Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Jambon 1 schrijft cultuurgeschiedenis Het is een grote frustratie van de Vlaamse beweging dat het eigenlijke sociale en culturele weefsel van onze regio sinds de collaboratie altijd de neus optrok voor dat hardnekkig bruin geurtje. Al de energie die de Vlaams-nationalisten sinds de tweede wereld...

Beste cultuurwerkers en cultuurorganisaties, er zijn geen uitvluchten meer om nog langer de kop in het zand te steken. Na de Vlaamse formatienota, het regeerakkoord, de begroting en de eerste zittingen van de cultuurcommissie die nog bitter weinig aan de verbeelding overlieten, is er nu de beleid...

Met de klimaatprotesten zien we hoe jongeren het voortouw nemen in de strijd om onze toekomst. Greta, Anuna, Adelaide en co trekken de straat op: de wet van de straat versus de Wetstraat. Dat jongeren zo actief zijn, is van de jaren 1970 geleden. Maar hoe zien jongeren hun toekomst eigenlijk? ...

Het samennemen van Jambons bevoegdheden illustreert meteen hoe kunst een instrument moet worden voor een identiteitspolitiek om ‘de grootsheid van een fier Vlaanderen’ uit te dragen. Een laxeermiddel voor de flamingante calimero-cultuur, zeg maar, met als bijwerking een retour naar de feodale tij...

Technologie als Messias De oplossing van al onze problemen zal komen van de ontwikkeling van technologie die er nu nog niet is, klinkt het, de evolutionaire psycholoog Steven Pinker achterna. Als een onvervalste Hegeliaan zoekt de jonge Gentse filosoof zijn heil in de menselijke Rede – als abstr...

Enkele ex-medewerkers van Jan Fabre wilden performers informeren over het machtsmisbruik, het seksisme en het ongewenste seksuele gedrag dat ze meemaakten. Met de brief die ze een jaar geleden schreven, hoopten ze op een mentaliteitsverandering die de toxische zwijgcultuur doorbreekt. Het deks...

Debat: strijden voor een progressieve cultuur

Kunst en cultuur roepen basisvragen op. Ze kunnen ons begrip van de wereld, de samenleving en onszelf verruimen en verdiepen. Ze kunnen deuren openen naar de ander. Ze kunnen de menselijke sensibiliteit en luciditeit ontplooien. Ze hebben dan ook een sleutelrol op de weg naar een samenleving die ...

Load More