Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  In 1945 werden de Verenigde Naties opgericht, hopend op internationale vrede en een democratisch overleg op wereldschaal. De Koude Oorlog sloeg die hoop stuk. Deze aframmeling kwam duidelijk in beeld toen het westerse imperialisme de onafhankelijkheidsstrijd van Congo neersloeg, en diens ...

  Volgens journalist Bart Eeckhout bestaat er zoiets als “de culturele ‘Elchardus-breuklijn’ voor of tegen begrenzing van de samenleving” (29/5, De Morgen). Zo’n publieke vermelding in een kranteneditoriaal doet het tendentieuze pamflet ‘Over Grenzen’ van deze socioloog wel veel eer aan. ...

  Robrecht sprak met Ann Ruymbeeck (hoofdverpleegkundige), Nathalie de Nijs (apotheekassistente) en Stefan De Bruyne (nachtverpleger) die al decennia vakbondslid zijn en al meerdere mandaten als personeelsverantwoordelijke actief. Jullie stellen je opnieuw kandidaat voor ACV Puls, de lij...

  Het succes van de BoerBurger­Beweging in Nederland doet stof ­opwaaien. Ook bij ons zoekt menig analist een verklaring voor die ­proteststem. Volgens filosoof Glenn Deliège  (DS 18 maart) speelt de afkeer voor een zogeheten ‘geëmancipeerde elite’ daarbij een rol. Daarmee heeft de woorde...

  Je hoefde het Verhaal van Vlaanderen niet gezien te hebben, zo blijkt, om te weten dat de oppervlakkige stijl van Tom -tussentaal- Waes geen beste keuze is voor een prikkelende popularisering van de geschiedenis. Je hoeft de canon ook niet te kennen om te weten dat een canon (enkelvoud)...

  Plots is Maarten Boudry de verdediger van de vrije meningsuiting van fascisten en complotdenkers? Dat is opmerkelijk want als voorman van het genootschap SKEPP was hij enkele jaren geleden nog stellig van mening dat er aan de universiteit geen plaats is voor pseudowetenschap. Deze scept...

  De hedendaagse kunst als vrijplaats? Een baken van democratie in ‘de vrije wereld’? Bij momenten scheelde het niet veel of de 15de editie van documenta kon haar programma vanwege politieke druk niet eens afwerken. Dit kunstevenement was dus een buitenbeentje. Ondanks – en natuurlijk ook...

  Om het debat aan te gaan naar aanleiding van het vernieuwingscongres dat Groen hield tijdens het weekend van 27-28 augustus, schreven Sébastien Hendrickx en Karel Pype op donderdag 25 augustus een Opinie in De Standaard waarbij ze de partij opriepen tot meer scherpte: er zijn grenzen aa...

  De bevrijding die het einde van de Tweede Wereldoorlog ons bracht, betekende voor het kapitaal wel het begin van nieuwe problemen. Onder druk van het ‘rode gevaar’ hadden ze zich in de meeste westerse landen te schikken naar een sociaal beleid: opgelegde herverdeling, progressieve ve...

  DW: Kan je extreem-rechts in Frankrijk even situeren? In België hebben we de racisten van Vlaams Belang en anderzijds de conservatieve nationalisten van N-VA. In Frankrijk lijkt het complexer. WM: Het extreem-rechtse landschap is sterk veranderd sinds mijn jeugd. Toen had je het Fron...

Load More