Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Het samennemen van Jambons bevoegdheden illustreert meteen hoe kunst een instrument moet worden voor een identiteitspolitiek om ‘de grootsheid van een fier Vlaanderen’ uit te dragen. Een laxeermiddel voor de flamingante calimero-cultuur, zeg maar, met als bijwerking een retour naar de feodale tij...

Technologie als Messias De oplossing van al onze problemen zal komen van de ontwikkeling van technologie die er nu nog niet is, klinkt het, de evolutionaire psycholoog Steven Pinker achterna. Als een onvervalste Hegeliaan zoekt de jonge Gentse filosoof zijn heil in de menselijke Rede – als abstr...

Enkele ex-medewerkers van Jan Fabre wilden performers informeren over het machtsmisbruik, het seksisme en het ongewenste seksuele gedrag dat ze meemaakten. Met de brief die ze een jaar geleden schreven, hoopten ze op een mentaliteitsverandering die de toxische zwijgcultuur doorbreekt. Het deks...

Debat: strijden voor een progressieve cultuur

Kunst en cultuur roepen basisvragen op. Ze kunnen ons begrip van de wereld, de samenleving en onszelf verruimen en verdiepen. Ze kunnen deuren openen naar de ander. Ze kunnen de menselijke sensibiliteit en luciditeit ontplooien. Ze hebben dan ook een sleutelrol op de weg naar een samenleving die ...

Flexibiliteit zou goed zijn voor de groei, hoor je altijd. Groei voor wie? In het kunstenveld merken we een tegenovergestelde tendens: hoe meer het aandeel flexwerk groeit, hoe moeilijker cultuurwerkers het hebben. ‘Kunstenaars strijden tegen de onderbetaling’, kopte De Standaard (DS 9 augustus)....

Bij zijn exit als cultuurminister laat Sven Gatz een zoveelste teleurstelling na. Hij bracht de projectsubsidies van 3 naar 2 rondes en voorzag 1,4 miljoen minder. Van het recordaantal aanvragen (520 projecten) werden er slechts 90 gehonoreerd. Dat is 17 procent. Zoveel talentverspilling. No Gatz...

Het schaduwboksen tegen de ‘culturele elite’ dat ik gisteren aanklaagde (die opinie verscheen op 5/6 ook in De Standaard) gaat in alle hevigheid door. Opvallend aan de reactie van Marius Meremans in die krant vandaag (dS 6/6) is dat hij niet ontkent dat N-VA en Vlaams Belang hand in hand dezelfde...

Load More