Sporen van glyfosaat gevonden in de urine van Vlaamse testpersonen

donderdag 13 juni 2013 10:52
Spread the love

Uit een studie aangevraagd door BUND (FoE Duitsland) en Friends of the Earth Europa is gebleken dat bij bijna de helft van de onderzochte personen sporen van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in hun lichaam zit. Labtesten uitgevoerd in Bremen laten zien dat in de urinestalen van 5 van de 10 Vlaamse testpersonen sporen van glyfosaat aanwezig zijn. Het is niet bekend waar het precies vandaan komt of wat het met ons lichaam doet.

De resultaten van Vlaanderen zijn vergelijkbaar met die uit andere Europese landen. In 44% van de stalen van vrijwilligers uit 18 verschillende landen werden sporen van glyfosaat gevonden.(1) Alle vrijwilligers wonen in steden en niemand had in de aanloop naar de testen met glyfosaat producten gewerkt. Dit is de eerste keer dat in Europa testen worden gedaan naar de aanwezigheid van het onkruidbestrijdingsmiddel bij mensen.

Glyfosaat is één van de meest wijdverspreide onkruidbestrijdingsmiddelen in de wereld. Het wordt gebruikt door boeren, lokale overheden en tuiniers. Ook de genetisch gemodificeerde gewassen die Europa als veevoeder importeert, zijn veelal met glyfosaat behandeld. De grootste producent is Monsanto die het onder de merknaam ‘Roundup’ verkoopt. Ondanks het wijdverspreide gebruik wordt de aanwezigheid in eten en water vrijwel niet in de gaten gehouden door overheden.

Nicola Freeman van Friends of the Earth Vlaanderen zegt: “Onze vrijwilligers zijn geschrokken dat er sporen van een onkruidbestrijdingsmiddel in hun lichaam zit. Zij willen weten waar dit vandaan komt en welk effect het heeft.”

Het feit dat mensen uit verschillende steden in Europa deze stof in hun lichaam hebben, suggereert dat we in ons dagelijks leven aan glyfosaat worden blootgesteld. We weten echter niet waar het vandaan komt, hoeveel er in onze omgeving aanwezig is en wat het met ons lichaam doet. Bij de toelatingsprocedure in 2002 is te weinig onderzoek gedaan naar de effecten die glyfosaat heeft op onze gezondheid. Studies tonen aan dat glyfosaat al vanaf heel lage doseringen een verstorend effect kan hebben op onze hormoonshuishouding. (2 – 7) De testen die tot nu toe voor glyfosaat zijn gedaan gingen om kortdurende blootstelling aan hoge niveaus glyfosaat. De realiteit van ons leven is dat de we dag in dag uit aan lage doseringen blootgesteld worden.

Het is de taak van de overheid om ons te beschermen tegen schadelijke chemicaliën. Wij verwachten dan ook dat de Vlaamse overheid onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek laat uitvoeren naar de lange termijn effecten van glyfosaat op onze gezondheid en het milieu. Ook moet er onmiddellijk een programma opgestart worden om de aanwezigheid van glyfosaat in ons voedsel, ons water en in de bodem te controleren. De resultaten van al deze onderzoeken moeten zonder uitstel openbaar gemaakt worden.

Momenteel lopen er bij de Europese Unie 14 aanvragen voor de toelating van glyfosaat resistente genetisch gemodificeerde gewassen. Schattingen suggereren dat als deze worden goedgekeurd, glyfosaat gebruik tot 800% zou kunnen toenemen. (8) Wij dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om géén GGO’s toe te laten in Vlaanderen.

Friends of the Earth Vlaanderen
Mia van Dongenmia@motherearth.org

Notes:

[1] Er zijn urinestalen verzameld van vrijwilligers uit: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Frankrijk, Georgië, Duitsland, Hungarije, Litouwen, Macedonië, Malta, Polen, Spanje, Zwitserland, Nederland en Verenigd Koninkrijk. De vrijwilligers wonen allemaal in steden en er zaten zowel vegetariërs als niet-vegetariërs tussen. Er zijn nooit twee urinestalen van mensen uit hetzelfde huis getest. De stalen zijn geanalyseerd door Dokter Hoppe van het Medisch Laboratorium in Bremen in Duitsland (http://www.mlhb.de/). Dr Hoppe kan worden gecontacteerd op telefoonnummer: 00 49 421 207 20

(2)  Zoeller RT et al (2012) Endocrien-verstorende chemicaliën en volksgezondheid beschermen: de principes van de Endocrine Society Endocrinology Vol 153 pp 4097–4110

(3) Dallegrave E et al (2007) Toxiciteit van commerciële glyfosaat voor en na de geboorte van Wistar ratten Archives of Toxicology Vol  81 pp 665–673

(4) Gasnier C et al (2009) op cit 11

(5)Clair E, Mesnage R, Travert C & GE Seralini (2012)Herbiciden op glyfosaat basis veroorzaken necrosis en apoptosis en bij lage niveaus nemen de testosteron niveaus af Toxicology in Vitro Vol. 26(2) pp 269-79

(6)Walsh LP, McCormick C, Martin C & Stocco DM (2000) Roundup inhibits steroidogenesis by disrupting steroidogenic acute regulatory (StAR) protein expression. Environmental Health Perspectives  Vol 108 pp769–776

(7) ] Defarge N et al (2012)brief aan de editor: de gevolgen van roundup in mensen en dieren op ontwikkeling en voortplanting Journal of Toxicology and Environmental Health Part B Vol 15 pp 433-437[8] See:Benbrook CM (2012) glyfosaat tolerante gewassen in Europa: een voorspelling van de gevolgen het gebruik van herbiciden Greenpeace Internationaal
 

take down
the paywall
steun ons nu!