Korte respons op Johan De Donder

Korte respons op Johan De Donder

woensdag 19 juni 2013 12:31
Spread the love

Vandaag kreeg ik in DS kritiek van een leerkracht (Johan De Donder). In zijn tekst zegt hij tot drie keer ‘ongeacht origine of sociale afkomst’ en stelt dat leerkrachten enkel beoordelen op basis van objectieve onderwijsprestaties. Dit is absoluut niet waar. Onderzoek toont aan dat sociale afkomst (en in mindere mate etnische afkomst) een belangrijke rol spelen, zelfs wanneer we rekening houden met de objectieve prestaties. Leerkrachten hebben hogere verwachtingen van leerlingen uit welgestelde gezinnen (hoewel ze daar zelf niet altijd van bewust zijn), en oriënteren leerlingen vanuit welgestelde gezinnen naar hogere onderwijsvormen. Met andere woorden, onderwijsongelijkheidnegationisme heeft geen wetenschappelijke grond.

Meer nog, de kleurblinde ideologie zoals die gesteld is door deheer De Donder ligt mede aan de basis van reproductie van sociale ongelijkheid. Zolang onze leerkrachten ontkennen dat sociale en etnische ertoe doet en dat discriminatie bestaat – of er gewoonweg niet van bewust zijn – zal ongelijkheid blijven bestaan. De taak van de publieke socioloog is net om deze subtiele, onbewuste vormen van discriminatie te belichten om ervoor te zorgen dat school een plaats is waar leerlingen uit alle sociale lagen goed scoren. Door te doen alsof ongelijkheid en discriminatie niet bestaan zullen ze niet verdwijnen.

Ik heb trouwens nergens gesteld dat leerkrachten discrimineren wanneer ze via taalonderwijs leerlingen sterker willen maken. Ik heb wel gezegd dat taalbadmethode contraproductief werkt. Een taalhamam is dat eveneens. Ik pleit immers voor meertalig onderwijs. Meertalige capaciteiten benutten is niet alleen belangrijk voor de onderwijsprestaties en het welbevinden van de leerlingen, maar is eveneens cruciaal voor de economie.

take down
the paywall
steun ons nu!