Loonkloofwet wordt niet nageleefd
Economie, België -

Loonkloofwet wordt niet nageleefd

Uit een analyse van de christelijke vakbond ACV blijkt dat een man nog steeds gemiddeld 10.790 euro meer verdient dan een vrouw. Daarnaast vegen te veel bedrijven hun voeten aan de loonkloofwet. Ze geven geen of onrealistische cijfers.

donderdag 10 april 2014 11:56
Spread the love

DeWereldMorgen.be

In maart 2012 werd in de Kamer het
wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
goedgekeurd. De loonkloofwet bevat maatregelen om de loonkloof aan te kunnen
pakken. De wet verplicht bedrijven om elke twee jaar de loonstructuur van hun
vrouwelijke en van hun mannelijke werknemers te vergelijken. 

Bedrijven moeten volgens deze wet de
gegevens over personeelskosten en opleidingsgegevens in hun sociale balansen
weergeven per geslacht. De sociale balansen voor de boekjaren afgesloten na
2012 waren de eerste die deze informatie brachten.  

Analyse 

Uit de analyse van het ACV blijkt
dat een man gemiddeld 10.790 euro meer per jaar verdient dan een vrouw. Wat nog
opzienbarender is, is dat 39 procent van de ondernemingen de wet ter bestrijding van
de loonkloof niet naleeft. “Bedrijven geven geen of onrealistisch
geoptimaliseerde cijfers op”, zegt het ACV.

In december 2013 trok het ACV al aan
de alarmbel over de slechte navolging van de loonkloofwet. Het is nu nog steeds
wachten op enkele uitvoeringsbesluiten om de wet van 2012 volledig te kunnen
toepassen. Het gaat dan onder andere over de absolute verplichting voor
werkgevers om daadwerkelijk een tweejaarlijkse bezoldigingsanalyse uit te
voeren. 

Jolien Pollet, ACV: “ Het valt op
dat 8 procent van de ondernemingen geen man/vrouwopsplitsing van de loonkosten
maakt. Daarbij optimaliseren bedrijven de cijfers. Ze geven een loonkloof van
0,000… euro op. Dit is niet realistisch. Samengevat: 39 procent van de
ondernemingen leeft de loonkloofwet niet na.” 

Grote verschillen 

Een voltijds werkende vrouw verdient
gemiddeld 16 procent minder dan een man, blijkt uit de analyse. Afhankelijk van de onderneming is deze kloof nog groter. Zo is er in de analyse
sprake van een onderneming waar het loonverschil tussen mannen en vrouwen
gemiddeld per jaar 70.000 euro bedraagt.  

Ook verschillen de bedragen sterk
per sector. De loonkloof in de textiel is bijvoorbeeld maximaal 2.000 euro maar in de
metaalsector kan dit oplopen tot 35.000 euro per jaar. 

Gelijk loon voor gelijk werk 

De oorzaken van de loonverschillen
tussen mannen en vrouwen zijn moeilijk te achterhalen. Om dit te onderzoeken
zijn er volgens het ACV meer gegevens nodig. Jolien Pollet: “We hebben cijfers
nodig per functiegroep, per afdeling, zicht op het aantal mannen en vrouwen
per afdeling of functiegroep. Juist daarom is het ontbrekende
uitvoeringsbesluit van de loonkloofwet over een grondige bezoldigingsanalyse zo
belangrijk.”

Het is wettelijk verboden om te
discrimineren op basis van geslacht. Voor gelijk werk moet gelijk loon betaald
worden. Dat organisaties de loonkloofwet niet naleven is in het licht van deze
wetgeving zorgwekkend. Een helder beeld van de verschillen in loon tussen
mannen en vrouwen, en de oorzaken daarvan, is absoluut noodzakelijk bij het
tegengaan van de loonkloof.

take down
the paywall
steun ons nu!