Chili, 64 procent in Ecuador en
42 procent in Mexico.

take down
the paywall
steun ons nu!