Bestaat Apartheid vandaag nog?

Bestaat Apartheid vandaag nog?

Ruim een maand geleden noemde Richard Falk, U.N. special rapporteur on human rights in the Palestinian territories, het beleid van Israël ten aanzien van de Palestijnse bevolking apartheid. Meer en meer wordt dit begrip niet meer alleen aan Zuid-Afrika gelinkt, maar is er ook een erkenning vanuit de academische wereld dat de Israëlische behandeling van de Palestijnse bevolking apartheid kan genoemd worden.

donderdag 10 april 2014 17:19
Spread the love

Ruim een maand geleden noemde Richard Falk, UN-rapporteur on human rights in the Palestinian territories, het beleid van Israël ten aanzien van de Palestijnse bevolking apartheid. Ook een erkenning vanuit de academische wereld wordt erkend dat de Israëlische behandeling van de Palestijnse bevolking apartheid kan genoemd worden.

Hoewel het regime van Israël niet volledig gelijkloopt met dat van de Apartheid in Zuid-Afrika, kan het wel degelijk als een apartheidsregime beschouwd worden.

Volgens het VN-Verdrag inzake
de bestrijding en bestraffing van
de misdaad van apartheid, bestaat de
misdaad van apartheid uit: “onmenselijke handelingen
gepleegd met het oog op het opzetten en onderhouden van de dominantie
van één raciale groep van personen boven alle andere raciale groepen van personen en ze systematisch te onderdrukken”. 

Handelingen binnen de misdrijf
van apartheid omvatten moord, marteling,
onmenselijke behandeling en willekeurige
arrestatie van leden van een raciale groep, het opzettelijk opleggen van levensomstandigheden op een raciale groep
die moeten leiden tot de fysieke
vernietiging van de groep; wetgevende maatregelen
die discrimineren op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied;
maatregelen die de bevolking langs raciale lijnen verdeeld door de
oprichting van aparte woonwijken voor raciale groepen, het
verbod op interraciale huwelijken, en de vervolging van personen tegen apartheid. 

De Israëlische discriminatie tegenover de Palestijnen binnen Israël en in de bezette Palestijnse gebieden is wel degelijk zo geïnstitutionaliseerd dat men van een apartheidssystematiek kan spreken.  Ook joods-Israëlisch Professor in de Mensenrechten Neve Gordon onderkent dit feit:

“The most accurate way to describe Israel today is as an apartheid state. For more than 43 years, Israel has controlled the land between the Jordan Valley and the Mediterranean Sea. Within this region about 6 million Jews and close to 5 million Palestinians reside. Out of this population, 3.5 million Palestinians and almost half a million Jews live in the areas Israel occupied in 1967, and yet while these two groups live in the same area, they are subjected to totally different legal systems. The Palestinians are stateless and lack many of the most basic human rights. By sharp contrast, all Jews — whether they live in the occupied territories or in Israel — are citizens of the state of Israel.”

Hoewel in de academische en juridische wereld, binnen én buiten Israël, momenteel gesproken wordt over Israël als een apartheidsstaat, durven vele Belgische en Europese politici dit nog niet in de mond te nemen.  Ook de Vlaamse en Brusselse jongeren zijn slechts zeer beperkt op de hoogte van Israëls apartheidswetten en -regels.  Dat toont dit filmpje.

Op zaterdag 26 april organiseert Palestina Solidariteit een conferentie: ‘Palestijn in Israël: ongewenst burger?’, waarbij Prof. dr. Neve Gordon en de Palestijnse activiste Khulood Badawi de thema’s mensenrechtenschendingen, discriminatie en apartheid komen toelichten.  Meer info op www.palestinasolidariteit.be.

take down
the paywall
steun ons nu!