Vertegenwoordigers van de zorgsector verzamelden zich op 24 oktober voor het hoofdkantoor van Zorgnet in Brussel om te eisen dat alle zorgkundigen voortaan onder een gelijke loonschaal vallen (foto: Lesley Arp).
Verslag, Nieuws, Economie, België, Werkgevers, Mark Selleslach, Witte woede, Zorgsector, CAO, Ziekenhuizen, LBC -NVK, CNE, BBTK/SETCA, Mohamed El-Oualkadi, Zorgkundigen, Zorgnet, Loonschalen -

Witte woede: zorgkundigen gegijzeld door absurde definitiediscussie

Op 24 oktober trokken vertegenwoordigers van de zorgsector onder luid tromgeroffel naar het hoofdkantoor van Zorgnet in Brussel. Ze eisten een handtekening onder de collectieve arbeidsovereenkomst die bepaalt dat alle zorgkundigen voortaan onder een gelijke loonschaal vallen. In een totaal onverwachte wending blijft deze handtekening echter uit: de definitie van een zorgkundige zou volgens de werkgevers te onduidelijk zijn.

donderdag 24 oktober 2013 17:00
Spread the love

Sociaal overleg na maandenlange impasse weer terug bij af

Het sociaal overleg voor de federale zorgsector zat maandenlang in een impasse. Uiteindelijk werd er op 2 oktober 2013 door alle werkgeversorganisaties een principeakkoord ondertekend, waarin aan alle zorgkundigen een gelijke loonschaal werd toegekend. 

Op 14 oktober werd echter duidelijk dat de werkgeversorganisaties weigeren dit principeakkoord om te zetten in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), die noodzakelijk is om de gelijke loonschaal in de praktijk te brengen. 

Een merkwaardige wending, stellen de vakbonden. Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) heeft immers 14,2 miljoen euro gevonden om de harmonisatie van de loonschaal te financieren, waarmee de werkgevers tien keer zoveel geld krijgen als oorspronkelijk werd voorzien.

Brusselse bonden reageren geschrokken

Vroeg in de ochtend verzamelden vertegenwoordigers van de Brusselse vakbonden van de zorgsector CNE, LBC-NVK en BBTK-SETCa zich voor het Centrum voor Traumatologie en Readaptatie (CTR) van het Brugmannziekenhuis om folders uit te delen aan collega’s.

Het is een gemengd gezelschap: niet alleen zorgkundigen, maar ook ondersteunend en logistiek personeel zijn aanwezig.

“Vooral Santhea, de koepel waar het CTR onder valt, is op de rem gaan staan tijdens de CAO-onderhandelingen”, stelt Mohamed El-Oualkadi van de christelijke vakbond LBC-NVK. “Hier zijn we van geschrokken: we hadden dit niet zien aankomen.”

“Een tijdje geleden heeft Santhea nog het principeakkoord ondertekend. Nu blijkt opeens dat de werkgever voorafgaande aan de CAO-ondertekening nog wat extra criteria wil inbouwen. Zou zouden zorgkundigen die in het laboratorium werken als het aan Santhea ligt uitgezonderd worden van de gelijke loonschaal”, aldus El-Oualkadi.

Opeens onduidelijkheid over definitie ‘zorgkundige’

Volgens Mark Selleslach, nationaal secretaris voor de non-profitsector bij LBC-NVK, zouden de vakbonden volgens de werkgevers niet duidelijk genoeg zijn geweest over de definitie van een zorgkundige. “We hebben echter letterlijk verwezen naar de wet, waarin een lijst van activiteiten vermeld staat. Hoe duidelijk willen ze het hebben?”, stelt Selleslach.

“We zijn verzand geraakt in een definitiediscussie: een absurditeit tot en met. En dit terwijl veel ziekenhuizen al de gelijke weddeschaal toepassen. Ook ziekenhuisdirecties beamen dat er nooit sprake is geweest van onduidelijkheid over de definitie van een zorgkundige.”

Selleslach denkt dan ook dat de werkgevers schrik hebben dat na de CAO-ondertekening alle personen die geregistreerd staan als ‘zorgkundige’ onder de zogenaamde loonschaal 1.35 zullen vallen, ook al oefenen ze in de praktijk niet het werk uit van een zorgkundige.

Volgens Selleslach is deze zorg echter onterecht. “Moet iemand die af en toe de taken van een zorgkundige verricht onder deze loonschaal vallen? Ja. Maar ook een zorgkundige die in de praktijk uitsluitend facturen afhandelt? Wat ons betreft niet.”

Onbenut geld in tijden van bezuinigingen

Ook in het Jessa-ziekenhuis in Hasselt vallen sommige zorgkundigen niet onder de loonschaal 1.35. “Bijvoorbeeld degenen die werkzaam zijn in het patiëntenvervoer”, stelt een van twintig medewerkers van het ziekenhuis die bij de betoging aanwezig waren.

“De ontwikkelingen in de zorgsector stellen mij niet gerust. Binnenkort mag onze ondernemingsraad zich weer buigen over besparingsplannen.”

“We zijn niet het enige ziekenhuis in Limburg waar banen worden geschrapt ten gevolge van besparingen van de regering. Nu ligt er eindelijk geld van de overheid klaar, maar willen de werkgevers er niets mee doen.”

Voor de zorgkundigen in de ouderensector was er al geld gereserveerd om hen per januari 2013 onder de gelijke loonschaal te brengen. Zij wachten inmiddels al bijna een jaar op de handtekening van de werkgevers.

Zorgnet zegt haast te willen maken met afronding CAO

De betoging voor de hoofdzetel van Zorgnet Vlaanderen, de grootste werkgeversfederatie in de federale zorgsector, trok enkele honderden aanwezigen. Na tientallen minuten luid tromgeroffel voor de deur van het kantoor was Zorgnet bereid een delegatie van vakbondsleden te woord te staan.

In dit overleg liet Zorgnet weten op 25 oktober met de werkgevers om de tafel te gaan en te gaan werken aan een voorstel voor de afronding van de CAO. Wat de exacte tekst van deze overeenkomst zal zijn, is de vakbonden vooralsnog onduidelijk.

“Wat ons betreft moet in ieder geval elke vrijgemaakte euro gebruikt worden voor de verloning van zorgkundigen. We willen geen nieuwe marathon van onderhandelingen”, stelt Selleslach. De vakbonden hopen de discussie met de werkgevers begin november te kunnen afronden. 

take down
the paywall
steun ons nu!