Ondernemersorganisatie UNIZO bedreigt democratie!

maandag 30 juni 2014 18:22
Spread the love

Volgens Karel Van Eetvelt, souverein van ondernemersorganisatie Unizo staan de valiezen van de Vlaamse ondernemers nog maar eens klaar. Uit een eigenhandig gemaakte enquête van Unizo blijkt immers dat wanneer men het nog maar aandurft om over een tripartite na te denken diezelfde ondernemers hun geplande investeringen uitstellen en voorlopig geen extra mensen tewerk stellen. Dat op zich is al een heel kamikaze gedoe als je ’t mij vraagt. Bovendien ook niet echt een toonbeeld van goed ondernemerschap. Je hebt dus met de winst van voorgaande jaren een paar investeringen geregeld die het bedrijf en dus eventueel ook de aandeelhouders en jezelf een aardig voordeel kunnen opleveren. Indien er kruimels vallen kan zelfs de werknemer aanspraak maken op een piece of cake. Dat alles wordt dan omwille van een politieke beslissing op de helling gezet?! Al ben ik geen economist,  investeringen uitstellen lijkt mij niet echt een goede beslissing te zijn. Tenzij er natuurlijk gewoon geen investeringen gepland waren en men het kapitaal niet echt wil investeren in het bedrijf, noch in mens of maatschappij.

Bovendien gaan ze desgevallend ook geen extra mensen meer tewerk stellen. Dat vind ik nu sneu. Dat wijst erop dat deze bedrijven in het door hun gewenste politieke klimaat dus wel zinnens waren om extra mensen tewerk te stellen wat er op zijn beurt weer op wijst dat investeringen nodig zijn en dat er groei indicaties in de markt voorhanden zijn. Het zou misdadig zijn om dan geen extra aanwervingen te doen alleen maar omdat het politieke klimaat niet naar je zin is. Opnieuw gaat het mijn petje te boven wat dan precies het probleem is? Tenzij men natuurlijk nooit zinnens was om extra mensen aan te werven.

Wat ze ook nog in petto hebben als we niet onmiddellijk onze sociale zekerheid op het spel zetten en een loon aanvaarden dat niet eens meer naar menswaardigheid ruikt  is delokalisatie. China is een optie maar dat Chinees is zo moeilijk. Indonesië misschien? Oude industriële gebouwen en een schitterend menselijk kapitaal op overschot. Roemenië, Bulgarije? Latijns-Amerika al eens geprobeerd? We stellen echter vast dat er altijd wel ergens een paradijsje opduikt waar het nog beter ondernemen is, waar de lonen nog lager liggen en de buiten omvangrijk zijn. Alleen wisselt de aantrekkingskracht in een rotvaart en is het zelfs voor een ondernemersvereniging niet meer bij te houden. Op een dag ben je rond en is de walging bij de wereldbevolking misschien zo groot dat deze volkswoede niet meer te stuiten is. U vraagt in de krant ‘de standaard’ om meer respect. Om welke reden had u nog maar gedacht om dat respect te krijgen Karel wanneer u dagelijks werknemers schoffeert, belachelijk maakt en meent hen onder de knoet te moeten krijgen? Respect moet je verdienen Karel!

Daarom deze vriendelijke boodschap aan U Karel Van Eetvelt, aan Jo Libeer, aan Pieter Timmermans en andere souvereinen.
Wat ik vandaag zie heeft niets meer vandoen met ondernemerschap maar is een regelrechte bedreiging aan het adres van de democratie, een ondernemer onwaardig en bovendien een stille getuige van onkunde.
Hou op met een wig te drijven tussen werknemers en werkgevers. Hou op met politici te bedreigen. Politiek hoort aan het volk toe, ook, maar niet alleen aan ondernemers. Tenzij wij, het volk dus, straks ook een klapke kunnen meedoen in de diverse raden van bestuur. Hou op met de markt boven de mens te stellen. Economie is veel meer dan dat.
 

take down
the paywall
steun ons nu!