BELGIUM

We zijn allen lamlendige, profiterende, leugenachtige luiaards?!

dinsdag 20 augustus 2013 15:00
Spread the love

Terwijl Monaco nog steeds het paradijs is voor de topklasse van ondernemend Vlaanderen blijkt België meer en meer het paradijs voor luiaards te zijn. De eerste duiven zijn gevallen, net terug uit vakantie neemt Karel Van Eetvelt het voortouw en start het nieuwe seizoen van ‘de wet van de sterkste 2013’ met de volgende uitspraak:

‘Liever ziek dan langer aan het werk’: In vijf jaar tijd is het aantal langdurig arbeidsongeschikte 50-plussers met 20 procent gestegen. Het lijkt een alternatief te worden voor brugpensioen, zo stipt Unizo-topman Karel Van Eetvelt aan in een interview met De Standaard.’ (Bron: De Standaard 14/08/2013)

Om dit alles wat kracht bij te zetten vond men rugchirurg Erik Van De Kelft bereid deze wijze woorden een wetenschappelijk tintje mee te geven, niet dat hij daar enig concreet cijfermateriaal bij sleurde, maar dat is in deze bijzaak. Hij is een man van de werkvloer, recht uit het leven gegrepen dus. Een soort van Theodore Dalrymple voor rugklachten.  Deze man vertaalt het als volgt:

‘Helft invaliden kan gewoon werken’: ‘Ik denk dat ik de mening van veel artsen vertolk als ik zeg dat veel vijftigers onze hulp inroepen om niet langer te hoeven werken. Ze komen hier en vragen letterlijk: help mij invalide te worden,’ aldus Van De Kelft. (Je zou toch mogen verwachten dat een normaal mens aan Dr. Van De Kelft zou vragen: “Help mij om rugchirurg te worden!”)

Het is al niet erg genoeg dat op 6.100.000 mensen, die de leeftijd hebben om te werken, er volgens Jan De Nul 3.100.000 zijn die liever niet werken. Nu zijn er nog eens 300.000 invaliden waarvan er pakweg 150.000 best eens aan de leugendetector kunnen gehangen worden. Omdat de medische wereld vandaag inderdaad niet in staat is elke rugklacht wetenschappelijk aan te tonen, bestaan deze rugklachten dan ook eenvoudigweg niet volgens Dr. Van De Kelft. Dit is toch wel regelrecht van de middeleeuwse pot gerukt als je ‘t mij vraagt.

De overige parasieten.

Dat is inderdaad nog niet alles, ik ben zelf eens gaan zoeken welke parasitaire gemeenschappen er nog zijn die zomaar gratis van het potje van Van Eetvelt willen meegenieten zonder daar iets voor gedaan te hebben.

Plegers van zelfdoding.

Zo waren er in 2009, 5.712 Belgen die zichzelf zomaar van het leven beroofden terwijl ze gemakkelijk aan het werk hadden kunnen blijven. Dan heb ik het nog niet over deze die meer dan één poging hebben ondernomen alvorens de geest te geven en dezen die tot hiertoe nog altijd niet geslaagd zijn in hun doelstelling en dus een onhoudbare last veroorzaken voor ons sociaal stelsel. Uit het leven stappen, dat wel. Maar iets achterlaten voor de sociale zekerheid, hola! Dat is teveel gevraagd!

En dan mogen we in België nog niet klagen. In China hangt men heden ten dage netten aan de fabrieksmuren zodat plegers van zelfdoding niet sterven maar lekker lui in de hangmat kunnen blijven hangen tot het overwaait om nadien opnieuw het werk te kunnen aanvatten. Met die investeringen zal het niet lang meer duren of de loonkost zal ook daar onhoudbaar blijken.

* Voor alle duidelijkheid, dit item over zelfdoding is ironisch bedoeld.  Voor wie meent hulp nodig te hebben: http://www.preventiezelfdoding.be/ 02 649 95 55

Gepensioneerden.

Ook bij de gepensioneerden tussen pakweg 65 en 90 jaar oud mag er eens duchtig met de roede geschud worden. Werken kunnen ze niet meer maar als je overdag eens goed rondkijkt lopen ze met bosjes in de parken en de koopcentra rond te slenteren of zijn ze op daguitstap, zeulend met een speciale matras met ‘levenslange’ garantie. Goed voor de rug, al zullen we dat eerst uit de mond van Dr. Van De Kelft zelf moeten horen. Hoog tijd dus om ook die gasten een borstel in de handen te stoppen. Niet uit de voeten kunnen! Mijn voeten!

Gedetineerden.

Gedetineerden dan, volgens onze overheid zouden er op dit eigenste moment 11.732 gedetineerden in onze gevangenis verblijven. Slechts 3665 hiervan zouden volgens jobat werken in de gevangenis. Er zijn dus maar liefst 8067 werkonwilligen die liever binnen blijven als het regent dan gaan te werken.

Slachtoffers van geweld.

Dan maar eens gaan kijken bij de slachtoffers van geweld. Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kunnen een schadevergoeding eisen van de daders. In het geval de dader onbekend of financieel ontoereikend is, komt de overheid tussen. Zowat vergelijkbaar met het fonds waar Baggeraar Jan De Nul een beroep op doet indien buitenlandse opdrachtgevers hem niet zouden betalen. Ook Jan De Nul kan slachtoffer worden, toch? 

Om daarin te voorzien heeft de overheid het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders opgericht. Vorig jaar (2010) hebben 1 499 slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een schadevergoeding gevraagd aan dit Fonds. Het Hulpfonds betaalde daarop 9,9 miljoen euro uit. Dit is een stijging met tweehonderd aanvragen en 500 000 euro in 1 jaar tijd. Hoog tijd dus om even van naderbij te bekijken of er hier niet een paar tussen zitten die zichzelf verwonden om nadien van het fonds een leuke extra op te strijken. Hoeveel ondernemingen van dat andere fonds tot hiertoe gebruik hebben gemaakt en voor hoeveel dollars is mij niet bekend.

De schoolgaande jeugd.

De schoolgaande jeugd dan. Allemaal goed en wel, ze moeten ergens hun kennis opdoen maar moet dat nu altijd in de school zijn? Vijf volle dagen op hun luie krent zitten? Geen wonder dat ze na hun schooltijd door Monica De Coninck gedwongen moeten worden om mee te werken en te luisteren en hun goede wil te tonen. Waarom hen niet vanaf het eerste jaar geleidelijk inzetten in de economie zodat ze in hun laatste jaar het verschil niet meer merken tussen werken of studeren? Maar daar houdt het niet op.

Volgens het Steunpunt Werk en Sociale Economie zijn van de 18-19-jarigen, 86,7% nog steeds schoolgaand of in opleiding, voornamelijk in regulier onderwijs. 5,5% van de studenten combineert het schoolgaan met een baantje. (cijfers 2007).  Maar liefst 94,5% zit dus liever op zijn luie krent en laat zijn ouders opdraaien voor kost en inwoon terwijl onze economie snakt naar goedkope arbeidskrachten in de horeca en bij baggeraar Jan De Nul.

CONCLUSIE

Theodore Dalrymple en zijn disciple Bart De Wever krijgen gelijk in de feiten. Het wordt hoog tijd dat we al die lamlendige, profiterende, leugenachtige luiaards eens goed door mekaar schudden en hen duidelijk maken dat het crisis is voor iedereen. Die lamlendige van Eetvelt eerst! Luidens geruchten gaan er trouwens meer en meer stemmen op om Karel een shocktherapie te geven. Deze geruchten konden bij navraag echter niet bevestigd worden.

In alle openheid vraag ik mij af wanneer mensen zoals Karel Van Eetvelt, Patrick De Maeseneire, Jo Libeer, Pieter Timmermans, Jan De Nul en met hen nog zovele anderen gaan stoppen met mensen tegen mekaar op te zetten en aan het zo noodzakelijke werk gaan beginnen dat er echt toe doet? Mensen bij mekaar brengen en werk maken van werk, voor iedereen, tegen een leefbaar loon. Tot hiertoe is hun kennis in deze niet toereikend gebleken, jammer.

Bronnen:

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/andere/gevangenen/

http://www.jobat.be/nl/artikels/hoeveel-verdient-een-gevangene-in-belgie/

http://www.vandaag.be/binnenland/58529_toename-aantal-zelfdodingen-in-belgie.html

http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=5&NR=1626&LANG=nl

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!