(foto Raymond Clement)
Nieuws, Economie, België -

“Index niet uitgehold”

Werknemers die ontslagen worden, hebben voortaan het recht om naar de reden te vragen. De werkgever riskeert een extra opzegtermijn als hij daar niet op ingaat. Vanaf 2025 mag er ook geen verschil meer bestaan tussen arbeiders en bedienden op vlak van aanvullend pensioen. In hetzelfde sociale akkoord werden ook afspraken gemaakt over omzetting van de oude naar de nieuwe index. Volgens de vakbonden wordt de index niet uitgehold.

dinsdag 11 februari 2014 17:34
Spread the love

Eind december raakten vakbonden en werkgevers al akkoord over de hervorming van de index. De vorige actualisering dateerde van 2006. Na acht jaar bevat de indexkorf waarop de index gebaseerd is een aantal producten die niet meer relevant zijn. Zo’n hervorming is natuurlijk niet neutraal. Werkgevers zien in zo’n hervorming een kans om de stijging van de index af te vlakken.

Eenmaal er een nieuwe korf is moet er ook een omrekeningscoëfficiënt gevonden worden. Die discussie liep zo moeilijk dat de publicatie van de prijzeninflatie voor januari op het laatste moment werd afgeblazen.

Maandag raakten vakbonden en werkgevers er dan toch uit. Volgens de vakbonden is er een akkoord over een “neutrale omrekeningscoëfficiënt zonder verlies of winst”. In 2012 beloofde de regering de werkgevers dat een hervorming van de index een loonkostcorrectie van 0,4 procent zou opleveren.

De opname van de solden in de index die minister van Economie Johan Vande Lanotte doordrukte, veegde al 0,24 procent weg. De werkgevers hadden gehoopt om via een gunstige omrekeningscoëfficiënt nog eens 0,16 procent binnen te halen. De socialistische vakbond ABVV vreesde daardoor een “nieuwe poging tot manipulatie van de index”.

De berekening van de index houdt voortaan meer rekening met de verschillende formules voor telecommunicatie. Dat zou een afvlakkend effect moeten hebben, hopen de werkgevers. Volgens het ACV is dat niet zeker. Door een nieuwe berekeningswijze van de mazout werd ook gehoopt op een afvlakking maar toen de mazoutprijzen onverwacht daalden, gebeurde het omgekeerde, klinkt het daar. “We hebben gekozen voor een correcte berekening en dat versterkt alleen maar de legitimiteit van de index”, aldus het ACV.

Huurprijzen

Beide vakbonden vinden wel dat de index nog te weinig rekening houdt met de huurprijzen en met de prijs van een verblijf in een rusthuis. Bij de berekening van de index wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar de verhogingen van de huur bij een verandering van de huurders.

Dat de index met de nieuwe omrekening niet gemanipuleerd werd, blijkt uit de nieuwe inflatiecijfers die vandaag werden vrijgegeven. De inflatie is in januari gestegen tot 1,14 pct. Het is voor het eerst in vijf maanden dat de inflatie boven de 1 procent klimt.

Over het akkoord rond de aanvullende pensioen en de ontslagmotivering roept BBTK-voorzitter Erwin De Deyn op om de superlatieven achterwege te laten. “Wait and see”, klinkt het op Twitter. Na het wegwerken van de verschillen rond het aanvullend pensioen is de eenmaking van de statuten van arbeiders en bedienden nog niet afgerond. Met de verschillende berekeningen van vakantiegeld dient zich een nieuwe knoop aan.

take down
the paywall
steun ons nu!