Loonkost belangrijker dan sociale fraude?

vrijdag 29 november 2013 12:12
Spread the love

Johan Van Overtveldt is nog maar net weg van Trends/Knack en hij krijgt als kersverse N-VA’er vandaag al meteen het hoofdpodium op de website van Knack voor een misleidend opiniestuk (zie: hier).

In deze ondermaatse poging John Crombez als ondermaatse politicus weg te zetten, wordt nog maar eens duidelijk hoe radicaal rechts N-VA niet is. Enkele opvallende stellingen:

1. De Loonkost in ook nu weer de heilige graal, hét verkiezingsthema als het van N-VA afhangt. De breed verspreide leugen zit ook hier weer klaar: minder loonkost zou automatisch meer jobs meebrengen? Dat is gewoon volksbedrog: bijzonder veel bedrijven zitten vandaag op een berg geld maar ze investeren domweg niet om de eenvoudige reden dat zij zeer goed weten dat de markt vanwege overproductie compleet verzadigd is.

Bedrijven willen maar een ding: een goedkopere productie van hetzelfde aanbod. Daar creëer je dus geen jobs mee. Het moet deze N-VA-economen toch ook al eens opgevallen zijn dat bedrijven enkele jaren terug slechts enkele procenten van de winst aan hun aandeelhouders uitkeerden en dat dit vandaag doorgaans 80 tot 90 procent bedraagt? Trouwens, N-VA moet toch ook al gemerkt hebben dat Sp.a, namens hun voorzitter of minister De Coninck, evengoed een topprioriteit van de loonkost maakt?

2. Jan Jambon en Van Overtveldt beginnen hun opinie met de opmerking dat bestrijding van sociale fraude wel belangrijk is, en dus dat John Crombez eigenlijk belangrijk werk doet, maar toch noemen zij het meteen allemaal ‘poeha’. De kritiek die Crombez op de Europese Commissie heeft, wordt niet besproken maar gewoon weggezet als een ‘welles-nietes-discussie’ die vandaag ‘heftig woedt’ maar waar ‘niemand beter van zou worden’. Toch verwijzen onze flaminganten hier vlotjes naar ‘de hoogleraar’ Joep Konings. Dat illustreert alweer dat zij de propagandisten van VOKA-Vlaanderen zijn.

Professor Konings heeft immers een leerstoel aan de KUL die volledig betaald wordt door VOKA met als enigste doel hun ideologisch gekleurd neponderzoek een sausje van ‘academische neutraliteit’ mee te geven. Maar waarom heeft N-VA niet de fair play om te vermelden dat Konings net een soldaatje van de Europese Commissie is (zie hier), en dat de discussie waar ze naar verwijzen nu net over de kritiek van Crombez op de EU gaat? Waarom laten zij met andere woorden alleen één standpunt in deze discussie aan bod komen? Kortom, waarom gaat de redactie van Knack mee in een tactiek die gewoon oppervlakkige propaganda is?

3. Crombez zou ook blijk geven van enige ‘onevenwichtigheid’ want hij zou het inzake sociale fraude alleen op de bedrijven gemunt hebben, die langs alle kanten belastingen ontduiken en daar ook een erezaak van maken, actief geholpen door hun belangenverenigingen zoals UNIZO. De zwartwerkende werkloze, dat is natuurlijk waar ‘sociale fraude’ volgens neoliberale ideologen alleen over zou moeten gaan. 

Nochtans is het nu net zo dat Crombez het op een akkoordje met de bedrijven wil gooien. Betrapt op fraude? Och ja, een aalmoes als minnelijke schikking graag, klassenjustici, daar doen we niet moeilijk over (zie: hier). Maar GAS-boetes? Nee, serieus, dat is essentueel voor de opvolger van onze verzorgingstaat, met name de neoliberale strafstaat. Crombez is dus een compagnion de route voor VOKA-Vlaanderen. Wie is hier eigenlijk ‘onevenwichtig’, Crombez of deze N-VAers die in de rug schieten van de eigen stoottroepen?

(Trouwens, wat de neoliberale flamingante ziel van Trends betreft, moet u zeker dit flink staaltje onderzoeksjournalistiek eens doornemen: http://www.apache.be/2013/11/28/de-donkere-ziel-van-trends/) Neutrale kwaliteitsmedia, weet je wel?

take down
the paywall
steun ons nu!