Protest voor klimaatmaatregelen in de VS. (Foto: Flickr Creative Commons, Ben Schumin)
Nieuws, Milieu, Milieu, Klimaatverandering, Verenigde Staten, 2015, Barack Obama, CO2-emissierechten, Strijd tegen klimaatverandering -

Obama wapent VS tegen klimaatverandering

BRUSSEL, 4 november 2013 ( IPS ) — De Amerikaanse president Barack Obama heeft het bevel gegeven om de VS voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Het order is een belangrijk signaal aan het land en de wereld dat de regering-Obama de klimaatverandering ernstig neemt.

maandag 4 november 2013 14:11
Spread the love

Obama tekent het presidentiële besluit iets meer dan een jaar nadat Orkaan Sandy een spoor van vernieling trok door New York, en de kwetsbaarheid van de Verenigde Staten voor de gevolgen van de klimaatverandering pijnlijk duidelijk werd. De president richt nu een werkgroep op om het land voor te bereiden op nog meer onheil.

“Impact klimaatverandering treft gemeenschappen nu al”

In het besluit worden enkele van de gevolgen opgesomd waar de VS mee te maken kunnen krijgen. “De impact van de klimaatverandering – inclusief meer lange periodes van extreme hitte, zware neerslag, meer bosbranden, meer ernstige droogtes, het smelten van de permafrost, verzuring van de oceanen en stijging van de zeespiegel – treft nu al gemeenschappen, natuurlijke rijkdommen, ecosystemen, economieën en de volksgezondheid in het hele land”, stelt het order. “Bovendien is die impact vaak het hardst voor gemeenschappen die het economisch al moeilijk hebben en voor ecosystemen die al onder druk staan.”

Steden moeten zich aanpassen

Om die risico’s aan te pakken is een goede voorbereiding nodig, nauwe samenwerking en een gecoördineerde planning door de federale overheid, stelt het Witte Huis. De president wil daarom dat overheidsinstellingen het mogelijk maken voor steden om zich aan te passen, en meer aandacht hebben voor natuurlijke stormweringen zoals duinen of draslanden.

Er moet technische ondersteuning komen en betere knowhow bij rampenbestrijding. Tot slot moet de wetenschappelijke kennis en informatie beter doorstromen, zodat gemeenschappen de risico’s kunnen inschatten.

Kritiek: oorzaken worden niet aangepakt

Milieuverenigingen en wetenschappers zijn blij dat het Witte Huis een belangrijk signaal geeft in eigen land en in de wereld dat de VS de klimaatverandering ernstig nemen. Maar tegelijk is er ook kritiek: het order beperkt de aanpak van het probleem tot de symptomen van de klimaatverandering. Er wordt niet gepleit voor een aanpak van de oorzaken, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en overconsumptie.

take down
the paywall
steun ons nu!