“Eén progressief front voor een warme samenleving”

“Eén progressief front voor een warme samenleving”

In een toespraak aan de vooravond van 1 mei beloofde ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw dat de socialistische vakbond tegen de stroom zal ingaan. De Leeuw riep in de Gentse Vooruit op tot een progressief front voor een warme samenleving met een brede solidariteit.

woensdag 30 april 2014 18:24
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Het stond in de
sterren geschreven dat de 1 mei-toespraken van de socialistische
kopstukken in het teken van de verkiezingen en de besparingsplannen
van N-VA.

“Laat ons ervoor
ijveren, wij syndicalisten, samen met de hele socialistische
gemeenschap,
en met alle
progressieven, opdat onze sociale democratie nooit, maar dan ook
nooit het
onderspit moet
delven tegenover populistische, nationalistische stromingen en het
primaat
van de
marktideologie waar winst belangrijker is dan mensen”, zei
ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

De Leeuw waarschuwt
alvast dat de socialistische vakbond dat niet zomaar zal laten
gebeuren, al neemt N-VA ook de vakbonden in het vizier. “Het
ABVV is een tegenmacht, het zal die rol altijd blijven spelen en het
zal dus opnieuw
tegen de stroom ingaan. Vakbonden zijn altijd al het
mikpunt van rechts
geweest.”

Eisen

“Het ABVV wil een
maatschappij waar het welzijn van de burgers op de eerste plaats
komt.
Wij willen duurzame werkgelegenheid voor iedereen en in het
bijzonder voor onze jeugd.
Wij willen uitkeringen voor de
werkzoekenden zonder die te beperken in de tijd.
Wij willen vrijheid
van onderhandelen.
Wij willen een sterk sociaal overleg en
verankerde loonafspraken.
Wij willen het behoud van onze
automatische loonindexering.
En wij willen pensioenen en
ziekte-uitkeringen waar je kan van leven”, zo vatte De Leeuw het
eisenplatform voor de verkiezingen van het ABVV samen.

Om dat te betalen
mikt De Leeuw op een hogere belasting voor de vermogenden. “Er is
in België geen schandalig onrechtvaardige situatie zoals in de
Verenigde Staten
waar 1 procent van de bevolking veertig procent van
alle rijkdom in handen heeft en houdt. Bij ons schat men – want
het is niet geweten –
dat dit een verhouding van 1 op 25 is.
Toch nog hoog genoeg om van
die 1 procent een extra inspanning te vragen.”

De Leeuw riep alle
progressieven op om één front te vormen. “
Eén front van alle
progressieve krachten, met de andere vakbonden en met het brede
middenveld, voor een warme samenleving met een brede solidariteit,
een goede welvaart
en gelijke rechten voor iedereen.”

Volgens De Leeuw
moet SP.A samen met de vakbond en de mutualiteit daar wel de motor
van zijn.

SP.A-voorzitter Bruno Tobback trok enkele strepen in het zand. “Met SP.A is uw koopkracht beschermd. Wij zullen niet raken aan de index. En nee Ben Weyts, wij doen niet mee aan de afbouw van het tijdskrediet”, klonk het. Ook een nieuwe staatshervorming staat op dat lijstje. “In 2010 en 2011 is definitief aangetoond dat staatshervormingen geen antwoord zijn op de zorgen van de bevolking in dit land”, zei Tobback. 

Tobback nam het ook op voor de onderwijshervorming van de Vlaamse regering die eerder deze week door N-VA werd afgeschoten. De SP.A-voorzitter pleitte ook voor een vermogenswinstbelasting. “Onze ambitie de komende vijf jaar is te maken dat iedereen op een
draaglijke en faire manier bijdraagt aan de investeringen waar we
allemaal beter van worden.”

take down
the paywall
steun ons nu!